4 przydatne narzędzia do skutecznej rekrutacji pracowników

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-26  |  Średni czas czytania: 01:45
Artykuł promowany
firmino
Rekrutacja pracowników to zadanie, przed którym prędzej czy później stanie każda firma. Aby rozwijać się niezbędne jest bowiem posiadanie w swoich szeregach wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Sama w sobie rekrutacja pracowników nie jest jednak łatwa, wymaga bowiem od rekrutera posiadania odpowiedniej wiedzy oraz znajomości określonych narzędzi. Jakie narzędzia najczęściej wykorzystuje się do rekrutacji pracowników?
4 przydatne narzędzia do skutecznej rekrutacji pracowników

1. Testy na inteligencję

W procesie rekrutacji pracowników bardzo często wykorzystywane są testy na inteligencję. Dzięki ich przeprowadzeniu mamy bowiem okazję dowiedzieć się nie tylko, jaki poziom inteligencji posiadają kandydaci do pracy w naszej firmie, ale także sprawdzić, jak radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Warto jednak wiedzieć, że wybór nowego pracownika nie powinien opierać się jedynie na wynikach samych testów na inteligencję. Powinny być one bowiem wykorzystywane razem z innymi narzędziami rekrutacyjnymi.

2. Testy analityczne

Testy na inteligencję warto połączyć z innymi narzędziami rekrutacyjnymi np. testami analitycznymi. Polegają one na zadawaniu kandydatom różnych problemów do rozwiązania. Ważne jest, aby problemy te dotyczyły pracy na określonym stanowisku. Dzięki testom analitycznym mamy okazję przekonać się, jak kandydat radzi sobie w określonych sytuacjach, sprawdzić jego kreatywność, podejście do rozwiązywania problemów, zachowanie w obliczu trudnych sytuacji oraz ocenić jego analityczne myślenie. Testy analityczne bardzo często przeprowadza się na podstawie analizy określonego materiału, np. tekstu. Kandydat po jego przeczytaniu musi odpowiedzieć na określone pytania i rozwiązać przedstawiony w tekście problem.

3. Testy umiejętności językowych

Znajomość języków obcych oraz kwalifikacje językowe kandydatów możemy sprawdzić już w ich CV. Jeśli jednak naszym priorytetem jest znalezienie osób, które biegle posługują się danym językiem obcym, warto przeprowadzić wśród kandydatów także własne testy językowe. Pozwoli to na poznanie rzeczywistego poziomu znajomości języka oraz umiejętności jego wykorzystania przez kandydata w praktyce. Testy językowe powinny być przeprowadzone zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

4. Testy umiejętności obsługi programów informatycznych

Są to bardzo przydatne narzędzia, które sprawdzają do oceny, jak kandydaci radzą sobie z obsługą wybranych programów informatycznych. Kandydaci otrzymują zazwyczaj to samo zadanie do wykonania, które powinno być zrealizowane w określonym czasie. Dzięki takim testom możemy więc sprawdzić nie tylko same umiejętności kandydatów, ale także ich kreatywność i tempo pracy. Narzędzie to daje nam również możliwość porównania ze sobą wyników poszczególnych kandydatów. Testy mogą dotyczyć np. obsługi programów księgowych, programów biurowych (np. pakietu Microsoft Office) lub programów graficznych (np. Adobe Photoshop).

Profesjonalna rekrutacja pracowników

Jak widać, rekrutacja pracowników nie jest zadaniem ani łatwym, ani szybkim. Wymaga bowiem poświęcenia sporej ilości czasu oraz znajomości różnych narzędzi, które skutecznie weryfikują umiejętności oraz kompetencje kandydatów. Tylko właściwie przeprowadzona rekrutacja pracowników da nam pewność, że wybrani kandydaci będą odpowiedni do pracy na danym stanowisku oraz spełnią wymagania firmy. W procesie rekrutacji nie ma bowiem miejsca na błędy i pomyłki, gdyż te wiązać się mogą z dużymi stratami, nie tylko tymi finansowymi, ale także wizerunkowymi. W przypadku braku odpowiednich umiejętności, warto więc powierzyć wybór pracowników firmie, które zawodowo się tym zajmuje. Rekrutacja pracowników w BlueIdea da nam pewność, że selekcja kandydatów będzie przeprowadzona prawidłowo oraz pozwoli uniknąć wyboru niewłaściwej osoby.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: