Obniż ryzyko wypadku w magazynie

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18  |  Średni czas czytania: 01:55
Artykuł promowany
Wypadki w czasie pracy na magazynie zdarzają się dość często, jednak większość z nich jest zupełnie niegroźna. Niestety, bagatelizowanie niegroźnych zdarzeń może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu pracowników i do zniszczenia przechowywanych towarów. Jak obniżyć ryzyko wypadku w magazynie?
Obniż ryzyko wypadku w magazynie

Przeglądy techniczne regałów ważne dla zdrowia pracowników

Dzięki przeglądom technicznym regałów obniża się ryzyko wypadku podczas pracy na magazynie. Regały paletowe są narażone na uszkodzenia mechaniczne, które powstają na skutek ściągania i wkładania towaru za pomocą wózków widłowych. Ponadto do uszkodzeń dochodzi na skutek obciążania regałów towarami, które leżą na półkach przez wiele miesięcy. Uszkodzeniu mogą ulec zarówno same stelaże, jak i śruby mocujące regały magazynowe do podłogi. Jeżeli wyposażenie magazynu jest obciążone ponad dopuszczalną wagę towaru, może również dojść do wyginania się i łamania poszczególnych elementów konstrukcji. Aby szybko wykryć takie usterki, wykonuje się okresowe przeglądy regałów.

Do wypadków w magazynach najczęściej dochodzi z powodu złego stanu technicznego regałów oraz wyposażenie ich w nieodpowiednie wyposażenie ochronne. Regały magazynowe niszczy również nieprawidłowe użytkowanie - układanie towarów o zbyt dużej masie lub używanie regałów o parametrach niedostosowanych do przechowywanych towarów. Ponadto wypadki w magazynach zdarzają się z winy pracowników, którzy w trakcie wykonywania obowiązków naruszają systemy regałowe i uszkadzają ich konstrukcję. Najczęściej są za nie odpowiedzialni operatorzy wózków widłowych, którzy zbyt szybko chcą odstawić towar na regał i uszkadzają pojazdem konstrukcję. Kolejną przyczyną wypadków w magazynach jest narażenie systemów na działanie czynników atmosferycznych - dotyczy to przede wszystkim tych regałów, które stoją w magazynach zewnętrznych lub znajdują się w pobliżu bramy do magazynu wewnętrznego. Przeglądy regałów są wykonywane w określonych odstępach czasowych, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie wszelkich zagrożeń dla pracowników na bieżąco. W trakcie przeglądu inspektor określa, jaki jest stan techniczny regałów i wskazuje, co wymaga poprawy. Jeżeli naruszenia są poważne i pojawia się zagrożenie dla pracowników magazynu, kontroler może zakazać użytkowania regałów paletowych do czasu naprawienia nieprawidłowości lub wymiany systemów do przechowywania na nowe.

firmino

Korzyści z wykonywania przeglądów technicznych regałów

Regularnie przeprowadzane przeglądy regałów minimalizują ryzyko wypadku w magazynie i chronią zdrowie oraz życie pracowników. Do poważnych wypadków dochodzi rzadziej, a pracodawca ma pewność, że podwładni są bezpieczni w miejscu pracy. Dzięki przeglądom podnosi się świadomość pracowników i ich znajomość zasad BHP, co przekłada się na zgłoszenia o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Efektywność gospodarki magazynowej jest wyższa, a pracodawca wypełnia ustawowy obowiązek wykonywania okresowych przeglądów technicznych (Dz.U Nr 191, poz.1596 z dn. 30.10.2002 r.; Dz.U Nr 178 poz.1745).

Brak wypadków w pracy przekłada się na oszczędności finansowe w firmie. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania zasiłku chorobowego przez 30 dni, który w przypadku wypadku w pracy wynosi 100 procent wysokości wynagrodzenia. W czasie, w którym pracownik otrzymuje zasiłek od pracodawcy, firma jest zmuszona do wydawania pieniędzy nieprzynoszących żadnych zysków. Dodatkowo, w przypadku długich nieobecności poszkodowanych pracowników często zachodzi potrzeba zatrudnienia nowych osób i wydawania kolejnych pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych. Co więcej, jeżeli do wypadku doszło z winy pracodawcy i niedotrzymania terminów przeglądów okresowych regałów, pracownik może domagać się odszkodowania. Odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela firmy, co powoduje wzrost składki na polisę w kolejnych latach. Poważny wypadek może przyczynić się również do przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy i nałożenia kar finansowych na pracodawcę, który zaniedbał kwestię przeglądów i serwisów systemów regałowych w magazynie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: