Reklamacja na podstawie rękojmi. Jakie prawa przysługują konsumentom?

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13  |  Średni czas czytania: 01:37
Artykuł promowany
erp-xt
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas zakupów. Co, gdy nabyty prezent okazał się wadliwy, a my nie dostrzegliśmy tego podczas wizyty w sklepie? Podpowiadamy, jak postępować w razie wykrycia wad kupionego produktu.
Reklamacja na podstawie rękojmi. Jakie prawa przysługują konsumentom?

W polskim prawie relacje sprzedawca-konsument określa Kodeks cywilny, który w razie wykrycia wady nabytego produktu pozwala kupującemu na zgłoszenie reklamacji. Ta może zostać złożona na podstawie gwarancji udzielanej przez producenta lub rękojmi.

Rękojmia a gwarancja?

Mimo braku powszechnej świadomości pojęcia nie są synonimami, a ostateczny wybór zawsze należy do konsumenta. Gwarancja zapewnia o jakości produktu, a zakres odpowiedzialności i przysługujące uprawnienia określa wyłącznie gwarant. Inaczej jest w przypadku rękojmi, która jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za oferowany produkt i nie zależy od dobrej woli producenta. Na jej straży stoją odpowiednie przepisy, które można znaleźć w Kodeksie cywilnym od Profinfo.pl.

Zgodnie z obecnymi przepisami zasada rękojmi określa odpowiedzialność za wady natury fizycznej i prawnej.

Czym jest wada fizyczna?

Wada fizyczna to jeden z powodów uprawniających do złożenia rękojmi. Kategoria jest ściśle określona przez ustawodawcę i oznacza „niezgodności rzeczy sprzedanej z umową”. Zaliczamy tu między innymi sytuacje, gdy:

  • nabyta rzecz nie posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na umowę lub przeznaczenie,
  • nabyta rzecz nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
  • nabyta rzecz została wydana w stanie niekompletnym,
  • nabyta rzecz nie jest przeznaczona do celu, o którym nabywca informował sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń, co do jej określonego użycia.
firmino

Wada prawna

Nie tylko uszczerbek fizyczny może być podstawą do reklamacji nabytego produktu na podstawie rękojmi. Uprawnia do tego również wada prawna. Pod tym określeniem kryją się sytuacje, gdy:

  • nabyta rzecz nie należy do sprzedającego,
  • nabyta rzecz jest obciążona na rzecz osoby trzeciej, np. prawo pierwokupu, hipoteka.

Jak złożyć reklamację?

Jeśli jedna z powyższych wad cechuje nabyty produkt, konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi. W takim wypadku podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca i to do niego należy adresować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdziemy na paragonie fiskalnym, który otrzymujemy wraz z towarem. Co ważne sprzedawca nie może odmówić reklamacji w przypadku braku paragonu. Dowodem zakupu mogą być również wyciągi z konta, wiadomości e-mail, świadkowie zakupu.

Roszczenie składamy w dowolnej formie – najlepiej pisemnej – wraz z opisem zauważonej wady i określonymi żądaniami – wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy. Ważne, aby dotrzymać określonych przez ustawę terminów. Konsument odpowiednie roszczenie może złożyć w ciągu 24 miesięcy od wydania produktu, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. Od odpowiedniego terminu ustawodawca uzależnia również sposób dowodzenia uszczerbku. Jeśli odpowiedni wniosek złożymy w ciągu pierwszego roku obowiązywania rękojmi, istnieje domniemanie, że wada była obecna już w momencie zakupu. Po przekroczeniu terminu należy udowodnić sprzedawcy, że ta wada istniała, co w wielu przypadkach może być problematyczne.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: