Reklamacja na podstawie rękojmi. Jakie prawa przysługują konsumentom?

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13  |  Średni czas czytania: 01:37
Artykuł promowany
firmino
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas zakupów. Co, gdy nabyty prezent okazał się wadliwy, a my nie dostrzegliśmy tego podczas wizyty w sklepie? Podpowiadamy, jak postępować w razie wykrycia wad kupionego produktu.
Reklamacja na podstawie rękojmi. Jakie prawa przysługują konsumentom?

W polskim prawie relacje sprzedawca-konsument określa Kodeks cywilny, który w razie wykrycia wady nabytego produktu pozwala kupującemu na zgłoszenie reklamacji. Ta może zostać złożona na podstawie gwarancji udzielanej przez producenta lub rękojmi.

Rękojmia a gwarancja?

Mimo braku powszechnej świadomości pojęcia nie są synonimami, a ostateczny wybór zawsze należy do konsumenta. Gwarancja zapewnia o jakości produktu, a zakres odpowiedzialności i przysługujące uprawnienia określa wyłącznie gwarant. Inaczej jest w przypadku rękojmi, która jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za oferowany produkt i nie zależy od dobrej woli producenta. Na jej straży stoją odpowiednie przepisy, które można znaleźć w Kodeksie cywilnym od Profinfo.pl.

Zgodnie z obecnymi przepisami zasada rękojmi określa odpowiedzialność za wady natury fizycznej i prawnej.

Czym jest wada fizyczna?

Wada fizyczna to jeden z powodów uprawniających do złożenia rękojmi. Kategoria jest ściśle określona przez ustawodawcę i oznacza „niezgodności rzeczy sprzedanej z umową”. Zaliczamy tu między innymi sytuacje, gdy:

  • nabyta rzecz nie posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na umowę lub przeznaczenie,
  • nabyta rzecz nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
  • nabyta rzecz została wydana w stanie niekompletnym,
  • nabyta rzecz nie jest przeznaczona do celu, o którym nabywca informował sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń, co do jej określonego użycia.
erp-xt

Wada prawna

Nie tylko uszczerbek fizyczny może być podstawą do reklamacji nabytego produktu na podstawie rękojmi. Uprawnia do tego również wada prawna. Pod tym określeniem kryją się sytuacje, gdy:

  • nabyta rzecz nie należy do sprzedającego,
  • nabyta rzecz jest obciążona na rzecz osoby trzeciej, np. prawo pierwokupu, hipoteka.

Jak złożyć reklamację?

Jeśli jedna z powyższych wad cechuje nabyty produkt, konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi. W takim wypadku podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca i to do niego należy adresować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdziemy na paragonie fiskalnym, który otrzymujemy wraz z towarem. Co ważne sprzedawca nie może odmówić reklamacji w przypadku braku paragonu. Dowodem zakupu mogą być również wyciągi z konta, wiadomości e-mail, świadkowie zakupu.

Roszczenie składamy w dowolnej formie – najlepiej pisemnej – wraz z opisem zauważonej wady i określonymi żądaniami – wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy. Ważne, aby dotrzymać określonych przez ustawę terminów. Konsument odpowiednie roszczenie może złożyć w ciągu 24 miesięcy od wydania produktu, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. Od odpowiedniego terminu ustawodawca uzależnia również sposób dowodzenia uszczerbku. Jeśli odpowiedni wniosek złożymy w ciągu pierwszego roku obowiązywania rękojmi, istnieje domniemanie, że wada była obecna już w momencie zakupu. Po przekroczeniu terminu należy udowodnić sprzedawcy, że ta wada istniała, co w wielu przypadkach może być problematyczne.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: