6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Firma remontowo-budowlana / usługi wykończeniowe

Gotowy biznesplan:
Firma remontowo-budowlana / usługi wykończeniowe

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZEDU PRACY, BIZNES PLAN, FORMULARZ DEMINIMIS
PKD główne: 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.39.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie firmy zajmującej się usługami remontowo-budowlanymi oraz wykończeniami to ten wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan firmy remontowo-budowlane: usługi wykończeniowe?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan firmy remontowo-budowlanej, jak go napisać i od czego zacząć?

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY REMONTOWEJ/BUDOWLANEJ KTÓRA BĘDZIE SPECJALIZOWAŁA SIĘ W WYKOŃCZENIACH WNĘTRZ, TE DOKUMENTY UŁATWIĄ TOBIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Zawarta w powyższej ofercie dokumentacja sprawi że przygotowanie własnego biznesplanu stanie się dziecinnie proste, ze względu na charakter branży budowlanej  większość przedstawionych w biznesplanie i wniosku zagadnień będzie bardzo podobna. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów do każdego urzędu pracy.Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w BytomiuDokumenty pozwoliły osobie aplikującej na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23760,00 zł.Biznes plan i wniosek dotyczą jednoosobowej firmy budowlanej prowadzonej w średniej wielkości mieście. Główne rodzaje usług to m.in.: kafelkowanie, gładzie, malowanie wnętrz, zabudowy G-K, montaż stolarki budowlanej, ocieplenia poddaszy, gładzie gipsowe, tapetowanie, montaż paneli podłogowych, trawertyn, prace murarskie, montaż mebli kuchennych, montaż instalacji. Wnioskodawca zamierzał świadczyć swoje usługi przede wszystkim dla osób prywatnych.W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek do urzędu pracy (24 strony; 5000-5500 wyrazów)- Biznesplan (18 stron; 4000-4500 wyrazów)- Formularz deminimis (7 stron)Dokumenty zawierają m.in. następujące elementy:
 1. WNIOSEK
 • informacje o wnioskodawcy,
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej,
 • dane dotyczące planowanej działalności,
 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności,
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia,
 • środki własne,
 • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności,
 • analiza rynku dostawców,
 • analiza rynku odbiorców,
 • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
 • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
 • załącznik 1. oświadczenie wnioskodawcy,
 • załącznik 2. kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • załącznik 3. specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
 • załącznik 4. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów,
  1. BIZNESPLAN
 • dane dotyczące bezrobotnego,
 • opis planowanej działalności gospodarczej,
 • opis produktów lub/i usług firmy wraz z opisem procesu ich wykonania w tym niezbędnych zasobów,
 • opis lokalu /w tym pomieszczeń/, w których prowadzona będzie działalność oraz ich otoczenie o ile jest wymagane,
 • opis organizacji pracy /w tym pracowników,
 • opis motywacji,
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej,
 • analizę rynkową i marketingową,
 • nasycenie podobną ofertą,
 • możliwości znalezienia miejsca na rynku dla swojej firmy,
 • dostawców,
 • klientów,
 • konkurencję,
 • promocję,
 • planowaną strategię promocji,
 • strategię cenową
 • porównanie cen usług pośrednictwa,
 • analizę swot,
 • analizę finansową,
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • sezonowość
 • rachunek zysków i strat.
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.