6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> salonu kosmetycznego

Gotowy biznesplan:
salonu kosmetycznego

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZEDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS, BIZNES PLAN
PKD główne: 96.02.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie salonu kosmetycznego. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan salonu kosmetycznego?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan salonu kosmetycznego, jak go napisać i od czego zacząć?

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:
 • KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
 • CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY
 • Opis planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalności
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • Zabezpieczenie
 • Oświadczenia poręczycieli
 • BIZNESPLAN:
  1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia
  2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
  3. Cele działalności gospodarczej
  4. Zasoby firmy
  5. Lokalizacja
  6. Analiza metodą SWOT
  7. Plan strategiczny projektu
  8. Plan techniczny
  9. Analiza marketingowa
  10. Opis branży związanej z rodzajem planowanej działalności
  11. Prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku
  12. Charakterystyka potencjalnych klientów
  13. Plan organizacyjny
  14. Zatrudnienie pracowników i struktura organizacyjna
  15. Harmonogram organizacyjny
  16. Analiza finansowo – ekonomiczna
  17. Podsumowanie