Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Jak napisać biznesplan?

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-31
Masz pomysł na biznes? To bardzo dobrze! Teraz najwyższy czas przekuć go na biznesplan. Zastanawiasz się dlaczego powinieneś stworzyć biznesplan? Po co w ogóle masz to robić? Przede wszystkim dlatego, że sam pomysł, bez konkretnego planu na jego realizację nie przyniesie Ci zarobków. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jak popraniw napisać Twój biznesplan.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to tak naprawdę rodzaj dokumentu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to plan na Twój biznes. Jaki powinien być ten plan? Zazwyczaj odnosi się on do krótko i długoterminowych celów danego przedsięwzięcia i zawiera jego jak najbardziej szczegółowy opis – między innymi opis produktów/usług, które chcesz wytwarzać lub sprzedawać. Biznesplan powinien zawierać także analizę możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu.

Odpowiadając na pytanie czym jest biznesplan można powiedzieć, że biznesplan odpowiada na cztery pytania: kto, co, jak i ile to będzie kosztować?

Większość przedsiębiorców tworzy biznesplan zazwyczaj w fazie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w czasie gdy dana działalność dynamicznie się zmienia lub poszerza profil swojej działalności.

Po co tworzyć biznesplan?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie o sens tworzenia biznesplanu to koniecznie zapoznaj się z powodami podanymi poniżej:

 1. Uporządkowanie informacji - spisanie swoich pomysłów na papierze w odpowiedni sposób, pomoże uporządkować Ci to, co znajduje się na razie w Twojej głowie – dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swój pomysł na biznes z innej perspektywy.
 2. Dostarczenie informacji - tak naprawdę najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem Twojej subiektywnej opinii ma szanse powodzenia, według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne.
 3. Kredyty, dotacje – stworzenie biznesplanu jest niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy czy w banku. Jeżeli chcesz stworzyć swój biznesplan do któregoś z powyższych celów najpierw sprawdź jakie dana instytucja posiada wymogi odnośnie struktury i zawartości biznesplanu.
 4. Pomoc w zarządzaniu firmą – solidnie przygotowany biznesplan będzie Ci ułatwiał prowadzenie Twojej firmy w jej początkowej fazie – będziesz miał w nim wypisane cele, które chcesz osiągnąć, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe, dzięki czemu nie wypadniesz z obranej drogi.
 5. Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki - wiele bardzo dobrych pomysłów na biznes poległo dlatego, że nie został dla nich przygotowany solidny plan działania, w którym byłyby zawarte wszystkie szanse, zagrożenia, cele i możliwości realizacji tego pomysłu.

Jak wygląda biznesplan?

Nie ma jednego doskonałego wzorca, według którego należy tworzyć biznesplan – wpływ na to jak będzie wyglądał biznesplan będzie miało jego przeznaczenie – jeżeli tworzysz go na własne potrzeby to tak naprawdę nie musisz trzymać się żadnych sztywnych reguł, chociaż oczywiście warto trzymać się sprawdzonego schematu, o którym przeczytasz poniżej. Jeżeli swój biznesplan chcesz stworzyć na potrzeby wzięcia kredytu czy uzyskania jakiejś dotacji to najpierw dokładnie zapoznaj się z wymogami danej instytucji.

Typowy biznesplan składa się z kilku części i zawiera:

 • streszczenie przedsięwzięcia
 • charakterystykę przedsiębiorstwa
 • opis produktu lub/i usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo
 • opis strategii marketingowej
 • plan finansowy
 • analizę SWOT
 • Streszczenie przedsięwzięcia

Pomimo, że streszczenie jest pierwszą częścią biznesplanu, to najlepiej sporządzić je na samym końcu, dlatego, że musi zawierać wszystkie najistotniejsze informacje z poszczególnych jego części.

Ogólnie rzecz biorąc streszczenie jest wizytówką całego biznesplanu. Właśnie dlatego musi być sporządzone w sposób szczególnie staranny. Co powinno znaleźć się w streszczeniu danego przedsięwzięcia? Przede wszystkim: cel opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis produktów, usług i rynków zbytu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla klienta, doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do danego przedsięwzięcia oraz główne dane finansowe.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

W tej części biznesplanu zawiera się podstawowe informacje o firmie, takie jak:
 • nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa,
 • przedmiot działalności,
 • pełne dane teleadresowe,
 • charakterystyka właścicieli (życiorysy).
Dołączane są również informacje dotyczące:
 • misji i celów przedsiębiorstwa
 • posiadanych zasobów.

Charakterystyka produktu

W tym punkcie musisz opisać swój produkt lub usługę. Pamiętaj o realnej jego prezentacji – fakty popieraj danymi z oficjalnych źródeł, np. dotyczących takich samych produktów, ale konkurencji. Wyjaśnij dlaczego Twój produkt jest lepszy w porównaniu z innymi, istniejącymi już na rynku, lub dlaczego warto zainwestować właśnie w Twój produkt. Musisz przekonać potencjalnych inwestorów lub kredytodawców do Twojego produktu lub usługi, ale pozostań jak najbliżej prawdy. W tej charakterystyce powinieneś zawrzeć koszt jednostkowy wytworzenia Twojego produktu/usługi, planowaną cenę, strategię sprzedaży i dystrybucji, informacje na temat przewagi konkurencyjnej Twojego produktu, planach związanych np. z unowocześnianiem Twojego produktu.

Opis strategii marketingowej

Już na początkowym etapie swojego biznesu warto zastanowić się nad strategią promocji swojej marki. W tym punkcie powinieneś opisać jakim kanałem dystrybucji zamierzasz dotrzeć do swoich klientów, opisać plan sprzedaży czy formy reklamy.

Plan finansowy

W planie finansowym zawrzyj swoje planowane przychody oraz koszty, a także załóż kilka wariantów sprzedaży Twojego produktu/usługi. Plan finansowy da Ci pogląd, czy Twoje nakłady się zwrócą i wstępnie zasygnalizuje Ci, czy taki biznes po prostu będzie Ci się opłacał. W planie finansowym możesz zawrzeć wariant optymistyczny oraz wariant najmniej oczekiwany. Pamiętaj jednak, żeby przy tych dwóch wariantach kierować się zasadą realizmu i podeprzeć swoje prognozy jakimiś danymi i dowodami, szczególnie jeśli biznesplan chcesz wykorzystać w celu ubiegania się o kredyt czy dotację.

Analiza SWOT

Nazwa tej metody analizy jest akronimem czterech słów pochodzących z języka angielskiego: S- strengths (mocne strony), W – weaknesses (słabe strony), O – opportunities (szanse) oraz T – threats (zagrożenia). Można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa, lub w poszczególnych sferach jego funkcjonowania, np. marketingu, finansach, produkcji, itp.

S - strengths – mocne strony to wszystko, co stanowi atut, przewagę Twojego pomysłu nad innymi podobnymi pomysłami Twojej konkurencji. Twoje mocne strony odnoszą się do czynników, na które masz wpływ oraz zauważasz je w chwili obecnej.

W - weaknesses – słabe strony to wszystko, co stanowi słabość, barierę, wadę Twojego projektu. Słabe strony są tym elementem, który występuje w chwili obecnej, ale masz na nie wpływ – możesz pracować nad ich eliminacją.

O - opportunities – szanse, które pojawiają się w otoczeniu i które możesz przekłuć na swoją korzyść. Szanse odnoszą się do sytuacji, nad którymi nie będziesz miał bezpośredniej kontroli, odnoszą się do przyszłości.

T - threats – zagrożenia, które widzisz w swoim otoczeniu, które mogą być niebezpieczne dla Twojego projektu. Zagrożenia odnoszą się bardziej do przyszłości i jako, że występują w Twoim otoczeniu to masz na nie ograniczony wpływ.

Jakie korzyści może dać Ci wykonanie analizy SWOT?

Przede wszystkim uporządkuje informacje, które posiadasz. Dzięki wykonaniu tej analizy będziesz mógł skupić się na wzmacnianiu swoich mocnych stron i eliminowaniu słabych. Są to czynniki, na które w większym lub mniejszym stopniu masz wpływ. Oczywiście powinieneś unikać zagrożeń (budować zabezpieczenia i bariery przez swoimi zagrożeniami) i wykorzystywać szanse, które pojawiają się w Twoim otoczeniu.

Tak jak widzisz, biznesplan to ocena firmy, jej potencjału oraz jej szans i zagrożeń. Opisuje działania marketingowe, reklamowe oraz sprzedaży. Tworzy wizję rozwoju firmy. Koniecznie zanim przejdziesz do realizacji swojego pomysłu, zadbaj o stworzenie dobrego biznesplanu.

Oceń ten artykuł:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2017 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF


Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.