Dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20  |  Średni czas czytania: 11:16
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej są formą pomocy dla osób, szczególnie młodych, które mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę. Coraz więcej ludzi mających problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy decyduje się na swoją działalność, mimo strachu, czy interes się powiedzie. Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są często pozyskiwane poprzez dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich UE, które mają na celu rozwój lokalnych przedsiębiorstw. O tym kto może dostać dotacje unijne dla nowych firm, na co je można przeznaczyć oraz jak zdobyć jednorazowe środki na otwarcie firmy dowiesz się w tym artykule.
Dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundusze Europejskie

Niemal codziennie mamy do czynienia z inwestycjami z Funduszy Europejskich, których głównym celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia, co przekłada się na poprawę poziomu życia mieszkańców. Wsparcie przedsiębiorców to jeden z większych działów, na które środki unijne zostają przeznaczane.

Czym są Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie na otwarcie firmy

Organizacja międzynarodowa jaką jest Unia Europejska dysponuje budżetem, z którego finansowane są różne działania mające na celu zmniejszenie różnic pomiędzy państwami członkowskimi i ich regionami. Najbardziej popularnymi środkami uzyskiwanymi z unijnego budżetu są środki przeznaczane na rozwój przedsiębiorstw oraz walkę z bezrobociem. Z Funduszy Europejskich organizowane jest wiele przedsięwzięć, które umożliwiają znalezienie pracy lub założenie własnej firmy. W ramach tych działań finansowane są:

 • indywidualny plan działania, który pomoże Ci w podjęciu odpowiednich kroków w celu znalezienia pracy
 • doradztwo zawodowe, gdzie profesjonalny doradca zawodowy pomoże wybrać odpowiedni dla Ciebie zawód
 • szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe
 • staże i praktyki zawodowe
 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czym są dotacje na rozpoczęcie działalności z UE i dla kogo są przeznaczone?

Dotacje unijne na założenie firmy są przydzielane z Funduszy Europejskich i są najbardziej popularnym sposobem zewnętrznego finansowania na otwarcie działalności gospodarczej. Jednak ich pozyskanie wcale nie jest takie proste i dostępne dla każdego.

Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej są formą pomocy dla osób, które chcą założyć własną firmę, udzielaną z Funduszy Europejskich. Co do zasady dotacje z Unii Europejskiej są bezzwrotne, co oznacza, że nie ulegają one spłatom tak jak w przypadku pożyczek, czy kredytów, ale w przypadku niewywiązania się z umowy mogą ulegać zwrotowi.

Kwota unijnej dotacji na rozpoczęcie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej może wynieść nawet 40 000 zł.

Dotacje z Unii Europejskiej na podjęcie działalności są przeznaczone dla:

 • osób, które nie ukończyły 30 lat, nie uczą się i nie pracują - po pierwsze zostanie przeprowadzona analiza Twojej sytuacji i na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. W ramach pomocy możesz otrzymać pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, a także środki na rozpoczęcie działalności.
 • osób, które ukończyły 30 lat i nie pracują - tutaj dodatkowe warunki uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności mogą się różnić w zależności od województwa. Najczęściej wymagane jest wykazanie, że sytuacja zawodowa na danym rynku pracy nie jest łatwa. Pomoc jaką możesz otrzymać to szkolenia, doradztwo oraz pożyczkę lub dotację na założenie własnej firmy. Należy pamiętać, że w tej grupie uzyskanie bezzwrotnej dotacji nie jest możliwe dla każdego.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są kierowane głównie do:

 • bezrobotnych kobiet
 • osób po 45 roku życia
 • osób trwale bezrobotnych
 • osób niepełnosprawnych
 • osób z bardzo niskim wykształceniem

Informacje na temat dostępnych dotacji na założenie firmy z Unii Europejskiej możesz znaleźć w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotną. Oprócz tego możesz również skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, a aktualnie realizowane programy znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Chcąc założyć własną firmę, najczęściej zaczynamy od zastanowienia się jak pozyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Popularnym sposobem jest uzyskanie dotacjami z UE. Jednak zanim zaczniesz się o nie ubiegać, musisz się przygotować dokładnie opracowując pomysł planowanej działalności. Stosowne przygotowania musisz poczynić dużo wcześniej niż w dzień rozpoczęcia naboru wniosku.

Pomysł na biznes

Aby rozpocząć przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej pierwszym krokiem jaki musisz zrobić to zastanowienie się czy Twój pomysł ma sznasę na rynku. Musisz dokładnie wiedzieć czym będziesz się zajmować. Pamiętaj, że pomysł na biznes, który wymyślisz tylko po to, aby uzyskać dotacje z UE, może nie przynieść oczekiwanego sukcesu i satysfakcji z prowadzonej działalności. Dofinansowanie ma być tylko wsparciem dla Twojego biznesu, a nie jego siłą napędową.

Znalezienie projektu odpowiedniego dla siebie

Gdy masz już pomysł na biznes, chcesz go zrealizować i potrzebujesz do tego dofinansowanie z UE dla nowych firm, przede wszystkim musisz się zorientować jakie projekty są aktualnie realizowane w Twoim regionie lub województwie. Takie rozeznanie pozwoli Ci określić, czy jest skierowany dla Ciebie odpowiedni projekt.

Warto wiedzieć, że projekty unijne realizowane są często przez prywatne firmy, które wygrały konkurs na ich realizację. Konkursy ogłaszane są przez Wojewódki Urząd Pracy. Firma wygrywająca konkurs podpisuje umowę z Urzędem i ogłasza nabór do projektu.

Listę dostępnych projektów znajdziesz w specjalnej wyszukiwarce na stronie internetowej Funduszy Europejskich, gdzie przy każdym z nich określone zostało, dla kogo dany projekt został skierowany oraz jakie kryteria należy spełniać, aby możliwe było wzięcie w nim udziału. Więcej informacji o konkretnym projekcie możesz uzyskać od konsultantów w Punktach Informacyjnych.

Uwaga! Sprawdzenie kryteriów udziału w danym projekcie jest kluczową sprawą w kwestii pozyskania środków unijnych na podjęcie działalności. Nie sugeruj się doświadczeniem innych osób z dotacjami unijnymi, ponieważ w każdym projekcie są inne kryteria i zasady ich udzielania.

Skontaktowanie się z osobą lub instytucją realizującą projekt

Jeżeli znalazłeś już projekt odpowiedni dla siebie i jesteś pewny że chcesz i możesz wziąć w nim udział, to czas na skontaktowanie się z jego realizatorem. Kontakt, pod którym możemy zgłosić chęć udziału, zawsze podany jest przy danym ogłoszeniu projektu. Tam również możesz zadać pytania, na które odpowiedzi rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości. Często są również prowadzone otwarte spotkania dla osób zainteresowanych wzięcia udziału w projekcie i otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności.

Jeśli jesteś na etapie starania się o przyznanie dotacji na otwarcie firmy z UE warto zdobyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie złożone w Urzędzie Pracy spowoduje, że nie zostaniesz skierowany do pracy wtedy, kiedy właśnie będziesz rozkręcał własną firmę.

Zdecydowałeś się na udział w projekcie unijnym? Pierwsze co musisz zrobić to zapoznać się z regulaminem projektu i złożyć formularz zgłoszeniowy. Dokumenty te są najczęściej dostępne na stronie internetowej organizatora projektu lub bezpośrednio u niego.

Formularz zgłoszeniowy najczęściej wymaga wypełnienia takich danych jak:

 • podstawowe informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania
 • dane kontaktowe
 • sytuacja społeczno-demograficzna, to znaczy status na rynku pracy, wykonywany zawód, wykształcenie, sytuacja gospodarstwa domowego, niepełnosprawność
 • wybrane szkolenie
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu
 • inne oświadczenia takie jak spełnianie kryteriów
 • uzasadnienie pomysłu na działalność

Ilość dokumentów potrzebnych do przystąpienia do projektu zależy od jego organizatora. To samo dotyczy treści formularzy.

Korzystaj z oferty projektu

Przyjęcie wniosku o udział w projekcie oznacza, że lada moment będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach, które przygotują Cię do napisania biznesplanu, wypełnienia wniosku o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nabycia nowych umiejętności, które oferuje dany program. Dzięki towarzącym szkoleniom pozyskasz przydatne informacje na temat marketingu, przedsiębiorczości oraz tego gdzie i jak reklamować firmę.

Szkolenia są na tyle przydatne, że nauczysz się tego, z czym do tej pory nie miałeś do czynienia. Jak najlepsze przygotowanie do podjęcia własnej działalności zwiększy Twoje szanse w osiągnięciu sukcesu.

Dotacje na otwarcie firmy - opracuj biznesplan

Opracuj biznesplan

Dobrze sporządzony biznesplan jest kluczem do pozyskania dotacji z UE, ponieważ głównie to on będzie oceniany przez zewnętrzną Komisję Oceny Wniosków.

Biznesplan należy skonsultować na spotkaniach z indywidualnym doradcą. Taka konsultacja jest przydatna szczególnie wtedy, gdy nie jesteś pewny czy wszystko jest dobrze zrobione. Jest to ważne, ponieważ w razie błędów będziesz miał możliwość ich skorygowania. Minimalizujesz w ten sposób ryzyko odrzucenia wniosku przez formalne błędy.

Wkład własny

Zanim zaczniesz starać się o dotację unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz wiedzieć, że każdy projekt, który jest współfinansowany ze środków unijnych nie jest finansowany przez Unię Europejską w całości. Każdy ubiegający się o przyznanie dotacji powinien mieć wkład własny.

Poziom wkładu własnego zależy głównie od rodzaju projektu. Te, które mają w swoim założeniu generowanie zysku, z reguły dostają większe dofinansowanie i potrzebują mniejszego wkładu własnego. Istotne jest to, że wkładu własnego nie muszą stanowić środki finansowe, które masz na swoim koncie. Możliwe jest skorzystanie z kredytu lub pożyczki.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej tym właśnie różni się od dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy, że wymaga od Ciebie posiadania wkładu własnego.

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej

Z pozoru wypełnienie formularza jest proste. Ale dokładniej wczytując się w pola do wypełnienia, może okazać się, że używane w nim słownictwo jest niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Wniosek o przyznanie środków unijnych, wraz z instrukcją jego wypełnienia, najczęściej dostępny jest na stronie internetowej danego programu. Ważne jest to, że nie ma jednego ogólnego wzoru formularza. W zależności od programu, w którym bierzemy udział, będą się one różniły pewnymi elementami.

Mimo tego, że formularzy jest wiele, każdy z nich zawiera elementy wspólne, wśród których można wyróżnić:

 • tytuł projektu
 • dane wnioskodawcy
 • lokalizacja inwestycji
 • szczegółowy opis projektu
 • harmonogram realizacji inwestycji
 • cele danego projektu, które muszą być zgodne z wybranym programem
 • koszty i źródła finansowania
 • korzyści z realizacji projektu
 • trwałość inwestycji
 • analiza finansowa, ekonomiczna i prawna
 • szczegółowy biznesplan

Pisanie wniosku o dotację na otwarcie firmy należy zawsze rozpoczynać od przeczytania instrukcji jak to zrobić oraz zapoznaniem się po raz kolejny z wytycznymi programu. Przy wypełnianiu wniosku może okazać się, że istotny jest sposób formułowania jego treści. Im bardziej ciekawy i konkretnie opisany projekt Twojego przyszłego przedsiębiorstwa, tym większe szanse na jak największe zdobycie punktów i większa szansa na uzyskanie środków unijnych na podjęcie działalności. Istotne będzie również to, aby wszelkie planowane inwestycje oraz oczekiwane dochody były realne.

Do wniosku praktycznie zawsze należy dołączyć załączniki. Nie do każdego wniosku o dotacje z UE załączniki są takie same - zależy to od programu, w którym bierzesz udział. Ich lista zazwyczaj znajduje się w formularzu wniosku.

Jeżeli znasz już termin naboru wniosków to sporządzony wniosek o dotację unijną na rozpoczęcie działalności wraz z biznesplanem i załącznikami należy złożyć do instytucji zajmującej się przyjmowaniem wniosków. Pamiętaj, aby przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdzić, czy jest on podpisany we wszystkich wyznaczonych do tego miejscach, czy masz wszystkie potrzebne pieczątki oraz czy masz wszystkie załączniki i dokumenty. Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub za pomocą systemu teleinformatycznego. Czasami wymagane jest złożenie wniosku w obu tych formach i w takim przypadku musisz zadbać o to, aby wersja papierowa i elektroniczna nie różniły się od siebie. I na koniec najważniejsze - wszystkie dane i wyliczenia muszą się zgadzać!

Od momentu złożenia wniosku zostaje Ci tylko czekać na decyzję Komisji Oceny Wniosków. Czas rozpatrywania wniosku jest różny - może to trwać nawet 3 miesiące.

Kryteria oceny wniosku o dotacje z UE na otwarcie firmy

Rozpatrując wniosek, Komisja ocenia najpierw wniosek pod kątem zgodności z wymogami formalnymi - czy we wniosku są wszędzie podpisy, czy wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie załączniki itp. Jeżeli spełnisz kryteria formalne, wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej:

 • po pierwsze sprawdzana jest treść projektu oraz to, w jakim stopniu projekt realizuje cel programu, z którego chcesz otrzymać dotację
 • po drugie oceniana jest możliwość wykonania projektu
 • po trzecie bada się zgodność wniosku z wymogami merytorycznymi

Wniosek o dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oceniany jest na podstawie karty oceny wniosku, w której przyznawane są punkty. Większa ilość zgromadzonych punktów daje większą szansę na uzyskanie dotacji unijnych, zatem im bardziej atrakcyjny projekt i rzetelnie opisany wniosek, tym więcej punktów do zdobycia.

Pierwszym etapem rozpoznawania wniosku jest jego ocenie, przy której brane są pod uwagę:

informacje o beneficjencie - w tej części pod uwagę brane są wymagania formalne takie jak: czy formularz został złożony w wymaganym terminie, czy ma wszystkie załączniki i dokumenty, czy wnioskodawca złożył konkretne oświadczenia, a także określone zostaje czy wniosek jest rekomendowany do oceny merytorycznej, poprawy formalnej czy do odrzucenia

ponowna ocena formalna - w przypadku braków formalnych określonych w części I, wniosek zostaje poddany uzupełnieniu, po czym komisja sprawdza czy nadaje się on do kontroli merytorycznej

ocena merytoryczna - w tej części oceniane są konkretne czynniki mające wpływ na atrakcyjność planowanej działalności w danym regionie:

 • opis planowanej działalności gospodarczej gospodarczej - sektor/branża w jakim będzie prowadzona dana działalność, mocne strony planowanego przedsięwzięcia, charakterystyka rynku, na którym przedsiębiorstwo ma funkcjonować
 • doświadczenie zawodowe - czy jest związane z profilem podejmowanej działalności, wykształcenie lub dodatkowe kwalifikacje
 • planowane koszty inwestycji - nakłady finansowe, ocena racjonalności i efektywności wydatków w odniesieniu do planowanego profilu działalności gospodarczej
 • konkurencja rynkowa - możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach na rynku, propozycja strategii konkurowania na rynku
 • przygotowanie inwestycji - środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności lub inne zasoby, zaplanowane inwestycje zrealizowane po założeniu działalności gospodarczej

Drugim etapem rozpatrywania wniosku jest rozmowa z doradcą zawodowym, która również jest punktowana. Dopiero suma punktów daje nam ich ostateczną ilość.

Zabezpieczenie zwrotu dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności

Przed podpisaniem umowy będzie na Tobie spoczywał obowiązek zabezpieczenia dotacji, które będzie miało zapobiec nienależytemu wykorzystaniu środków unijnych.

Zabezpieczenie może być dokonane w jednej lub kilku formach na realną wartość, nie mniejszą niż 140% kwoty udzielonego dofinansowania. Wybór formy będzie zależeć od oceny Twojej sytuacji ekonomiczno-finansowej spośród:

Umowa o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

Pozytywnie rozpoznany wniosek o przyznanie dotacji z UE oznacza, że zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie ozpoczęcia działalności. Umowa ta określa szczegółowe zasady na jakich zostały przyznane Ci środki, obowiązki z tym związane oraz zasady rozliczenia.

Przed podpisaniem umowy należy zgromadzić załączniki. Najczęściej wymaganymi są:

 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS
 • zaświadczenie o niekaralności

Oprócz wymienionych powyżej, wymagane mogą być również inne dokumenty, które ze względu na specyfikę przedsięwzięcia będą konieczne w danym projekcie.

W umowie dofinansowania wskazane będą takie zagadnienia jak:

 • informacje ogólne o projekcie, programie, instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe
 • informacje o beneficjencie, czyli Twoje dane, nazwa firmy, NIP, forma prawna, numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki
 • zasady przekazywania środków unijnych
 • zasady rozliczenia projektu
 • obowiązki beneficjenta
 • zasady kontroli projektu
 • warunki rozwiązania umowy

Do umowy dołącza się w załączniku treść wniosku o przyznanie dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Co dalej po otrzymaniu dotacji na otwarcie firmy?

Założenie działalności gospodarczej

Naturalna konsekwencją otrzymania dofinansowania z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie założenie własnej działalności gospodarczej. Oczywiście musisz to zrobić w określonym w umowie terminie, a za dzień rozpoczęcia działalnościgospodarczej uważany jest dzień wpisu do CEIDG.

Z rzeczy organizacyjnych ważnym będzie wybór odpowiedniego biura księgowego, założenie firmowego konta bankowego, a także podjęcie decyzji czy chcesz zostać zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT.

Otrzymanie dofinansowania z UE dla nowych firm na rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że przez określony czas Twoja działalność będzie nadzorowana i monitorowana, a zamknięcie firmy przed ustalonym w umowie terminem będzie wiązać się z koniecznością zwrotu przyznanych srodków.

Obowiązki

Po otrzymaniu dotacji unijnej będziesz zobowiązany do stosowania się do warunków umowy, których niedotrzymanie może skutkować koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Podstawowym obowiązkiem będzie wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z założeniem wskazanym we wniosku, zapisami umowy oraz wytycznymi programu. Tak więc pieniędzy nie możesz wydać na to co chcesz lub niezgodnie z tym co deklarowałeś.

Następnym ważnym obowiązkiem jest rozliczenie projektu, najczęściej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wykorzystywania przyznanych środków. Rozliczenie polega na przedstawieniu dokumentów, którymi są wniosek o płatność wraz z załącznikami (najczęściej faktury z potwierdzeniem zapłaty). We wniosku o płatność należy określić okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o wydatkach, kosztach, źródłach finansowania.

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie będziesz musiał złożyć wniosek o płatność końcową. Wtedy następuje całkowite rozliczenie projektu i na tym etapie możesz spodziewać się kontroli urzędników Instytucji, z którą podpisałeś umowę. Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawności wykonania projektu i prawidłowości wydatkowania środków unijnych.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w ramach projektu i jest udzielane do momentu uzyskania płynności finansowej firmy.

Łączny czas wsparcia pomostowego może wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Takie wsparcie wynosi zazwyczaj około 1 000 zł miesięcznie.

Możliwe są dwie formy wsparcia pomostowego:

 • podstawowe - udzielane na okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • przedłużone - udzielane na okres kolejnych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Wsparcie pomostowe jest wypłacane co miesiąc, a otrzymane środki możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków, takich jak składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, koszty czynszu oraz inne wydatki ponoszone na działalność firmy.

Rozliczenia wsparcia pomostowego wygląda podobnie jak rozliczenia dotacji. Należy tego dokonać do 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (po 6 i po 12 miesiącach otrzymywanego wsparcia).

Podsumowanie

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej musisz liczyć się z tym, że uzyskanie środków unijnych nie jest procesem prostym i krótkim. Od ogłoszenia konkursu na beneficjenta projektu do ostatecznych wyników oceny wniosku i podpisania umowy, często mija ponad rok. Jeżeli dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej to Twoja szansa, to warto uzbroić się w cierpliwość. Takie wsparcie jest szansą dla wielu ludzi, ale niestety często usypia czujność przedsiębiorcy i prowadzi do upadku nowej firmy. Dlatego jeśli uda Ci się otrzymać środki na działalność, korzystaj z nich mądrze i nie daj się wypchnąć z rynku po zakończeniu umowy.

Pamiętaj - firmę zakładasz w celu uniezależnienia się i zarabiania pieniędzy, a nie wyłącznie w celu pozyskania środków z UE. Dlatego stale musisz myśleć o tym jak ją rozwijać, a dotacje unijne są jedynie wsparciem, a nie celem samym w sobie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: