Firma faktoringowa - co wziąć pod uwagę przy jej wyborze?

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-31  |  Średni czas czytania: 04:31
Faktoring z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą zewnętrznego finansowania firmy. Taka sytuacja sprzyja powstawaniu firm faktoringowych, które proponują najróżniejsze oferty. Co wziąć pod uwagę przy wyborze firmy faktoringowej? Jak dobrać ofertę odpowiednią dla Twojego biznesu? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Firma faktoringowa - co wziąć pod uwagę przy jej wyborze?

Jak działają firmy faktoringowe?

Usługi świadczone przez firmy faktoringowe polegają na finansowaniu przez tą firmę (jako firmę zewnętrzną) wartości wystawionych faktur. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość pozyskania środków finansowych przed rzeczywistym uregulowaniem należności przez swoich kontrahentów.

Działanie firm faktoringowych nie jest zbyt skomplikowane. Pierwszym etapem faktoringu jest wykupienie wartości faktur od przedsiębiorcy, przy czym wypłaca mu ich równowartość - oczywiście z pomniejszeniem kosztów świadczenia usług. Następnie firma faktoringowa egzekwuje należność od osoby, która nabyła towar lub usługę widniejącą na fakturze.

Jednak aby współpraca z firmą faktoringową przebiegała pomyślnie, powinieneś wybrać firmę, która będzie spełniała Twoje oczekiwania, a zarazem będzie przyjazna we współpracy i skuteczna w swoim działaniu.

Kryteria wyboru odpowiedniej firmy faktoringowej

Poszukiwanie odpowiedniej dla siebie firmy faktoringowej należy zacząć od sprecyzowania swoich potrzeb. Firma faktoringowa, tak jak każde przedsiębiorstwo celuje swoje usługi do konkretnych grup. Dlatego przy wyborze odpowiedniej firmy świadczącej usługę faktoringu powinieneś kierować się pewnymi kryteriami. Poniżej przedstawiamy co wziąć pod uwagę przy wyborze firmy faktoringowej.

Specjalizacja faktora

Specjalizacja faktora, czy to w jakiej branży ma on doświadczenie może mieć duże znaczenie przy wyborze odpowiedniej firmy faktoringowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że każda gałąź gospodarki ma inną specyfikę i jej znajomość pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Ważne jest, żeby firma faktoringowa znała rynek i potrzeby danego sektora.

Zrozumiała oferta

Oferta, którą przedstawia Ci faktor powinna być dla Ciebie zrozumiała. Konkurujące firmy to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ jako jeden z nich masz możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie firmy faktoringowej. Duży wybór na rynku daje Ci szansę na wynegocjowanie jak najlepszej oferty. Nie bój się podejmować rozmowy z potencjalnym faktorem. Z reguły firmy faktoringowe są elastyczne, oferują klientom dużo więcej niż banki oraz chętniej podejmują ryzyko. Dzięki temu masz możliwość na znalezienie odpowiedniej oferty.

Zakres i koszty usługi faktoringowej

Przy wyborze firmy faktoringowej warto również wziąć pod uwagę koszty samej usługi i jej zakres. Chodzi o to, żebyś wiedział za co dokładnie płacisz i czy jest to warte swojej ceny. Ponadto, warto również zwrócić uwagę na to, czy korzystanie z usług danej firmy faktoringowej nie zobowiązuje Cię do korzystania z usług innej - na przykład do założenia konta w określonym banku.

Usługa faktoringu nie jest bezpłatna. Faktor prowadząc działalność chce również na niej zarobić. Z tego względu musisz mieć świadomość jakie koszty składają się na całą usługę.

Do kosztów usług faktoringowych należą:

 • prowizja operacyjna, która pobierana jest z tytułu nabycia i obsługi wierzytelności. Naliczana jest od każdej faktury przyjmowanej przez faktora;
 • odsetki - naliczane są wartości środków wykorzystanych przez klienta;
 • prowizja za przyznanie limitu - naliczana od przyznanego limitu finansowania;
 • prowizja administracyjna - naliczana na koniec każdego miesiąca.

Odsetki i prowizja operacyjna to dwie podstawowe opłaty faktoringu. Jednak firmy faktoringowe stosują dodatkowe tabele opłat. Koniecznie należy zwrócić na to uwagę, ponieważ koszty te mogą przewidywać wiele pułapek i generować dodatkowe koszty.

Aby nie wejść na minę i nie płacić za faktoring dużo więcej niż powinieneś, przy wyborze firmy faktoringowej musisz dowiedzieć się dwóch podstawowych kwestii. Chodzi przede wszystkim o to:

 • kto informuje kontrahenta o cesji należności i ile to kosztuje,
 • jak naliczane są odsetki za opóźnienie w płatnościach - zarówno w czasie jak i po okresie finansowania.

Musisz jednak pamiętać, że koszty faktoringu są ustalane indywidualne, pod względem parametrów transakcji. Nie możesz tych kosztów traktować jak wydatki, ponieważ uzyskujesz dzięki nim również korzyści dla swojej firmy - na przykład dzięki usługom firmy faktoringowej możesz zmniejszyć zaangażowanie pracowników w monitorowanie rozliczeń z odbiorcami towarów i usług.

Usługi dodatkow

Poza samym finansowaniem przez faktora, warto również żeby oferował on inne usługi. Najważniejsze z nich to:

 • weryfikacja kontrahentów - polega na badaniu sytuacji finansowej odbiorców i sporządzaniu sprawozdań na podstawie wywiadu gospodarczego;
 • obsługa wierzytelności - dotyczy głównie prowadzenia kont transakcji, monitorowaniu płatności oraz raportowania zapłaconych i niezapłaconych faktur;
 • windykacja należności - polega na odzyskiwaniu niezapłaconych należności oraz pomocy prawnej w windykacji.

Procedury windykacyjne

Przed zawarciem umowy z firmą faktoringową, warto również dowiedzieć się o stosowane procedury windykacyjne. Jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć ile trwa odzyskiwanie należności, jakie są szanse na ich zwrot bez wkraczania na drogę sądową oraz ewentualnie ile taka droga potrwa, a przede wszystkim powinieneś dowiedzieć się o skuteczności potencjalnego faktora.

Faktoring działa jednak inaczej niż windykacja, ponieważ skierowany jest na monitoring wierzytelności już od momentu jej powstania, czyli wystawienia faktury. Dzięki temu w większości przypadków odzyskanie należności jest możliwe bez wchodzenia w jakikolwiek spór z dłużnikiem.

Renoma firmy faktoringowej

Renoma firmy faktoringowej to również jeden z elementów, który powinieneś wziąć pod uwagę przy jej wyborze. Najlepsi faktorzy są członkami Polskiego Związku Faktoringowego oraz członkami organizacji międzynarodowych - na przykład International Factors Group, Factors Chain International, Europejskiego Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności Handlowych. Przynależność do organizacji branżowych świadczy o profesjonalizmie danej firmy faktoringowej. Dzięki temu również można w łatwy sposób zasięgnąć o niej informacji.

Umowa faktoringowa

Gdy zdecydujesz się już na konkretną firmę faktoringową i chcesz podjąć z nią współpracę to podstawowym działaniem jest dokładne zwrócenie uwagi na zawieraną umowę. Już sama liczba stron takiej umowy powinna być pierwszym bodźcem do tego, żeby sprawdzić profesjonalizm przyszłego faktora. Warto zadbać o to, żeby podpisywane dokumenty były przejrzyste, nie były zbyt długie i nie związywały Cię dodatkowymi zobowiązaniami.

Na co zwrócić uwagę w umowie?

Zapoznając się z umową, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim chodzi o:

 • okres trwania finansowania,
 • limit finansowania,
 • okres wykupu faktur,
 • konsekwencje przewidziane za opóźnienia,
 • procedurę odstąpienia od umowy.

W umowie faktoringowej warto również zwrócić uwagę na pewne klauzule i limity. Jeśli chodzi o klauzule to może to być:

 • klauzula gwarancyjna na rzecz faktora - polega na tym, że za nabytą wierzytelność usługodawca (faktor) zapłaci Ci jedynie zaliczkę, a pozostałą kwotę (kaucję) przekaże Ci dopiero po spełnieniu świadczenia;
 • klauzula wyłączności - zakazuje przedsiębiorcy korzystania z usług firmy konkurencyjnej;
 • klauzula del credere - wskazuje odpowiedzialność faktora za niewypłacalność kontrahenta;
 • klauzula eksportowa - określa kraje, do których przedsiębiorca może wysyłać swoje towary.

Z kolei limity mogą się odnosić do:

 • konkretnego odbiorcy produktów lub usług - tzw. sublimit, który ma postać maksymalnej kwoty wypłacanej z tytułu obsługi danego kontrahenta;
 • maksymalnej kwoty jaką może otrzymać przedsiębiorca od faktoranta - tzw. limit globalny;
 • progu zobowiązań konkretnego partnera biznesowego w całej kwocie finansowania - tzw. limit koncentracji.

Pamiętaj, że możesz negocjować treść umowy, którą chcesz zawrzeć z faktorem. Przed podpisaniem kontraktu warto zapytać jakie zasady faktor preferuje oraz na jakie może pójść ustępstwa.

Na co zwraca uwagę firma faktoringowa?

Mimo tego, że usługi faktoringowe nie mają ścisłego grona odbiorców, to firmy faktoringowe zanim podejmą współpracę z konkretnym przedsiębiorcą, dokładnie go sprawdzają - przede wszystkim pod kątem prowadzonego biznesu. Kryteria, na jakie zwraca uwagę firma faktoringowa to:

 • obrót firmy - im większy, tym lepiej dla firmy faktoringowej, ponieważ oznacza to większy zysk również dla niej;
 • kondycja finansowa przedsiębiorcy i jego kontrahentów - z punktu widzenia firmy faktoringowej jest to ważne, ponieważ to od kontrahentów przedsiębiorcy będzie ściągać należności. Jeśli ich kondycja finansowa jest słaba, to występuje dla niej większe ryzyko, że nie uda jej się wyegzekwować wynikającej z faktury należności. Kondycja finansowa przedsiębiorcy jest równie ważna, ponieważ firma faktoringowa chce zarabiać na oferowanych usługach. Logiczne jest więc, że kiepska płynność finansowa przedsiębiorcy będzie dla niej problemem;
 • brak zadłużenia przedsiębiorstwa - jest to jedno z kryteriów, które biorą pod uwagę firmy faktoringowe, ponieważ wiąże się to z możliwością odzyskiwania należności z faktur wystawianych przez klienta;
 • potencjalny klient nie zapewnia możliwości zwrotu towaru - chodzi o to, że w razie zwrotu należy wystawić korektę faktury, co zwiększa ryzyko nieotrzymania pierwotnej należności co jest dla faktora nieopłacalne.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Instytucja Opłaty i prowizje Limit Przelew Min. wiek firmy Uwagi  
PRAGMA GO FaktoringPRAGMA GO 0,85% za 30 dni 50 000 zł – 5 000 000 zł 24 h od 1 dnia działalności Ubezpieczenie gratis, wniosek 100% online - decyzja w 24h, brak ograniczeń branżowych, oferta również w euro Sprawdź ›
SMEO FaktoringSMEO od 0,055% (1,65% za każde 30 dni) 1 000 000 zł 15 min (zawsze przelew ekspresowy) od 1 dnia działalności Prosty proces online. Finansowanie w PLN i EUR. Darmowy limit faktoringowy nawet do 1 000 000 zł. Sprawdź ›
MONEVIA FaktoringMONEVIA od 3,00% 250 000 zł, min. kwota faktury 700 zł lub 200 euro 24 h od 1 dnia działalności finansowana jest cała kwota faktury brutto, 100% bez zaliczek, brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni, cały proces online bez przedkładania dok.finansowych i zaświadczeń, dostępne jest też dla Klientów telefoniczne Biuro Obsługi Sprawdź ›
eFaktor FaktoringeFaktor Faktoring od 1,69%
(za każde 30 dni)
50 000 zł - 5 000 000 zł 24h 3 miesiące Najszerszy zakres produktów. Każdy rodzaj faktoringu. Zaliczka faktoringowa do 90%. Uproszczony system naliczania opłat i prowizji. Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy. Sprawdź ›
Finea FaktoringFinea Faktoring od 2% 100 000 zł 1h 6 miesięcy Jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury. Potrzebny jedynie wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy. Sprawdź ›
ING Finansowanie Faktur ING Finansowanie Faktur 0,07%
(za każdy dzień finansowania)
200 000 zł maksymalna wartość limitu ogólnego 1 h 12 miesięcy Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji. Nie trzeba być klientem banku ING. Przejrzyste zasady i koszty. Sprawdź ›
Idea Money FaktoringIDEA Money Faktoring 1,8%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
300 000 zł 24 h 0 miesięcy do kwoty 100 000 zł nie potrzeba dostarczać dokumentów finansowych, termin płatności do 90 Sprawdź ›
NFG faktoringNFG Faktoring 2,99%
(za każde 30 dni)
25 000 zł 24 godziny 12 miesięcy w trakcie trwania współpracy możesz otrzymać nawet do 100 000 zł limitu faktoringowego Sprawdź ›
Faktoria faktoringFandla Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
100 000 zł 24 h 6 miesięcy brak opłat za umową ramową, windykacja w cenie aż do 90 dni po terminie płatności Sprawdź ›
Faktoria faktoringFAKTORIA Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
30 000 zł 30 minut 6 miesięcy decyzja na podstawie wyciągu bankowego, terminy płatności faktur aż do 90 dni Sprawdź ›
Finiata faktoringFiniata Faktoring od 5%
(za każde 30 dni, okres: 30 dni - 90 dni)
50 000 zł 48 godzin 6 miesięcy szybka realizacja wniosków online - tylko 7 minut Sprawdź ›
Aforti faktoringAforti Faktoring 2,7%
(za każde 30 dni)
Brak górnej granicy 5 dni 2 miesiące brak opłat za zerwanie umowy, minimum formalności - wystarczy sam wniosek Sprawdź ›

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: