Firma faktoringowa - co wziąć pod uwagę przy jej wyborze?

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-31  |  Średni czas czytania: 04:31
Faktoring z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą zewnętrznego finansowania firmy. Taka sytuacja sprzyja powstawaniu firm faktoringowych, które proponują najróżniejsze oferty. Co wziąć pod uwagę przy wyborze firmy faktoringowej? Jak dobrać ofertę odpowiednią dla Twojego biznesu? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Firma faktoringowa - co wziąć pod uwagę przy jej wyborze?

Jak działają firmy faktoringowe?

Usługi świadczone przez firmy faktoringowe polegają na finansowaniu przez tą firmę (jako firmę zewnętrzną) wartości wystawionych faktur. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość pozyskania środków finansowych przed rzeczywistym uregulowaniem należności przez swoich kontrahentów.

Działanie firm faktoringowych nie jest zbyt skomplikowane. Pierwszym etapem faktoringu jest wykupienie wartości faktur od przedsiębiorcy, przy czym wypłaca mu ich równowartość - oczywiście z pomniejszeniem kosztów świadczenia usług. Następnie firma faktoringowa egzekwuje należność od osoby, która nabyła towar lub usługę widniejącą na fakturze.

Jednak aby współpraca z firmą faktoringową przebiegała pomyślnie, powinieneś wybrać firmę, która będzie spełniała Twoje oczekiwania, a zarazem będzie przyjazna we współpracy i skuteczna w swoim działaniu.

Kryteria wyboru odpowiedniej firmy faktoringowej

Poszukiwanie odpowiedniej dla siebie firmy faktoringowej należy zacząć od sprecyzowania swoich potrzeb. Firma faktoringowa, tak jak każde przedsiębiorstwo celuje swoje usługi do konkretnych grup. Dlatego przy wyborze odpowiedniej firmy świadczącej usługę faktoringu powinieneś kierować się pewnymi kryteriami. Poniżej przedstawiamy co wziąć pod uwagę przy wyborze firmy faktoringowej.

Specjalizacja faktora

Specjalizacja faktora, czy to w jakiej branży ma on doświadczenie może mieć duże znaczenie przy wyborze odpowiedniej firmy faktoringowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że każda gałąź gospodarki ma inną specyfikę i jej znajomość pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Ważne jest, żeby firma faktoringowa znała rynek i potrzeby danego sektora.

Zrozumiała oferta

Oferta, którą przedstawia Ci faktor powinna być dla Ciebie zrozumiała. Konkurujące firmy to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ jako jeden z nich masz możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie firmy faktoringowej. Duży wybór na rynku daje Ci szansę na wynegocjowanie jak najlepszej oferty. Nie bój się podejmować rozmowy z potencjalnym faktorem. Z reguły firmy faktoringowe są elastyczne, oferują klientom dużo więcej niż banki oraz chętniej podejmują ryzyko. Dzięki temu masz możliwość na znalezienie odpowiedniej oferty.

Zakres i koszty usługi faktoringowej

Przy wyborze firmy faktoringowej warto również wziąć pod uwagę koszty samej usługi i jej zakres. Chodzi o to, żebyś wiedział za co dokładnie płacisz i czy jest to warte swojej ceny. Ponadto, warto również zwrócić uwagę na to, czy korzystanie z usług danej firmy faktoringowej nie zobowiązuje Cię do korzystania z usług innej - na przykład do założenia konta w określonym banku.

Usługa faktoringu nie jest bezpłatna. Faktor prowadząc działalność chce również na niej zarobić. Z tego względu musisz mieć świadomość jakie koszty składają się na całą usługę.

Do kosztów usług faktoringowych należą:

 • prowizja operacyjna, która pobierana jest z tytułu nabycia i obsługi wierzytelności. Naliczana jest od każdej faktury przyjmowanej przez faktora;
 • odsetki - naliczane są wartości środków wykorzystanych przez klienta;
 • prowizja za przyznanie limitu - naliczana od przyznanego limitu finansowania;
 • prowizja administracyjna - naliczana na koniec każdego miesiąca.

Odsetki i prowizja operacyjna to dwie podstawowe opłaty faktoringu. Jednak firmy faktoringowe stosują dodatkowe tabele opłat. Koniecznie należy zwrócić na to uwagę, ponieważ koszty te mogą przewidywać wiele pułapek i generować dodatkowe koszty.

Aby nie wejść na minę i nie płacić za faktoring dużo więcej niż powinieneś, przy wyborze firmy faktoringowej musisz dowiedzieć się dwóch podstawowych kwestii. Chodzi przede wszystkim o to:

 • kto informuje kontrahenta o cesji należności i ile to kosztuje,
 • jak naliczane są odsetki za opóźnienie w płatnościach - zarówno w czasie jak i po okresie finansowania.

Musisz jednak pamiętać, że koszty faktoringu są ustalane indywidualne, pod względem parametrów transakcji. Nie możesz tych kosztów traktować jak wydatki, ponieważ uzyskujesz dzięki nim również korzyści dla swojej firmy - na przykład dzięki usługom firmy faktoringowej możesz zmniejszyć zaangażowanie pracowników w monitorowanie rozliczeń z odbiorcami towarów i usług.

Usługi dodatkow

Poza samym finansowaniem przez faktora, warto również żeby oferował on inne usługi. Najważniejsze z nich to:

 • weryfikacja kontrahentów - polega na badaniu sytuacji finansowej odbiorców i sporządzaniu sprawozdań na podstawie wywiadu gospodarczego;
 • obsługa wierzytelności - dotyczy głównie prowadzenia kont transakcji, monitorowaniu płatności oraz raportowania zapłaconych i niezapłaconych faktur;
 • windykacja należności - polega na odzyskiwaniu niezapłaconych należności oraz pomocy prawnej w windykacji.

Procedury windykacyjne

Przed zawarciem umowy z firmą faktoringową, warto również dowiedzieć się o stosowane procedury windykacyjne. Jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć ile trwa odzyskiwanie należności, jakie są szanse na ich zwrot bez wkraczania na drogę sądową oraz ewentualnie ile taka droga potrwa, a przede wszystkim powinieneś dowiedzieć się o skuteczności potencjalnego faktora.

Faktoring działa jednak inaczej niż windykacja, ponieważ skierowany jest na monitoring wierzytelności już od momentu jej powstania, czyli wystawienia faktury. Dzięki temu w większości przypadków odzyskanie należności jest możliwe bez wchodzenia w jakikolwiek spór z dłużnikiem.

Renoma firmy faktoringowej

Renoma firmy faktoringowej to również jeden z elementów, który powinieneś wziąć pod uwagę przy jej wyborze. Najlepsi faktorzy są członkami Polskiego Związku Faktoringowego oraz członkami organizacji międzynarodowych - na przykład International Factors Group, Factors Chain International, Europejskiego Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności Handlowych. Przynależność do organizacji branżowych świadczy o profesjonalizmie danej firmy faktoringowej. Dzięki temu również można w łatwy sposób zasięgnąć o niej informacji.

Umowa faktoringowa

Gdy zdecydujesz się już na konkretną firmę faktoringową i chcesz podjąć z nią współpracę to podstawowym działaniem jest dokładne zwrócenie uwagi na zawieraną umowę. Już sama liczba stron takiej umowy powinna być pierwszym bodźcem do tego, żeby sprawdzić profesjonalizm przyszłego faktora. Warto zadbać o to, żeby podpisywane dokumenty były przejrzyste, nie były zbyt długie i nie związywały Cię dodatkowymi zobowiązaniami.

Na co zwrócić uwagę w umowie?

Zapoznając się z umową, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim chodzi o:

 • okres trwania finansowania,
 • limit finansowania,
 • okres wykupu faktur,
 • konsekwencje przewidziane za opóźnienia,
 • procedurę odstąpienia od umowy.

W umowie faktoringowej warto również zwrócić uwagę na pewne klauzule i limity. Jeśli chodzi o klauzule to może to być:

 • klauzula gwarancyjna na rzecz faktora - polega na tym, że za nabytą wierzytelność usługodawca (faktor) zapłaci Ci jedynie zaliczkę, a pozostałą kwotę (kaucję) przekaże Ci dopiero po spełnieniu świadczenia;
 • klauzula wyłączności - zakazuje przedsiębiorcy korzystania z usług firmy konkurencyjnej;
 • klauzula del credere - wskazuje odpowiedzialność faktora za niewypłacalność kontrahenta;
 • klauzula eksportowa - określa kraje, do których przedsiębiorca może wysyłać swoje towary.

Z kolei limity mogą się odnosić do:

 • konkretnego odbiorcy produktów lub usług - tzw. sublimit, który ma postać maksymalnej kwoty wypłacanej z tytułu obsługi danego kontrahenta;
 • maksymalnej kwoty jaką może otrzymać przedsiębiorca od faktoranta - tzw. limit globalny;
 • progu zobowiązań konkretnego partnera biznesowego w całej kwocie finansowania - tzw. limit koncentracji.

Pamiętaj, że możesz negocjować treść umowy, którą chcesz zawrzeć z faktorem. Przed podpisaniem kontraktu warto zapytać jakie zasady faktor preferuje oraz na jakie może pójść ustępstwa.

Na co zwraca uwagę firma faktoringowa?

Mimo tego, że usługi faktoringowe nie mają ścisłego grona odbiorców, to firmy faktoringowe zanim podejmą współpracę z konkretnym przedsiębiorcą, dokładnie go sprawdzają - przede wszystkim pod kątem prowadzonego biznesu. Kryteria, na jakie zwraca uwagę firma faktoringowa to:

 • obrót firmy - im większy, tym lepiej dla firmy faktoringowej, ponieważ oznacza to większy zysk również dla niej;
 • kondycja finansowa przedsiębiorcy i jego kontrahentów - z punktu widzenia firmy faktoringowej jest to ważne, ponieważ to od kontrahentów przedsiębiorcy będzie ściągać należności. Jeśli ich kondycja finansowa jest słaba, to występuje dla niej większe ryzyko, że nie uda jej się wyegzekwować wynikającej z faktury należności. Kondycja finansowa przedsiębiorcy jest równie ważna, ponieważ firma faktoringowa chce zarabiać na oferowanych usługach. Logiczne jest więc, że kiepska płynność finansowa przedsiębiorcy będzie dla niej problemem;
 • brak zadłużenia przedsiębiorstwa - jest to jedno z kryteriów, które biorą pod uwagę firmy faktoringowe, ponieważ wiąże się to z możliwością odzyskiwania należności z faktur wystawianych przez klienta;
 • potencjalny klient nie zapewnia możliwości zwrotu towaru - chodzi o to, że w razie zwrotu należy wystawić korektę faktury, co zwiększa ryzyko nieotrzymania pierwotnej należności co jest dla faktora nieopłacalne.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Najlepsze oferty firm faktoringowych ranking na 2024:

 1. PRAGMA GO od 0,029%/dzień, 1 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 24 h
 2. SMEO od 0,05%/dzień, 10 tys.-2 mln zł (limit), przelew w 24 h
 3. MONEVIA od 0,086%/dzień, 300 tys. zł (limit), przelew w 24 h
 4. eFaktor od 0,043%/dzień, 50 tys.-5 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 24 h
 5. Finea od 0,066%/dzień, 200 tys. zł (limit), 90–100% zaliczki przelewem w 1 h
 6. NFG faktoring od 0,053%/dzień, 5 tys.-250 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 5 min.
 7. ING Finansowanie Faktur 0,07%/dzień, 200 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem w 1 h
 8. FaktorOne (dawniej Idea Money) od 0,033%/dzień, 10 tys.-3,5 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 9. Flexidea od 0,03%/dzień, 1 tys.-2 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 15 min.
 10. Bibby Financial Services od 0,03%/dzień, 100 tys.-50 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 11. Faktoria (Nest Bank) od 0,033%/dzień, 500-3 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem 30 min.-2 dni
 12. PKO Faktoring SA od 0,039%/dzień, 400-3 mln zł (limit), 80–100% zaliczki przelewem w 15 min.
 13. Alior Bank Faktoring od 0,15%/dzień, 50 tys.-1 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 30 min.

1. PRAGMA GO

od 0,029%/dzień
Opłaty i prowizje
do 1 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN i EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; do 100% zaliczki przelewem ekspresowym

 • Do 150 000 PLN bez weksla
 • Prowizja 0,85% za 30 dni
 • 100% zaliczki przelewem ekspresowym
 • Ubezpieczenie odbiorców gratis
 • Monitoring należności
 • Decyzja o udzielenia faktoringu w ciągu 1-2 dni
 • Indywidualne wsparcie doradcy klienta
 • Automatyczna zaliczka faktoringowa
 • Brak ograniczeń branżowych

2. SMEO

od 0,05%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-2 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • 1,5% za każde 30 dni
 • Dostępne trzy pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online oraz Smart Plan
 • Brak prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności
 • Faktoring jawny, z regresem oraz faktoring eksportowy
 • Prosty, bezpłatny wniosek w 100% online
 • Płatność tylko za faktyczne dni finansowania, prowizja naliczana dziennie
 • Całkowity koszt finansowania znany przed złożeniem wniosku
 • Krótka, 1-stronicowa, Tabela Opłat i Prowizji, żadnych ukrytych kosztów
 • Darmowy system do zarządzania fakturami
 • Finansowanie start-upów oraz branż uznawanych za wysokie ryzyko

3. MONEVIA

od 0,086%/dzień
Opłaty i prowizje
300 tys. zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • Faktoring jawny, z regresem
 • Finansowana jest cała kwota faktury brutto
 • 100% kwoty faktury brutto bez zaliczek
 • Szybka i prosta procedura transakcyjna - online i bez zbędnych formalności
 • Gotówka z faktury wypłacana natychmiast po zaakceptowaniu transakcji na Platformie Monevia
 • Brak weryfikacji zdolności kredytowej w BIK
 • Brak długoterminowych umów współpracy
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 700 zł brutto lub 200 euro
 • Na start aż 50 tys. zł limitu finansowania, który możesz podwyższyć
 • Brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni

4. eFaktor

od 0,043%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-5 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa do 90%

 • Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy
 • Braka opłat za niewykorzystany limit oraz za przedłużenie, zmianę i rozwiązanie umowy
 • klienci nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, rozrywkowej
 • Limit faktoringowy w przypadku mikrofaktoringu - od 100 tys. zł do 500 tys. zł, faktoring z terminalem - od 100 tys. do 1 mln zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 60 dni
 • Czas wypłaty środków w faktoringu z terminalem do 3 dni stadardowo do 24 godzin
 • Faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
 • Możliwość finansowania części faktury
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 500 zł netto
 • Bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów

5. Finea

od 0,066%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit faktoringowy
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa 90–100% wartości faktury

 • Brak stałych opłat - jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury
 • Dostępne rodzaje faktoringu: faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny (zakupowy) w ratach
 • Okres spłaty 7-90 dni
 • Dostępny faktoring odwrotny, jawny i cichy

6. NFG faktoring

od 0,053%/dzień
Opłaty i prowizje
5 tys.-250 tys. zł
Limit faktoringowy
5 minut
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, zakupowy
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa, a także freelancerzy i wolne zawody
 • Dla nowych klientów limit faktoringowy jest niższy: od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur od 7 do 90 dni
 • Deklarowany czas wypłaty środków nawet w 5 minut od wysłania wniosku
 • Możliwość sfinansowania tylko części faktury

7. FaktorOne (dawniej Idea Money)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-3,5 mln zł
Limit
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja od 1% za 30 dni finansowania
 • Oferowany jest faktoring niepełny oraz cichy
 • Maksymalny termin płatności na fakturze to 120 dni
 • Nie ma dodatkowych wskaźników, np. WIBOR
 • Nie musisz mieć żadnego zabezpieczenia, np. ustanawiać hipoteki
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, deweloperskiej, HoReCa oraz produkcyjnej

8. Flexidea

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
1 tys.-2 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki (cywilna, osobowe, z o.o., S.A.); zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Faktoring z regresem (niepełny)
 • Cały proces odbywa się online, bez zbędnej papierowej dokumentacji i wymiany korespondencji
 • Finansowanie faktur z terminen płatności do 30 dni
 • Faktoring eksportowy dla faktur z terminen płatności do 90 dni
 • Minimalny termin płatności 10 dni, maksymalny termin płatności 120 dni
 • Forma księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość

9. Bibby Financial Services

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
100 tys.-50 mln zł
Limit
24 h
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR, USD; średnie i duże firmy; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja obrotowa od 0,3% do 2,5%
 • W ofercie faktoring z gwarancją BGK
 • Faktoring dopasowany do branży klienta
 • Finansowanie faktur wystawionych przed podpisaniem umowy
 • Finansowanie w split payment
 • Dostępne różne rodzaje faktoringu (m.in. faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring odwrotny, faktoring cichy)

10. Faktoria (Nest Bank)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
500-3 mln zł
Limit
od 30 min. do 2 dni
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie firmy; zaliczka faktoringowa 100% wartości faktury

 • Prowizja od 0,033% do 0,16% za każdy dzień finansowania
 • Rodzaje faktoringu: pełny, niepełny, eksportowy, odwrotny (finansowanie zakupów), finansowanie tylko wybranych faktur
 • Faktury z terminem płatności do 120 dni
 • 30 dni tolerowanego opóźnienia
 • Monitorowanie należności
 • Pomoc w windykacji (przesyłanie próśb z prośbą o zapłatę, przypomnienia o zapłacie)

11. PKO Faktoring SA

od 0,039%/dzień
Opłaty i prowizje
400-3 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
18 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN; mikro, firmy i przedsiębiorstwa z przychodami nie przekraczają 30 mln zł rocznie; zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Rodzaje faktoringu: ukryty, pełny, niepełny, eksportowy, krajowy, finansowanie faktur
 • Przelew do 100% w przypadku finansowania faktur oraz 80%–90% dla pozostałych rodzajów faktoringu
 • Faktury z terminem płatności od 7 do 60 dni (z możliwością przedłużenia do 13 dni)
 • Minimalna wartość faktury to 400 zł (brutto)
 • Firma musi działać na rynku min. 18 miesięcy i posiadać min. 2 stałych klientów
 • Monitorowanie i administracja należności + pomocw zakresie windykacji wierzytelności (przedsądowa i sądowa)
 • Możliwość wybrania spośród dwóch ofert: standardowej i abonamentowej
 • Pomoc w weryfikacji klientów

12. ING Finansowanie Faktur

0,07%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji, w przypadku kolejnych dokumentów kwota przelewu zostanie pomniejszona o prowizję banku
 • Limit do 200.000 zł, w tym do 100.000 zł na jednego kontrahenta (w przypadku braku załączonego JPK_VAT limit ogólny wynosi do 50 000 zł, w tym 20 000 zł na jednego kontrahenta)
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Nie trzeba być klientem banku ING
 • Przejrzyste zasady i koszty
 • Rabat do 30% za regularne korzystanie
 • Brak limitu faktur - już od jednej faktury
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, handelu, freelancerów oraz agencji
 • Nie ma konieczności korzystania z faktoringu każdego miesiąca

13. Alior Bank Faktoring

od 0,15%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-1 mln zł
Limit
30 min.
Przelew
10 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, (EUR, USD, GBP, CHF w faktoringu pełnym i odwrotnym); małe, średnie i duże firmy oraz rolnicy; zaliczka faktoringowa 90% wartości faktury brutto

 • Rodzaje faktoringu: jawny, pełny, niepełny, odwrotny
 • Prowizje od 0,15% do 1,50% za każdy dzień finansowania
 • Przyjmowane są faktury z terminem płatności do 90 dni w faktoringu niepełnym oraz z terminem płatności do 180 dni w faktoringu pełnym
 • Monitorowanie należności i pomoc z windykacją należności (przypomnienia o zapłacie, wezwanie do zapłaty)
 • Bank bierze odpowiedzialność w razie niewypłacalności klienta
 • 30-dniowy lub 60-dniowy (zależnie od rodzaju wybranego faktoringu) okres tolerowanego opóźnienia
 • Firma musi rozliczać się w polskiej walucie, prowadzić dzialałność na terenie Polski i posiadać zakończony min. 1 rok obrachunkowy, który obejmowałby okres min. 10 miesięcy
 • Wymóg podpisania umowy (faktoring niepełny min. 18 msc, faktoring pełny min. 12 msc)
 • Wymagane konto w Alior Banku, a także zabezpieczenie należności poprzez pełnomocnictwo

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej oferty Firmy Faktoringowej, tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Pamiętaj, że z każdą firmą faktoringową możesz negocjować warunki umowy i możesz oczekiwać indywidualnej oferty dostosowanej do Twoich potrzeb!

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: