Co to jest numer REGON oraz rejestr REGON?

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-06  |  Średni czas czytania: 02:06
Jednym z głównych elementów służących do oznaczania firmy jest numer REGON. Czym jest REGON, skąd taka nazwa, do czego służy rejestr REGON i kto jest odpowiedzialny za jego wydawanie - odpowiedź na wszystkie powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.
Co to jest numer REGON oraz rejestr REGON?

Co oznacza skrót REGON?

Skrót REGON to akronim od: Rejestr Gospodarki Narodowej. Rejestr REGON do którego wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi on źródło informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju. Prowadzi go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jego dużym plusem jest stała i bieżąca aktualizacja, co pozwala na uzyskanie zawsze aktualnych danych. Właśnie z tego powodu Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarczych uważany jest za jedno z najlepszych źródeł informacji używanych do badań statystycznych.

Czym jest numer REGON?

REGON to numer, pod którym dany podmiot widnieje w rejestrze. Początkowo składał się on z 7. cyfr, jednak z czasem został rozszerzony do 9. W celu ujednolicenia oznaczeń starym numerom regon dopisano na początku dwa zera.

Przy tworzeniu nowych numerów przyjęto następujące zasady:

 1. Dwie pierwsze cyfry stanowią wyróżnienie terytorialne
 2. Sześć kolejnych cyfr, to tak zwany numer seryjny
 3. Jedna-ostatnia to cyfra kontrolna

Za wydanie numeru REGON odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz jego 16 odziałów po jednym w każdym województwie. Uzyskanie REGONu jest całkowicie bezpłatne, jednak sposób jego uzyskania jest zależny od formy prawnej podmiotu. Inaczej się bowiem rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą, a inaczej spółki handlowe.

Uwaga! Informacja o oficjalnym nadaniu numeru REGON wysyłana jest pocztą w terminie zazwyczaj kilku dni od złożenia wniosku. W tym czasie przedsiębiorstwo może już w pełni funkcjonować.Czym jest numer REGON

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 • osoby prawne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów (np. filie lub oddziały)

W przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej można tego dokonać za pomocą druku CEIDG-1 przy okazji rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Rejestracji firmy dokonuje się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub można to zrobić za pomocą wniosku online.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej (poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1) jest równoznaczne z:

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania
 • zgłoszeniem płatnika ubezpieczeń społecznych
 • zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego w sprawie PIT
 • a także właśnie uzyskaniem wpisu do rejestru REGON

Przy innych formach prawnych - mowa tutaj o spółkach, które podlegają wpisowi do KRS, konieczne niestety będzie złożenie osobnego wniosku o wpis do rejestru REGON na druku RG-1.

Do czego służy numeru REGON

Obecnie numer REGON nie jest już tak istotny, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Od 2009 roku przestał być wymagany w obrocie urzędowym. Nie ma również obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątkach firmowych. Oznacza to, że nie ma potrzeby identyfikowania się nim na różnego rodzaju papierach skierowanych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też fakturach VAT. Numeru REGON jest jednak wymagany np. w przypadku rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, gdy zgłaszającym jest osoba prawna (np. spółka akcyjna).

Dzięki numerowi REGON można ustalić w bazie i wyszukiwace REGON między innymi takie informacje, jak nazwa firmy, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, rodzaj działalności, adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, przewidywana liczba zatrudnionych, datę powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności, jednak ma to charakter jedynie informacyjny. Po co w takim razie numer REGON nadal funkcjonuje? Otóż obecnie nadawany jest głównie ze względów statystycznych. Pozwala bowiem w szybki sposób zebrać rzetelne informacje na temat struktury rynku. Co więcej, GUS wysyła również raz do roku do wytypowanych do badania zarejestrowanych przedsiębiorców ankiety, np. Ankietę koniunktury gospodarczej w usługach. Termin wypełnienia i odesłania takiej ankiety jest określony, a udział obowiązkowy.

Baza kontaktowa Urzędów Statystyczny dla poszczególnych województw znajduje się poniżej:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: