Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Advertisement

Co to jest numer REGON oraz rejestr REGON?

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-06
Jednym z głównych elementów służących do oznaczania firmy jest numer REGON. Czym jest REGON, skąd taka nazwa, do czego służy rejestr REGON i kto jest odpowiedzialny za jego wydawanie - odpowiedź na wszystkie powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.
Co to jest numer i rejestr REGON

Co oznacza skrót REGON?

Skrót REGON to akronim od: Rejestr Gospodarki Narodowej. Rejestr REGON do którego wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi on źródło informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju. Prowadzi go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jego dużym plusem jest stała i bieżąca aktualizacja, co pozwala na uzyskanie zawsze aktualnych danych. Właśnie z tego powodu Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarczych uważany jest za jedno z najlepszych źródeł informacji używanych do badań statystycznych.

Czym jest numer REGON?

REGON to numer, pod którym dany podmiot widnieje w rejestrze. Początkowo składał się on z 7. cyfr, jednak z czasem został rozszerzony do 9. W celu ujednolicenia oznaczeń starym numerom regon dopisano na początku dwa zera.

Przy tworzeniu nowych numerów przyjęto następujące zasady:

 1. Dwie pierwsze cyfry stanowią wyróżnienie terytorialne
 2. Sześć kolejnych cyfr, to tak zwany numer seryjny
 3. Jedna-ostatnia to cyfra kontrolna

Za wydanie numeru REGON odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz jego 16 odziałów po jednym w każdym województwie. Uzyskanie REGONu jest całkowicie bezpłatne, jednak sposób jego uzyskania jest zależny od formy prawnej podmiotu. Inaczej się bowiem rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą, a inaczej spółki handlowe.

Uwaga! Informacja o oficjalnym nadaniu numeru REGON wysyłana jest pocztą w terminie zazwyczaj kilku dni od złożenia wniosku. W tym czasie przedsiębiorstwo może już w pełni funkcjonować.Czym jest numer REGON

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 • osoby prawne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów (np. filie lub oddziały)

W przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej można tego dokonać za pomocą druku CEIDG-1 przy okazji rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Rejestracji firmy dokonuje się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub można to zrobić za pomocą wniosku online.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej (poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1) jest równoznaczne z:

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania
 • zgłoszeniem płatnika ubezpieczeń społecznych
 • zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego w sprawie PIT
 • a także właśnie uzyskaniem wpisu do rejestru REGON

Przy innych formach prawnych - mowa tutaj o spółkach, które podlegają wpisowi do KRS, konieczne niestety będzie złożenie osobnego wniosku o wpis do rejestru REGON na druku RG-1.

Do czego służy numeru REGON

Obecnie numer REGON nie jest już tak istotny, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Od 2009 roku przestał być wymagany w obrocie urzędowym. Nie ma również obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątkach firmowych. Oznacza to, że nie ma potrzeby identyfikowania się nim na różnego rodzaju papierach skierowanych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też fakturach. Numeru REGON jest jednak wymagany np. w przypadku rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, gdy zgłaszającym jest osoba prawna (np. spółka akcyjna).

Dzięki numerowi REGON można ustalić w bazie i wyszukiwace REGON między innymi takie informacje, jak nazwa firmy, imię, nazwisko i pesel właściciela, numer NIP, rodzaj działalności, adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, przewidywana liczba zatrudnionych, datę powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności, jednak ma to charakter jedynie informacyjny. Po co w takim razie numer REGON nadal funkcjonuje? Otóż obecnie nadawany jest głównie ze względów statystycznych. Pozwala bowiem w szybki sposób zebrać rzetelne informacje na temat struktury rynku. Co więcej, GUS wysyła również raz do roku do wytypowanych do badania zarejestrowanych przedsiębiorców ankiety, np. Ankietę koniunktury gospodarczej w usługach. Termin wypełnienia i odesłania takiej ankiety jest określony, a udział obowiązkowy.

Baza kontaktowa Urzędów Statystyczny dla poszczególnych województw znajduje się poniżej:

Lp. Województwo Dane kontaktowe
1. dolnośląskie Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ulica: Oławska 31
miejscowość: 50-950 Wrocław
telefon: +48 71 3716 300
fax: +48 71 3716 360
email: sekretariatuswro@stat.gov.pl
www: wroclaw.stat.gov.pl
2. kujawsko-pomorskie Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ulica: Konarskiego 1-3
miejscowość: 85-066 Bydgoszcz
telefon: +48 52 36 69 390
fax: +48 52 36 69 356
email: kancelariaUSBDG@stat.gov.pl
www: bydgoszcz.stat.gov.pl
3. lubelskie Urząd Statystyczny w Lublinie
ulica: Leszczyńskiego 48
miejscowość: 20-068 Lublin
telefon: +48 81 533 20 51
fax: +48 81 533 27 61
email: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
www: lublin.stat.gov.pl
4. lubuskie Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ulica: Spokojna 1
miejscowość: 65-954 Zielona Góra
telefon: +48 68 3223112
fax: +48 68 3253679
email: sekretariatUSZGR@stat.gov.pl
www: zielonagora.stat.gov.pl
5. łódzkie Urząd Statystyczny w Łodzi
ulica: Suwalska 29
miejscowość: 93-176 Łódź
telefon: +48 42 683 91 00, 42 683 91 01
fax: +48 42 683 90 01
email: sekretariatusldz@stat.gov.pl
www: lodz.stat.gov.pl
6. małopolskie Urząd Statystyczny w Krakowie
ulica: K. Wyki 3
miejscowość: 31-223 Kraków
telefon: +48 12 415 60 11
fax: +48 12 36 10 192
email: sekretariatUSKRK@stat.gov.pl
www: krakow.stat.gov.pl
7. mazowieckie Urząd Statystyczny w Warszawie
ulica: 1 Sierpnia 21
miejscowość: 02-134 Warszawa
telefon: +48 22 464 20 00
fax: +48 22 846 76 67
email: sekretariatuswaw@stat.gov.pl
www: warszawa.stat.gov.pl
8. opolskie Urząd Statystyczny w Opolu
ulica: ks. Hugona Kołłątaja 5B
miejscowość: 45-064 Opole
telefon: +48 77 423 01 10, 11
fax: +48 77 423 01 25
email: sekretariatUSopl@stat.gov.pl
www: opole.stat.gov.pl
9. podkarpackie Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ulica: Jana III Sobieskiego 10
miejscowość: 35-959 Rzeszów
telefon: +48 17 853 52 10, 19
fax: +48 17 853 51 57
email: sekretariatusrze@stat.gov.pl
www: rzeszow.stat.gov.pl
10. podlaskie Urząd Statystyczny w Białymstoku
ulica: Krakowska 13
miejscowość: 15-959 Białystok
telefon: +48 85 7497 700
fax: +48 85 749 77 79
email: sekretariatUSBST@stat.gov.pl
www: bialystok.stat.gov.pl
11. pomorskie Urząd Statystyczny w Gdańsku
ulica: Danusi 4
miejscowość: 80-434 Gdańsk
telefon: +48 58 76 83 100
fax: +48 58 76 83 270
email: sekretariatUSGDK@stat.gov.pl
www: gdansk.stat.gov.pl
12. śląskie Urząd Statystyczny w Katowicach
ulica: Owocowa 3
miejscowość: 40-158 Katowice
telefon: +48 32 779 1200
fax: +48 32 779 1300
email: sekretariatUsKce@stat.gov.pl
www: katowice.stat.gov.pl
13. świętokrzyskie Urząd Statystyczny w Kielcach
ulica: Zygmunta Wróblewskiego 2
miejscowość: 25-369 Kielce
telefon: +48 41 249 96 00
fax: +48 41 249 96 04
email: sekretariatuskie@stat.gov.pl
www: kielce.stat.gov.pl
14. warmińsko-mazurskie Urząd Statystyczny w Olsztynie
ulica: Kościuszki 78/82
miejscowość: 10-959 Olsztyn
telefon: +48 89 524 36 66
fax: +48 89 524 36 67
email: sekretariatUSOls@stat.gov.pl
www: olsztyn.stat.gov.pl
15. wielkopolskie Urząd Statystyczny w Poznaniu
ulica: Wojska Polskiego 27/29
miejscowość: 60-624 Poznań
telefon: +48 61 279 82 00
fax: +48 61 279 81 00
email: sekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
www: poznan.stat.gov.pl
16. zachodniopomorskie Urząd Statystyczny w Szczecinie
ulica: Jana Matejki 22
miejscowość: 70-530 Szczecin
telefon: +48 91 459 77 00
fax: +48 91 434 05 95
email: sekretariatUSSZC@stat.gov.pl
www: szczecin.stat.gov.pl

Oceń ten artykuł:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2017 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF


Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.