Faktoring bez regresu (faktoring pełny)

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-21  |  Średni czas czytania: 03:34
Faktoring bez regresu (tzw. faktoring pełny) to jedna z form faktoringu, który jest coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców. Faktoring bez regresu nazywany jest także faktoringiem pełnym. Na czym polega faktoring bez regresu i co oznacza dla przedsiębiorstw korzystających z takiego rozwiązania - przeczytasz w tym artykule.
Faktoring bez regresu (faktoring pełny)

Na czym polega faktoring bez regresu?

Faktoring bez regresu (tzw. faktoring pełny), znany również jako faktoring pełny charakteryzuje się tym, że na podstawie umowy faktoringowej, faktor przejmuje całość ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Taka konstrukcja faktoringu przerzuca więc całą odpowiedzialność na firmę faktoringową, a Ty nie musisz martwić się o to, czy dłużnik zapłaci należności.

Jak to wygląda w praktyce? Pierwszy krok, jaki musisz podjąć to wystawienie faktury kontrahentowi z odroczonym terminem płatności. Następnie musisz ubezpieczyć wierzytelność - w tym celu możesz samodzielnie poszukać odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego lub zdać się na wybór faktora. Zaraz po wystawieniu faktury faktor płaci Ci za zakupioną od Ciebie fakturę - najczęściej jest to zaliczka, przeważnie w wysokości 90% wierzytelności, na którą opiewa faktura. Na samym końcu, gdy dłużnik ureguluje już należność wynikającą z faktury, faktor rozlicza się z faktorantem co do pozostałej kwoty za wykupioną fakturę.

W relacjach między faktorantem i dłużnikiem może się zdarzyć, że dłużnik nie ureguluje swojego długu. Faktoring pełny oznacza dla Ciebie, że nie ponosisz za to odpowiedzialności i w takim przypadku to faktor musi sobie poradzić z dłużnikiem i próbuje odzyskać należność. W przypadku gdy dłużnik nie płaci za fakturę, do gry wchodzi także ubezpieczyciel, który wraz z faktorem zajmuje się windykacją należności. Ubezpieczyciel również zależy na odzyskaniu długu ponieważ, gdy faktor nie otrzyma pieniędzy, to będzie to musiała zrobić firma ubezpieczeniowa w ramach polisy na wierzytelność z faktury.

Uwaga! Uważaj na oferty faktoringu, które tylko z nazwy nazywane są faktoringiem bez regresu. Chodzi o to, że niektóre firmy asekurują się przez zastosowanie regresu w umowach, które mają być bez regresu i nie przejmują ryzyka, które przejąć powinny. Wówczas w przypadku powstania szkody z tytułu niewypłacalności dłużnika, rozliczana jest ona dopiero w momencie zaksięgowania jej na koncie faktor, co trwa od 180 do 210 dni od daty wymagalności faktury. Może się zdarzyć również, że za ten okres to Ty będziesz ponosił koszty.

Dla kogo jest faktoring pełny - bez regresu?

Faktoring bez regresu, faktoring pełny jest dla tych przedsiębiorców, którzy planują współpracę z nowymi kontrahentami, ale nie mają pewności czy zapłacą oni na czas albo czy w ogóle uregulują należności wynikające z faktur. Wynika to z tego, że faktoring pełny zapewnia finansowanie należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności przez faktora.

Faktoring bez regresu jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz szybko uzyskać gotówkę za sprzedaż swoich towarów lub usług
 • chcesz zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swojego kontrahenta
 • Twoja firma się rozwija i planujesz podjąć współpracę z nowymi kontrahentami w zwiększyć dzięki temu sprzedaż
 • potrzebujesz środków na uregulowanie bieżących zobowiązań
 • chcesz monitorować swoje płatności
 • chcesz zapewnić swojej firmie pełne bezpieczeństwo, a ryzyko ewentualnych wierzytelności chcesz przerzucić na inny podmiot
 • nie masz wiedzy na temat swojego kontrahenta

Branże dominujące w faktoringu pełnym

Jedną z cech faktoringu pełnego jest ubezpieczenie wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury (faktoring z polisą). W razie niewypłacalności dłużnika firma faktoringowa otrzyma kwotę należności od ubezpieczyciela wierzytelności. Z tego względu faktoring bez regresu jest często stosowany nawet w tych branżach, które odznaczają się ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Branże, w których najczęściej jest stosowany faktoring bez regresu to branże:

 • transportowa,
 • spożywcza,
 • budowlana,
 • samochodowa,
 • reklamowa,
 • produkcyjna,

Koszty faktoringu pełnego (bez regresu)

Zawarcie umowy faktoringowej nie jest darmowe. Podjęcie współpracy z firmą faktoringową czy bankiem oferującym taką usługę wiąże się z pewnymi kosztami. Na koszty usługi faktoringu bez regresu może składać się wiele elementów. Standardowo składają się na nie następujące koszty:

 1. Odsetki od kapitału - koszt ten związany jest z okresem finansowania. Oprocentowanie jest liczone proporcjonalnie do okresu finansowania.
 2. Prowizja faktoringowa - jest to procent od wartości brutto, a jej wysokość zależy głównie od zadeklarowanego obrotu, który będzie przekazywany do faktoringu. Może ona również zależeć od zakresu usług jakie oferuje w ramach faktoringu faktor.
 3. Koszt ubezpieczenia lub koszt prowizji za przejęcie ryzyka.

Nie można jednoznacznie określić ile kosztuje faktoring bez regresu, ponieważ modele cenowe różnią się w zależności od firmy faktoringowej. Poza wskazanymi elementami tych kosztów, faktorzy mogą stosować również inne opłaty dodatkowe, np. prowizję od przyznanych limitów, opłatę przygotowawczą lub opłatę za sprawdzenie wiarygodności kontrahentów.

Księgowanie faktoringu bez regresu

Faktoring bez regresu księguje się w podobny sposób jak w przypadku sprzedaży wierzytelności. W dniu przejęcia wierzytelności przez faktora należy ją wypisać z Twoich ksiąg rachunkowych, a kwotę należną od faktora musisz wpisać do przychodów finansowych przedsiębiorstwa.

Przykład:

Spółka zawarła umowę faktoringu, w której ryzyko niewypłacalności dłużnika przejął faktor. Przedmiotem umowy są wierzytelności w wysokości 60 000 zł (w tym 10 000 zł podatku VAT).

Ewidencja księgowa wygląda w sposób następujący:

fakturę ujmuje się w księgach rachunkowych w ten sposób, że:

 • 60 000 zł umieszczamy w rachunkach z odbiorcami
 • 50 000 zł umieszczamy w przychodach ze sprzedaży
 • 10 000 zł podatku VAT umieszczamy w rachunkach publicznoprawnych

zawarcie umowy faktoringowej zapisuje się w:

 • kwocie wierzytelności - 60 000 zł - w pozostałych rachunkach oraz w rachunkach z odbiorcami

fakturę od faktora za usługę faktoringu - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy ujmuje się w:

 • kosztach finansowych - należność z faktury bez podatku VAT
 • rachunkach publicznoprawnych - gdzie wpisuje się wartość VAT-u z faktury
 • pozostałych rachunkach - całość faktury wraz z podatkiem VAT

należność od faktora z uwzględnieniem prowizji i dyskonta ujmuje się w:

 • rachunku bieżącym
 • pozostałych rachunkach

Zalety faktoringu pełnego (bez regresu)

Faktoring pełny odznacza się kilkoma zaletami, które skłaniają do wyboru takiej formy finansowania w przedsiębiorstwie. Do najważniejszych z nich należą:

 • faktor przejmuje pełne ryzyko nieodzyskania należności;
 • przejście ryzyka na faktora nie obciąży Cię żadnymi dodatkowymi z tego tytułu kosztami;
 • w faktoringu bez regresu faktorzy akceptują dłuższe terminy i okresy finansowania;
 • faktoring pełny stosowany jest również w ryzykownych branżach (np. budowlanej, gdzie zjawisko niewypłacalności dłużnika jest częste) bez stosowania dodatkowych warunków możliwości zastosowania takiego rodzaju faktoringu.

Oprócz tych zalet, dzięki faktoringowi pełnemu otrzymujesz pieniędze od faktora niemalże od ręki i zyskujesz gwarancję płynności finansowej przedsiębiorstwa bez podejmowania dużego ryzyka.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Instytucja Opłaty i prowizje Limit Przelew Min. wiek firmy Uwagi  
PRAGMA GO FaktoringPRAGMA GO 0,85% za 30 dni 50 000 zł – 5 000 000 zł 24 h od 1 dnia działalności Ubezpieczenie gratis, wniosek 100% online - decyzja w 24h, brak ograniczeń branżowych, oferta również w euro Sprawdź ›
SMEO FaktoringSMEO od 0,055% (1,65% za każde 30 dni) 1 000 000 zł 15 min (zawsze przelew ekspresowy) od 1 dnia działalności Prosty proces online. Finansowanie w PLN i EUR. Darmowy limit faktoringowy nawet do 1 000 000 zł. Sprawdź ›
MONEVIA FaktoringMONEVIA od 3,00% 250 000 zł, min. kwota faktury 700 zł lub 200 euro 24 h od 1 dnia działalności finansowana jest cała kwota faktury brutto, 100% bez zaliczek, brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni, cały proces online bez przedkładania dok.finansowych i zaświadczeń, dostępne jest też dla Klientów telefoniczne Biuro Obsługi Sprawdź ›
eFaktor FaktoringeFaktor Faktoring od 1,69%
(za każde 30 dni)
50 000 zł - 5 000 000 zł 24h 3 miesiące Najszerszy zakres produktów. Każdy rodzaj faktoringu. Zaliczka faktoringowa do 90%. Uproszczony system naliczania opłat i prowizji. Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy. Sprawdź ›
Finea FaktoringFinea Faktoring od 2% 100 000 zł 1h 6 miesięcy Jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury. Potrzebny jedynie wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy. Sprawdź ›
ING Finansowanie Faktur ING Finansowanie Faktur 0,07%
(za każdy dzień finansowania)
200 000 zł maksymalna wartość limitu ogólnego 1 h 12 miesięcy Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji. Nie trzeba być klientem banku ING. Przejrzyste zasady i koszty. Sprawdź ›
Idea Money FaktoringIDEA Money Faktoring 1,8%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
300 000 zł 24 h 0 miesięcy do kwoty 100 000 zł nie potrzeba dostarczać dokumentów finansowych, termin płatności do 90 Sprawdź ›
NFG faktoringNFG Faktoring 2,99%
(za każde 30 dni)
25 000 zł 24 godziny 12 miesięcy w trakcie trwania współpracy możesz otrzymać nawet do 100 000 zł limitu faktoringowego Sprawdź ›
Faktoria faktoringFandla Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
100 000 zł 24 h 6 miesięcy brak opłat za umową ramową, windykacja w cenie aż do 90 dni po terminie płatności Sprawdź ›
Faktoria faktoringFAKTORIA Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
30 000 zł 30 minut 6 miesięcy decyzja na podstawie wyciągu bankowego, terminy płatności faktur aż do 90 dni Sprawdź ›
Finiata faktoringFiniata Faktoring od 5%
(za każde 30 dni, okres: 30 dni - 90 dni)
50 000 zł 48 godzin 6 miesięcy szybka realizacja wniosków online - tylko 7 minut Sprawdź ›
Aforti faktoringAforti Faktoring 2,7%
(za każde 30 dni)
Brak górnej granicy 5 dni 2 miesiące brak opłat za zerwanie umowy, minimum formalności - wystarczy sam wniosek Sprawdź ›

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: