Faktoring odwrotny - czym jest i jak działa?

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-14  |  Średni czas czytania: 03:32
Faktoring odwrotny to alternatywny sposób finansowania bieżących zobowiązań firmy. Poza tym pozawala na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego wizerunku. Mimo to wśród przedsiębiorców ciągle pozostaje mało popularny. Sprawdź czym jest i na czym polega faktoring odwrotny oraz kiedy warto z niego skorzystać.
Faktoring odwrotny - czym jest i jak działa?

Co to jest i na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to jedna z form finansowania przedsiębiorstwa. Jednak aby wyjaśnić na czym polega, należy zacząć od tego, czym jest sam faktoring w postaci klasycznej. Mianowicie, faktoring to usługa, która polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności od podmiotu gospodarczego z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring odwrotny to usługa, która nie jest skierowana do sprzedawców (przedsiębiorców), a do kupujących. Polega na tym, że faktor, którym zazwyczaj jest bank dokonuje płatności na rachunek dostawcy, ale fakturę do wykupu przekazuje odbiorca. W praktyce dokonuje się to w ten sposób, że składając zamówienie u dostawcy, wystawia on fakturę i dostarcza produkt osobie zamawiającej. Następnie odbiorca produktu, czyli faktorant przedstawia fakturę do wykupu faktorowi, który płaci dostawcy całość kwoty. Później kwotę wykupu wraz z odsetkami faktorant spłaca faktorowi w określonym przez nich terminie. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na zapłatę zobowiązań związanych z zakupem towarów lub usług w dłuższym czasie.

Przykład:
Cukiernia, która sprzedaje tylko ciasteczka maślane potrzebuje do ich upieczenia trzech składników - mąki, masła i cukru. Składniki dostarcza trzech dostawców i każdy z nich chciałby otrzymać zapłatę od razu. Jednak cukiernia chce tych produktów więcej niż ma na to gotówki. Zarówno cukiernia i dostawcy dbają o swoje interesy, które są ze sobą sprzeczne. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi faktoring odwrotny. Cukiernia zamawia większą ilość produktów, która przekracza jej budżet. Następnie zawiera umowę z firmą faktoringową i pokrywa koszt jej usług. W ramach tej umowy faktor płaci dostawcom za dostarczone towary od razu, a sam czeka na zwrot pieniędzy od cukierni w umówionym z nią terminie. Tym sposobem zadowolona będzie i cukiernia - bo otrzyma tyle towaru co chce i dostawcy - bo otrzymają zapłatę od razu.

Faktoring odwrotny stanowi odpowiedź rynku na zapotrzebowanie przedsiębiorców na natychmiastowe finansowanie faktur po stronie zarówno sprzedawców, jak i kupujących. Faktoring odwrotny jest podobny do kredytu obrotowego, jednak nie są to tożsame środki finansowania przedsiębiorstwa.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring odwrotny?

Według statystyk, w Polsce z problemem terminowego płacenia należności przez kontrahentów boryka się nawet 85% firm. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług faktoringu odwróconego. Sprawdza się w różnych branżach.

Faktoring odwrotny jest szczególnie przedsiębiorstwom, które mają stałych dostawców oferujących krótkie terminy płatności za towary lub usług lub takich, które wymagają płatności gotówką. Poza tym, faktoring odwrotny będzie opłacał się wówczas, gdy dostawca proponuje rabaty za przedterminową zapłatę za zamówione towary lub usługi. W takiej sytuacji bowiem może okazać się, że nawet fakt obowiązku zapłacenia odsetek faktorowi będzie dla Ciebie korzystniejsze niż kupowanie towarów lub usług w standardowej cenie.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z faktoringu odwróconego jest wspomaganie płynności finansowej. Stosując takie rozwiązaniem skorzystać mogą na tym obie strony - odbiorca poprzez poprawę rentowności sprzedaży, a dostawca przez ograniczenie ryzyka kredytowego.

Poprawa rentowności

Poprawa rentowności sprzedaży to częsty powód, dla którego warto sięgnąć po faktoring odwrócony. Związane jest to z rabatami oferowanymi przez niektórych dostawców za to, że zapłacisz przed terminem. Jednak nie zawsze można sobie na to pozwolić ze względu na brak środków i wtedy z pomocą przychodzi faktoring odwrócony.

Aby przekalkulować czy faktoring jest opłacalny, trzeba porównać koszt kredytu kupieckiego z kosztem faktoringu. Jeśli faktoring jest tańszy, to wówczas zastanów się czy nie powinieneś z niego skorzystać. O pozostałych kryteriach, które pozwolą na ocenę opłacalności faktoringu przeczytasz w dalszej części.

Ograniczenie ryzyka kredytowego

Ograniczenie ryzyka kredytowego interesuje szczególnie dostawcę. Jeśli nie chce go podjąć, może wybrać faktoring odwrócony wówczas, gdy odbiorca wychodzi z taką propozycją. Dzięki temu odbiorca może dokonywać zakupów przez faktoring, a dostawca pośrednio transferuje ryzyko na zewnątrz bez ponoszenia kosztów.

Inne korzyści wynikające z faktoringu

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu odwrotnego mogą liczyć na wiele więcej korzyści, jakie daje im tego rodzaju finansowanie działalności. Przede wszystkim należą do nich:

  • zwiększenie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań firmy takich jak należności do urzędu skarbowego czy ZUS-u,
  • pozwala na uzyskanie rabatów u dostawców za niezwłoczne płatności,
  • uzyskanie więcej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań i optymalizacja ich spłat,
  • korzystanie z niego nie wpływa na zdolność kredytową firmy,
  • dzięki przedterminowym płatnościom pozwala budować wizerunek rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego, co pozwala na rozwój firmy przez pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Tak więc faktoring odwrotny pozwala na terminowe regulowanie należności, w efekcie czego wolne środki mogą zostać wykorzystane na dowolny cel, w tym na inwestycje pozwalające na rozwój firmy. Dalszym skutkiem korzystania z tego rodzaju finansowania jest to, że nie będziesz musiał zaciągać kredytów w celu poprawy płynności finansowej, ponieważ robi to finansowanie z faktoringu odwrotnego.

Koszty faktoringu odwróconego

Koszty faktoringu odwróconego można porównać do kosztów faktoringu tradycyjnego. Obejmują one odsetki od wysokości wypłaconych środków i naliczane są od chwili ich wypłaty przez faktora dostawcy do chwili spłaty zobowiązania przez odbiorcę. Odsetki w tym przypadku stanowią prowizję określaną procentowo w stosunku do wartości wierzytelności brutto.

Inne opłaty, które ponoszone są z tytułu faktoringu odwrotnego to:

  • jednorazowa prowizja przygotowawcza - jej wysokość zależy od przyznanego limitu - im ten limit jest wyższy, tym niższy jest procent prowizji;
  • czasami pobierane są inne opłaty i prowizje - na przykład z tytułu zmiany warunków umowy albo niewykorzystania przyznanego limitu;
  • prowizja od wartości każdej przekazanej faktury;

Uwaga! Prowizja oraz odsetki mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodu.

Księgowanie faktoringu odwróconego

Sposób księgowania transakcji faktoringowych w księgach Faktoranta zależy od rodzaju zawartej umowy faktoringu. Jednak wpływ większości transakcji na Faktoranta jest podobny do przelewu wierzytelności.

W przypadku faktoringu odwróconego, w księgach zapisuje się transakcje faktoringu zobowiązaniowego. Należy tego dokonać po pasywnej stronie bilansu, czyli jako zobowiązania firmy. Wynika to z faktu, że faktorant jest dłużnikiem wobec swoich dostawców. Jednak na skutek zawartej umowy faktoringu zobowiązania wobec dostawców zmieniają się na zobowiązania wobec faktora, ponieważ to on spłaca dług wobec dostawców.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Instytucja Opłaty i prowizje Limit Przelew Min. wiek firmy Uwagi  
PRAGMA GO FaktoringPRAGMA GO 0,85% za 30 dni 50 000 zł – 5 000 000 zł 24 h od 1 dnia działalności Ubezpieczenie gratis, wniosek 100% online - decyzja w 24h, brak ograniczeń branżowych, oferta również w euro Sprawdź ›
SMEO FaktoringSMEO od 0,055% (1,65% za każde 30 dni) 1 000 000 zł 15 min (zawsze przelew ekspresowy) od 1 dnia działalności Prosty proces online. Finansowanie w PLN i EUR. Darmowy limit faktoringowy nawet do 1 000 000 zł. Sprawdź ›
MONEVIA FaktoringMONEVIA od 3,00% 250 000 zł, min. kwota faktury 700 zł lub 200 euro 24 h od 1 dnia działalności finansowana jest cała kwota faktury brutto, 100% bez zaliczek, brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni, cały proces online bez przedkładania dok.finansowych i zaświadczeń, dostępne jest też dla Klientów telefoniczne Biuro Obsługi Sprawdź ›
eFaktor FaktoringeFaktor Faktoring od 1,69%
(za każde 30 dni)
50 000 zł - 5 000 000 zł 24h 3 miesiące Najszerszy zakres produktów. Każdy rodzaj faktoringu. Zaliczka faktoringowa do 90%. Uproszczony system naliczania opłat i prowizji. Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy. Sprawdź ›
Finea FaktoringFinea Faktoring od 2% 100 000 zł 1h 6 miesięcy Jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury. Potrzebny jedynie wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy. Sprawdź ›
ING Finansowanie Faktur ING Finansowanie Faktur 0,07%
(za każdy dzień finansowania)
200 000 zł maksymalna wartość limitu ogólnego 1 h 12 miesięcy Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji. Nie trzeba być klientem banku ING. Przejrzyste zasady i koszty. Sprawdź ›
Idea Money FaktoringIDEA Money Faktoring 1,8%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
300 000 zł 24 h 0 miesięcy do kwoty 100 000 zł nie potrzeba dostarczać dokumentów finansowych, termin płatności do 90 Sprawdź ›
NFG faktoringNFG Faktoring 2,99%
(za każde 30 dni)
25 000 zł 24 godziny 12 miesięcy w trakcie trwania współpracy możesz otrzymać nawet do 100 000 zł limitu faktoringowego Sprawdź ›
Faktoria faktoringFandla Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
100 000 zł 24 h 6 miesięcy brak opłat za umową ramową, windykacja w cenie aż do 90 dni po terminie płatności Sprawdź ›
Faktoria faktoringFAKTORIA Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
30 000 zł 30 minut 6 miesięcy decyzja na podstawie wyciągu bankowego, terminy płatności faktur aż do 90 dni Sprawdź ›
Finiata faktoringFiniata Faktoring od 5%
(za każde 30 dni, okres: 30 dni - 90 dni)
50 000 zł 48 godzin 6 miesięcy szybka realizacja wniosków online - tylko 7 minut Sprawdź ›
Aforti faktoringAforti Faktoring 2,7%
(za każde 30 dni)
Brak górnej granicy 5 dni 2 miesiące brak opłat za zerwanie umowy, minimum formalności - wystarczy sam wniosek Sprawdź ›

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: