Faktoring odwrotny - czym jest i jak działa?

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-14  |  Średni czas czytania: 03:32
Faktoring odwrotny to alternatywny sposób finansowania bieżących zobowiązań firmy. Poza tym pozawala na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego wizerunku. Mimo to wśród przedsiębiorców ciągle pozostaje mało popularny. Sprawdź czym jest i na czym polega faktoring odwrotny oraz kiedy warto z niego skorzystać.
Faktoring odwrotny - czym jest i jak działa?

Co to jest i na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to jedna z form finansowania przedsiębiorstwa. Jednak aby wyjaśnić na czym polega, należy zacząć od tego, czym jest sam faktoring w postaci klasycznej. Mianowicie, faktoring to usługa, która polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności od podmiotu gospodarczego z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring odwrotny to usługa, która nie jest skierowana do sprzedawców (przedsiębiorców), a do kupujących. Polega na tym, że faktor, którym zazwyczaj jest bank dokonuje płatności na rachunek dostawcy, ale fakturę do wykupu przekazuje odbiorca. W praktyce dokonuje się to w ten sposób, że składając zamówienie u dostawcy, wystawia on fakturę i dostarcza produkt osobie zamawiającej. Następnie odbiorca produktu, czyli faktorant przedstawia fakturę do wykupu faktorowi, który płaci dostawcy całość kwoty. Później kwotę wykupu wraz z odsetkami faktorant spłaca faktorowi w określonym przez nich terminie. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na zapłatę zobowiązań związanych z zakupem towarów lub usług w dłuższym czasie.

Przykład:
Cukiernia, która sprzedaje tylko ciasteczka maślane potrzebuje do ich upieczenia trzech składników - mąki, masła i cukru. Składniki dostarcza trzech dostawców i każdy z nich chciałby otrzymać zapłatę od razu. Jednak cukiernia chce tych produktów więcej niż ma na to gotówki. Zarówno cukiernia i dostawcy dbają o swoje interesy, które są ze sobą sprzeczne. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi faktoring odwrotny. Cukiernia zamawia większą ilość produktów, która przekracza jej budżet. Następnie zawiera umowę z firmą faktoringową i pokrywa koszt jej usług. W ramach tej umowy faktor płaci dostawcom za dostarczone towary od razu, a sam czeka na zwrot pieniędzy od cukierni w umówionym z nią terminie. Tym sposobem zadowolona będzie i cukiernia - bo otrzyma tyle towaru co chce i dostawcy - bo otrzymają zapłatę od razu.

Faktoring odwrotny stanowi odpowiedź rynku na zapotrzebowanie przedsiębiorców na natychmiastowe finansowanie faktur po stronie zarówno sprzedawców, jak i kupujących. Faktoring odwrotny jest podobny do kredytu obrotowego, jednak nie są to tożsame środki finansowania przedsiębiorstwa.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring odwrotny?

Według statystyk, w Polsce z problemem terminowego płacenia należności przez kontrahentów boryka się nawet 85% firm. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług faktoringu odwróconego. Sprawdza się w różnych branżach.

Faktoring odwrotny jest szczególnie przedsiębiorstwom, które mają stałych dostawców oferujących krótkie terminy płatności za towary lub usług lub takich, które wymagają płatności gotówką. Poza tym, faktoring odwrotny będzie opłacał się wówczas, gdy dostawca proponuje rabaty za przedterminową zapłatę za zamówione towary lub usługi. W takiej sytuacji bowiem może okazać się, że nawet fakt obowiązku zapłacenia odsetek faktorowi będzie dla Ciebie korzystniejsze niż kupowanie towarów lub usług w standardowej cenie.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z faktoringu odwróconego jest wspomaganie płynności finansowej. Stosując takie rozwiązaniem skorzystać mogą na tym obie strony - odbiorca poprzez poprawę rentowności sprzedaży, a dostawca przez ograniczenie ryzyka kredytowego.

Poprawa rentowności

Poprawa rentowności sprzedaży to częsty powód, dla którego warto sięgnąć po faktoring odwrócony. Związane jest to z rabatami oferowanymi przez niektórych dostawców za to, że zapłacisz przed terminem. Jednak nie zawsze można sobie na to pozwolić ze względu na brak środków i wtedy z pomocą przychodzi faktoring odwrócony.

Aby przekalkulować czy faktoring jest opłacalny, trzeba porównać koszt kredytu kupieckiego z kosztem faktoringu. Jeśli faktoring jest tańszy, to wówczas zastanów się czy nie powinieneś z niego skorzystać. O pozostałych kryteriach, które pozwolą na ocenę opłacalności faktoringu przeczytasz w dalszej części.

Ograniczenie ryzyka kredytowego

Ograniczenie ryzyka kredytowego interesuje szczególnie dostawcę. Jeśli nie chce go podjąć, może wybrać faktoring odwrócony wówczas, gdy odbiorca wychodzi z taką propozycją. Dzięki temu odbiorca może dokonywać zakupów przez faktoring, a dostawca pośrednio transferuje ryzyko na zewnątrz bez ponoszenia kosztów.

Inne korzyści wynikające z faktoringu

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu odwrotnego mogą liczyć na wiele więcej korzyści, jakie daje im tego rodzaju finansowanie działalności. Przede wszystkim należą do nich:

 • zwiększenie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań firmy takich jak należności do urzędu skarbowego czy ZUS-u,
 • pozwala na uzyskanie rabatów u dostawców za niezwłoczne płatności,
 • uzyskanie więcej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań i optymalizacja ich spłat,
 • korzystanie z niego nie wpływa na zdolność kredytową firmy,
 • dzięki przedterminowym płatnościom pozwala budować wizerunek rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego, co pozwala na rozwój firmy przez pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Tak więc faktoring odwrotny pozwala na terminowe regulowanie należności, w efekcie czego wolne środki mogą zostać wykorzystane na dowolny cel, w tym na inwestycje pozwalające na rozwój firmy. Dalszym skutkiem korzystania z tego rodzaju finansowania jest to, że nie będziesz musiał zaciągać kredytów w celu poprawy płynności finansowej, ponieważ robi to finansowanie z faktoringu odwrotnego.

Koszty faktoringu odwróconego

Koszty faktoringu odwróconego można porównać do kosztów faktoringu tradycyjnego. Obejmują one odsetki od wysokości wypłaconych środków i naliczane są od chwili ich wypłaty przez faktora dostawcy do chwili spłaty zobowiązania przez odbiorcę. Odsetki w tym przypadku stanowią prowizję określaną procentowo w stosunku do wartości wierzytelności brutto.

Inne opłaty, które ponoszone są z tytułu faktoringu odwrotnego to:

 • jednorazowa prowizja przygotowawcza - jej wysokość zależy od przyznanego limitu - im ten limit jest wyższy, tym niższy jest procent prowizji;
 • czasami pobierane są inne opłaty i prowizje - na przykład z tytułu zmiany warunków umowy albo niewykorzystania przyznanego limitu;
 • prowizja od wartości każdej przekazanej faktury;

Uwaga! Prowizja oraz odsetki mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodu.

Księgowanie faktoringu odwróconego

Sposób księgowania transakcji faktoringowych w księgach Faktoranta zależy od rodzaju zawartej umowy faktoringu. Jednak wpływ większości transakcji na Faktoranta jest podobny do przelewu wierzytelności.

W przypadku faktoringu odwróconego, w księgach zapisuje się transakcje faktoringu zobowiązaniowego. Należy tego dokonać po pasywnej stronie bilansu, czyli jako zobowiązania firmy. Wynika to z faktu, że faktorant jest dłużnikiem wobec swoich dostawców. Jednak na skutek zawartej umowy faktoringu zobowiązania wobec dostawców zmieniają się na zobowiązania wobec faktora, ponieważ to on spłaca dług wobec dostawców.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Najlepsze oferty firm faktoringowych ranking na 2024:

 1. PRAGMA GO od 0,029%/dzień, 1 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 24 h
 2. SMEO od 0,05%/dzień, 10 tys.-2 mln zł (limit), przelew w 24 h
 3. MONEVIA od 0,086%/dzień, 300 tys. zł (limit), przelew w 24 h
 4. eFaktor od 0,043%/dzień, 50 tys.-5 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 24 h
 5. Finea od 0,066%/dzień, 200 tys. zł (limit), 90–100% zaliczki przelewem w 1 h
 6. NFG faktoring od 0,053%/dzień, 5 tys.-250 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 5 min.
 7. ING Finansowanie Faktur 0,07%/dzień, 200 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem w 1 h
 8. FaktorOne (dawniej Idea Money) od 0,033%/dzień, 10 tys.-3,5 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 9. Flexidea od 0,03%/dzień, 1 tys.-2 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 15 min.
 10. Bibby Financial Services od 0,03%/dzień, 100 tys.-50 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 11. Faktoria (Nest Bank) od 0,033%/dzień, 500-3 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem 30 min.-2 dni
 12. PKO Faktoring SA od 0,039%/dzień, 400-3 mln zł (limit), 80–100% zaliczki przelewem w 15 min.
 13. Alior Bank Faktoring od 0,15%/dzień, 50 tys.-1 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 30 min.

1. PRAGMA GO

od 0,029%/dzień
Opłaty i prowizje
do 1 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN i EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; do 100% zaliczki przelewem ekspresowym

 • Do 150 000 PLN bez weksla
 • Prowizja 0,85% za 30 dni
 • 100% zaliczki przelewem ekspresowym
 • Ubezpieczenie odbiorców gratis
 • Monitoring należności
 • Decyzja o udzielenia faktoringu w ciągu 1-2 dni
 • Indywidualne wsparcie doradcy klienta
 • Automatyczna zaliczka faktoringowa
 • Brak ograniczeń branżowych

2. SMEO

od 0,05%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-2 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • 1,5% za każde 30 dni
 • Dostępne trzy pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online oraz Smart Plan
 • Brak prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności
 • Faktoring jawny, z regresem oraz faktoring eksportowy
 • Prosty, bezpłatny wniosek w 100% online
 • Płatność tylko za faktyczne dni finansowania, prowizja naliczana dziennie
 • Całkowity koszt finansowania znany przed złożeniem wniosku
 • Krótka, 1-stronicowa, Tabela Opłat i Prowizji, żadnych ukrytych kosztów
 • Darmowy system do zarządzania fakturami
 • Finansowanie start-upów oraz branż uznawanych za wysokie ryzyko

3. MONEVIA

od 0,086%/dzień
Opłaty i prowizje
300 tys. zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • Faktoring jawny, z regresem
 • Finansowana jest cała kwota faktury brutto
 • 100% kwoty faktury brutto bez zaliczek
 • Szybka i prosta procedura transakcyjna - online i bez zbędnych formalności
 • Gotówka z faktury wypłacana natychmiast po zaakceptowaniu transakcji na Platformie Monevia
 • Brak weryfikacji zdolności kredytowej w BIK
 • Brak długoterminowych umów współpracy
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 700 zł brutto lub 200 euro
 • Na start aż 50 tys. zł limitu finansowania, który możesz podwyższyć
 • Brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni

4. eFaktor

od 0,043%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-5 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa do 90%

 • Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy
 • Braka opłat za niewykorzystany limit oraz za przedłużenie, zmianę i rozwiązanie umowy
 • klienci nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, rozrywkowej
 • Limit faktoringowy w przypadku mikrofaktoringu - od 100 tys. zł do 500 tys. zł, faktoring z terminalem - od 100 tys. do 1 mln zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 60 dni
 • Czas wypłaty środków w faktoringu z terminalem do 3 dni stadardowo do 24 godzin
 • Faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
 • Możliwość finansowania części faktury
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 500 zł netto
 • Bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów

5. Finea

od 0,066%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit faktoringowy
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa 90–100% wartości faktury

 • Brak stałych opłat - jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury
 • Dostępne rodzaje faktoringu: faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny (zakupowy) w ratach
 • Okres spłaty 7-90 dni
 • Dostępny faktoring odwrotny, jawny i cichy

6. NFG faktoring

od 0,053%/dzień
Opłaty i prowizje
5 tys.-250 tys. zł
Limit faktoringowy
5 minut
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, zakupowy
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa, a także freelancerzy i wolne zawody
 • Dla nowych klientów limit faktoringowy jest niższy: od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur od 7 do 90 dni
 • Deklarowany czas wypłaty środków nawet w 5 minut od wysłania wniosku
 • Możliwość sfinansowania tylko części faktury

7. FaktorOne (dawniej Idea Money)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-3,5 mln zł
Limit
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja od 1% za 30 dni finansowania
 • Oferowany jest faktoring niepełny oraz cichy
 • Maksymalny termin płatności na fakturze to 120 dni
 • Nie ma dodatkowych wskaźników, np. WIBOR
 • Nie musisz mieć żadnego zabezpieczenia, np. ustanawiać hipoteki
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, deweloperskiej, HoReCa oraz produkcyjnej

8. Flexidea

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
1 tys.-2 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki (cywilna, osobowe, z o.o., S.A.); zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Faktoring z regresem (niepełny)
 • Cały proces odbywa się online, bez zbędnej papierowej dokumentacji i wymiany korespondencji
 • Finansowanie faktur z terminen płatności do 30 dni
 • Faktoring eksportowy dla faktur z terminen płatności do 90 dni
 • Minimalny termin płatności 10 dni, maksymalny termin płatności 120 dni
 • Forma księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość

9. Bibby Financial Services

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
100 tys.-50 mln zł
Limit
24 h
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR, USD; średnie i duże firmy; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja obrotowa od 0,3% do 2,5%
 • W ofercie faktoring z gwarancją BGK
 • Faktoring dopasowany do branży klienta
 • Finansowanie faktur wystawionych przed podpisaniem umowy
 • Finansowanie w split payment
 • Dostępne różne rodzaje faktoringu (m.in. faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring odwrotny, faktoring cichy)

10. Faktoria (Nest Bank)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
500-3 mln zł
Limit
od 30 min. do 2 dni
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie firmy; zaliczka faktoringowa 100% wartości faktury

 • Prowizja od 0,033% do 0,16% za każdy dzień finansowania
 • Rodzaje faktoringu: pełny, niepełny, eksportowy, odwrotny (finansowanie zakupów), finansowanie tylko wybranych faktur
 • Faktury z terminem płatności do 120 dni
 • 30 dni tolerowanego opóźnienia
 • Monitorowanie należności
 • Pomoc w windykacji (przesyłanie próśb z prośbą o zapłatę, przypomnienia o zapłacie)

11. PKO Faktoring SA

od 0,039%/dzień
Opłaty i prowizje
400-3 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
18 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN; mikro, firmy i przedsiębiorstwa z przychodami nie przekraczają 30 mln zł rocznie; zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Rodzaje faktoringu: ukryty, pełny, niepełny, eksportowy, krajowy, finansowanie faktur
 • Przelew do 100% w przypadku finansowania faktur oraz 80%–90% dla pozostałych rodzajów faktoringu
 • Faktury z terminem płatności od 7 do 60 dni (z możliwością przedłużenia do 13 dni)
 • Minimalna wartość faktury to 400 zł (brutto)
 • Firma musi działać na rynku min. 18 miesięcy i posiadać min. 2 stałych klientów
 • Monitorowanie i administracja należności + pomocw zakresie windykacji wierzytelności (przedsądowa i sądowa)
 • Możliwość wybrania spośród dwóch ofert: standardowej i abonamentowej
 • Pomoc w weryfikacji klientów

12. ING Finansowanie Faktur

0,07%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji, w przypadku kolejnych dokumentów kwota przelewu zostanie pomniejszona o prowizję banku
 • Limit do 200.000 zł, w tym do 100.000 zł na jednego kontrahenta (w przypadku braku załączonego JPK_VAT limit ogólny wynosi do 50 000 zł, w tym 20 000 zł na jednego kontrahenta)
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Nie trzeba być klientem banku ING
 • Przejrzyste zasady i koszty
 • Rabat do 30% za regularne korzystanie
 • Brak limitu faktur - już od jednej faktury
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, handelu, freelancerów oraz agencji
 • Nie ma konieczności korzystania z faktoringu każdego miesiąca

13. Alior Bank Faktoring

od 0,15%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-1 mln zł
Limit
30 min.
Przelew
10 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, (EUR, USD, GBP, CHF w faktoringu pełnym i odwrotnym); małe, średnie i duże firmy oraz rolnicy; zaliczka faktoringowa 90% wartości faktury brutto

 • Rodzaje faktoringu: jawny, pełny, niepełny, odwrotny
 • Prowizje od 0,15% do 1,50% za każdy dzień finansowania
 • Przyjmowane są faktury z terminem płatności do 90 dni w faktoringu niepełnym oraz z terminem płatności do 180 dni w faktoringu pełnym
 • Monitorowanie należności i pomoc z windykacją należności (przypomnienia o zapłacie, wezwanie do zapłaty)
 • Bank bierze odpowiedzialność w razie niewypłacalności klienta
 • 30-dniowy lub 60-dniowy (zależnie od rodzaju wybranego faktoringu) okres tolerowanego opóźnienia
 • Firma musi rozliczać się w polskiej walucie, prowadzić dzialałność na terenie Polski i posiadać zakończony min. 1 rok obrachunkowy, który obejmowałby okres min. 10 miesięcy
 • Wymóg podpisania umowy (faktoring niepełny min. 18 msc, faktoring pełny min. 12 msc)
 • Wymagane konto w Alior Banku, a także zabezpieczenie należności poprzez pełnomocnictwo

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej oferty Firmy Faktoringowej, tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Pamiętaj, że z każdą firmą faktoringową możesz negocjować warunki umowy i możesz oczekiwać indywidualnej oferty dostosowanej do Twoich potrzeb!

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: