Ile kosztuje faktoring?

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-14  |  Średni czas czytania: 02:33
Faktoring z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Najchętniej korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy potrzebują natychmiastowej zapłaty za wystawioną fakturę. Wówczas z pomocą przychodzi faktor finansujący należność. Nie jest to jednak usługa darmowa. Ile kosztuje faktoring? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
Ile kosztuje faktoring?

Co to jest faktoring i kto z niego korzysta?

Faktoring to usługa, która polega na finansowaniu działalności przedsiębiorstwa przez skupowanie wierzytelności z tytułu sprzedawanych usług lub produktów od firm. Jak to wygląda w praktyce? Jako przedsiębiorca, wystawiasz fakturę za sprzedane towary lub wykonaną usługę z np. 30-dniowym terminem płatności. Oznacza to, że Twój kontrahent ma praktycznie miesiąc na zapłatę. Ty potrzebujesz pieniędzy od zaraz. W tym momencie wkracza faktor (firma skupująca wierzytelności), który od razu płaci Ci należność wynikająca z faktury. Dzięki temu otrzymujesz pieniądze zaraz po wystawieniu faktury. Gdy nadchodzi termin płatności faktury, osoba której ją wystawiłeś płaci należność nie Tobie, a faktorowi.

Podmiotami faktoringu są więc:

 • faktor, którym najczęściej jest bank lub firma faktoringowa
 • faktorant, czyli przedsiębiorca, który chce skorzystać z usług firmy faktoringowego
 • dłużnik, czyli kontrahent faktoranta kupujący od niego towary lub usługi z odroczonym terminem płatności

W faktoringu muszą uczestniczyć te trzy podmioty, ale umowa faktoringowa zawierana jest tylko między faktorantem a faktorem. Dłużnik nie ma żadnego wpływu na to, czy umowa taka zostanie zawarta, czy nie.

Wierzytelności, jakie można przekazać faktorowi, to wierzytelności:

 • pieniężne,
 • krótkoterminowe,
 • z tytułu sprzedaży towarów lub usług,
 • istniejące albo przyszłe,
 • bezsporne i wymagalne.

Koszty faktoringu

Faktoring, jak każda inna usługa, nie jest wykonywany bezpłatnie. Ile właściwie kosztuje faktoring? Cena faktoringu jest uzależniona od wielu czynników, ale koszty te mogą okazać się niższe, niż koszty pożyczki w banku. Co dokładnie składa się na koszt faktoringu? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Odsetki

Odsetki stanowią podstawowy koszt faktoringu. Obliczane są one od udzielonej zaliczki na poczet przyszłej zapłaty za fakturę przez jej odbiorcę. Zaliczka natomiast waha się od 80% w faktoringu tradycyjnym do 100% w faktoringu online od wartości brutto faktury. Odsetki pobierane są w trakcie całego okresu korzystania z zaliczki, a naliczane są od dnia wypłaty zaliczki do czasu rozliczenia faktury, która objęta jest faktoringiem. Odsetki od kapitału oparte są na stawkach WIBOR + marża i jest to koszt powiązany z okresem finansowania.

Przykład:
Wartość faktur wynosi 100 000 zł. Termin ich płatności wynosi 30 dni. Oprocentowanie WIBOR wynosi 3,8% + marża 2,5%. Odsetki za finansowanie wynoszą więc:

(100 000 zł x 6,3% x 30 dni) / 360 dni = 525 zł

Odsetki mogą być pobierane z góry (tzw. odsetki dyskontowe, które pobierają zazwyczaj banki) lub z dołu raz w miesiącu (z tej opcji najczęściej korzystają firmy faktoringowe) i te są najczęściej wyższe.

Prowizja

Prowizja jest dodawana do kwoty odsetek. Stanowi ona wynagrodzenie faktora za prowadzenie operacji finansowych. Prowizje mogą być różne. Ustalane są jednak najczęściej na poziomie od 0,2% do 3% miesięcznie. Wysokość prowizji podlega wpisaniu w umowie faktoringowej, zatem jako faktorant znasz jej wysokość już w momencie zawierania umowy. Prowizja zależy głównie od zadeklarowanego obrotu, który będzie przekazywany do faktoringu, ale przy ustalaniu jej wysokości może być również brana pod uwagę liczbę odbiorców i wystawianych faktur.

Inne opłaty

Poza odsetkami i prowizją, do kosztów faktoringów zalicza się również inne koszty, do których należą:

 • opłata przygotowawcza - na jej wysokość składa się przede wszystkim liczba dłużników, ich status prawny oraz dostępność informacji na ich temat oraz transakcje przeprowadzane przez Twoją firmę;
 • opłata za obsługę prawną;
 • opłata za analizę dłużników;
 • opłata za niewykorzystany limit;
 • dodatkowe odsetki - na przykład za przekroczenie terminu płatności przez dłużnika;
 • dodatkowa prowizja, która może się pojawić w przypadku przejęcia w ramach faktoringu pełnego. Dodatkowa prowizja może dotyczyć liczby i kwoty wierzytelności, okresu ich płatności czy zakresu usług wykonywanych przez faktora.

Ile kosztuje faktoring - podsumowanie

Faktoring to wygodny sposób na poprawienie płynności finansowej swojej firmy. Należne pieniądze otrzymujesz bowiem od razu, bez czekania na wypłacalność dłużnika. Rozwiązanie to nie jest darmowe. Ile kosztuje faktoring? Wysokość łącznych kosztów, które będziesz musiał ponieść zależeć będzie od:

 • rodzaju faktoringu, który wybierzesz
 • wartości wierzytelności
 • długości okresu, w jaki należności mają zostać zapłacone
 • kondycji finansowej Twojej firmy
 • wysokość limitu wierzytelności
 • ilość kontrahentów i liczba faktur
 • wiarygodność kontrahentów

Zatem na koszty faktoringu poza prowizjami, odsetkami i innymi opłatami, składają się również inne czynniki. Nie można więc jednoznacznie określić ile kosztuje faktoring. Koszty bowiem zawsze od czegoś „zależą”. Wybierając firmę faktoringową, warto przeanalizować oferty różnych firm biorąc pod uwagę wszelkie czynniki, które Cię interesują.

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: