6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Spawacz

Gotowy biznesplan:
Spawacz

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 29 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZEDU PRACY, BIZNESPLAN, ANALIZA SWOT
PKD główne: 25.62.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otworzyć własną firmę zajmującą się usługami spawalniczymi i ślusarskimi? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwolą Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan dla spawacza?

Nie przejmuj się  –  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan Spawacz - jak go napisać i od czego zacząć?

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE SPAWALNICZE I ŚLUSARSKIE, TE DOKUMENTY UŁATWIĄ TOBIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.Oferowane dokumenty to gotowy plan biznesowy dla jednoosobowej firmy świadczącej usługi spawalnicze, właściciel sam jest spawaczem. Dokumentacja jest szczegółowa i będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy.Jest to kompletna dokumentacja jaka została złożona w urzędzie pracy w Chrzanowie.Dokumenty pozwoliły osobie aplikującej na otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy w wysokości 18000,00 zł.Wniosek dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej oferującej usługi spawalnicze. Działalność będzie polegała na świadczeniu usług spawalniczych. Głównym założeniem jest wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych takich jak: ogrodzenia, poręcze bramy wjazdowe oraz drobne elementy stalowe itp. Będą oferowane prace spawalniczo-ślusarsko-monterskie u klienta jak i usługi podwykonawcze dla większych firm. Obszar działania firmy to Chrzanów i okolice. 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

 • wniosek do urzędu pracy (11 stron)
 • biznesplan (8 stron)
 • analiza swot
 •  

  Dokumenty zawierają m.in. następujące elementy:

  1. WNIOSEK
 • dane personalne wnioskodawcy,
 • kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,
 • opis planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółowa specyfikacja do poniesienia w ramach dofinansowania,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • załączniki,
 • załącznik nr 1- oświadczenie wnioskującego,
 • załącznik nr 2- oświadczenie o stanie zadłużenia,
 • załącznik nr 3- oświadczenie współmałżonka,
 • załącznik nr 4- oświadczenie poręczyciela,
 • załącznik nr 4a- oświadczenie współmałżonka poręczyciela,
 • załącznik nr 5- oświadczenie bezrobotnego.
  1. BIZNESPLAN
 • dane wnioskodawcy,
 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • plan marketingowy,
 • opis produktu / usługi,
 • cennik,
 • charakterystyka rynku,
 • konkurencja na rynku,
 • dystrybucja i promocja,
 • plan inwestycyjny,
 • opis planowanej inwestycji w ramach dofinansowania.
  1. ANALIZA SWOT
 • Mocne strony,
 • Słabe strony,
 • Zagrożenia.
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.