6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi budowlane / budowa dróg

Gotowy biznesplan:
Usługi budowlane / budowa dróg

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (24 STRONY, PONAD 7000 WYRAZÓW)
PKD główne: 42.11.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek oraz biznesplan na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się świadczeniem usług budowlanych oraz między innymi budową dróg. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI BUDOWLANE / BUDOWA DRÓG

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ USŁUGAMI BUDOWLANYMI,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność świadczącą usługi budowlane. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mikołowie.Dokumentacja dotyczy działalności zajmującej się świadczeniem  usług budowlano -remontowych. Planowana działalność będzie składała się z kilku filarów: robót pomocniczych związanych z budową dróg, robót remontowo - wykończeniowych, zarządzaniem i obsługą terenów zielonych, wykonywaniem prac ziemnych.  Usługi będą wykonywane na obszarze całego woj. Śląskiego.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (8 strony, ok  2 100 wyrazów)- biznesplan (36 strony, ok 10 000 wyrazów)- kalkulacja finansowa  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o  wnioskodawcy
 • Kalkulacja wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją
 • Uzasadnienie celowości wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy
  1. BIZNESPLAN
 • dane dotyczące bezrobotnego
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • analiza rynku
 • dostawcy
 • klienci
 • konkurencja
 • promocja (w tym reklama)
 • strategia cenowa
 • analiza swot
 • analiza finansowa
 • kalkulacja kosztów
 • sezonowość
 • rachunek zysków i strat
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.