6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Firma remontowo-budowlana

Gotowy biznesplan:
Firma remontowo-budowlana

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 29 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (3 strony, 605 wyrazów), BIZNESPLAN (10 stron, 2 400 wyrazów)
PKD główne: 43.39.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz założyć firmę remontowo-budowlaną? Nasz biznesplan pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Krakowie.

Co zawiera biznesplan:

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI KRAWCOWEJ ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Biznesplan oraz wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną firmę remontowo-budowlaną. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Krakowie.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług remontowo-budowlanych. Głównie będą to usługi związane z remontami kuchni, remontami łazienek, poddasza, montaże podłóg i kafelek, tynkowanie pomieszczeń. W ramach prowadzonej działalności będą wykonywane wszystkie rodzaje robót wykończeniowych. Usługi będą świadczone w głównej mierze osobom fizycznym, podmioty gospodarcze będą stanowiły dodatkowych klienów – ok. 30% całości. Główne rodzaje świadczonych usług to m.in. tynkowanie ozdobne, układanie płytek ceramicznych, obróbka otworów okiennych, obróbka otworów drzwiowych, montaż cokołów, wyrównywanie podłoża. Wspólnie z klientem będą ustalane projekty oraz harmonogram, dokonanie wyceny, przygotowanie listy potrzebnych materiałów.Usługi będą wykonywane głównie na materiale dostarczanym przez klienta, zapewni to większą transparentność usług.    W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (3 strony, 605 wyrazów)- biznesplan (10 stron, 2 400 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • krótkie uzasadnienie wyboru branży
 • zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
 • stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
 • planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności
 • dane dotyczące rynku i konkurencji
 • charakterystyka potencjalnych klientów
 • opis konkurencji
 • plan działań marketingowych
 • analiza swot
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.