6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu BHP

Gotowy biznesplan:
Usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu BHP

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów)
PKD główne: 70.22.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy świadczącej usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu bhp? Ten  wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Katowicach.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU BHP

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU BHP ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu BHP. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Katowicach.Działalność będzie polegała na  oferowaniu usług szkoleniowo-doradczych z zakresu BHP. Będą tousługi polegające na: doradztwie w przepisach i obowiązujących zasadach, pomocy w kompletowaniu dokumentów bhp, pomoc przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie szkoleń bhp. Szkolenia będą wykonywane głównie u klienta, na życzenie w wynajętej sali. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • charakterystyka planowanej działalności gospodarczej
 • szczegółowy opis proponowanego przedsięwzięcia
 • cele i motywy podjęcia działalności gospodarczej
 • konkurencyjność oferowanego produktu, usługi, towaru
 • planowany kierunek rozwoju firmy
 • charakterystyka rynku i konkurencji
 • analiza rynku, na którym firma zamierza działać
 • atuty przedsięwzięcia
 • analiza rynku konkurencji
 • opis działań marketingowych
 • potencjalni dostawcy
 • potencjalni odbiorcy
 • analiza swot
 • planowane koszty podjęcia działalności gospodarczej
 • szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków finansowanych (dofinansowania) z pup
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej – analiza finansowa przychodów i kosztów działalności
 • podsumowanie
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.