Broker ubezpieczeniowy: kluczowy zawód w świecie ubezpieczeń

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08  |  Średni czas czytania: 09:12
Artykuł reklamowy
Rola brokera ubezpieczeniowego w sektorze ubezpieczeń jest często niedoceniana, jednak jej znaczenie jest nieocenione. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, czym według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 zajmuje się broker ubezpieczeniowy, jakie są jego obowiązki oraz jakie korzyści płyną z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Sprawdź, dlaczego ten zawód może być ciekawym wyborem dla Ciebie lub dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego brokera.
Broker ubezpieczeniowy: kluczowy zawód w świecie ubezpieczeń

Czym jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy to pośrednik między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego główną rolą jest m.in reprezentowanie interesów klienta, doradzanie w zakresie wyboru odpowiedniej polisy oraz pomoc w przypadku wystąpienia szkody.

Jakie są zadania brokera?

Analiza rynku ubezpieczeń

 • Monitorowanie trendów: Broker ubezpieczeniowy musi śledzić aktualne trendy i zmiany w branży ubezpieczeniowej, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom.
 • Porównywanie ofert: Regularne porównywanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na znalezienie najbardziej korzystnych warunków dla klienta.
 • Zrozumienie potrzeb klienta: Kluczowym zadaniem brokera jest zrozumienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, aby móc zaproponować najlepiej dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowe.

Doradztwo w wyborze pakietu ubezpieczeniowego

 • Indywidualne dopasowanie oferty: Broker musi potrafić dostosować oferty ubezpieczeniowe do konkretnego przypadku, biorąc pod uwagę zarówno ryzyka, jak i możliwości finansowe klienta.
 • Informowanie o zaletach i wadach: Broker powinien objaśniać klientowi zalety i potencjalne wady różnych opcji ubezpieczeniowych, aby decyzja była świadoma.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji: Jego rola to nie tylko prezentowanie opcji, ale również pomoc w podejmowaniu ostatecznych decyzji dotyczących polisy.

Pomoc w procesie likwidacji szkód

 • Reprezentowanie klienta: W przypadku wystąpienia szkody broker reprezentuje klienta w kontaktach z ubezpieczycielem.
 • Negocjacje z ubezpieczycielem: Broker negocjuje warunki odszkodowania, dbając o to, aby klient otrzymał sprawiedliwe i szybkie rozstrzygnięcie sprawy.
 • Wsparcie administracyjne i prawne: Broker pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz doradza w kwestiach prawnych związanych z likwidacją szkody.

Umiejętności negocjacyjne i wiedza ekspercka

 • Znajomość prawa i regulacji: Broker musi być na bieżąco z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi, aby skutecznie reprezentować interesy klienta.
 • Umiejętności negocjacyjne: Skuteczne negocjacje z ubezpieczycielami wymagają zarówno taktu, jak i determinacji, aby osiągnąć najlepsze warunki dla klienta.
 • Edukacja i rozwój: Broker powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i kursach branżowych.

Dlaczego warto skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego?

Korzystanie z usług brokera to m.in gwarancja, że nasze interesy ubezpieczeniowe będą profesjonalnie reprezentowane. Broker ma dostęp do szerokiej oferty rynkowej i może znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Profesjonalna reprezentacja interesów ubezpieczeniowych

 • Znajomość rynku i specjalistyczna wiedza: Broker ubezpieczeniowy, dzięki swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu, jest w stanie profesjonalnie reprezentować interesy swojego klienta, zapewniając mu dostęp do najlepszych dostępnych opcji ubezpieczeniowych.
 • Obiektywna ocena ofert: Jako niezależny pośrednik, broker ma możliwość obiektywnej oceny ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, co przekłada się na wybór najkorzystniejszej opcji dla klienta.

Dostęp do szerokiej oferty rynkowej

 • Znalezienie idealnego rozwiązania: Broker ma dostęp do szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych, co pozwala na znalezienie rozwiązania idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Negocjacje warunków ubezpieczenia: Broker wykorzystuje swoje umiejętności negocjacyjne, aby uzyskać dla klienta najlepsze warunki ubezpieczenia, często niemożliwe do osiągnięcia przy bezpośrednim kontakcie z ubezpieczycielem.

Oszczędność czasu i unikanie pułapek

 • Efektywność i oszczędność czasu: Korzystanie z usług brokera pozwala zaoszczędzić czas, który klient musiałby poświęcić na samodzielne przeszukiwanie ofert i analizowanie warunków ubezpieczeń.
 • Unikanie pułapek i błędów: Broker pomoże uniknąć pułapek związanych z niejasnymi zapisami w umowach ubezpieczeniowych, co jest szczególnie istotne w przypadku skomplikowanych polis.

Wsparcie w przypadku wystąpienia szkody

 • Pomoc w procesie likwidacji szkód: W przypadku wystąpienia szkody, broker reprezentuje interesy klienta, pomagając w całym procesie zgłaszania i likwidacji szkody.
 • Zapewnienie sprawiedliwego odszkodowania: Dzięki doświadczeniu i wiedzy brokera, klient ma większą szansę na uzyskanie sprawiedliwego i szybkiego odszkodowania.

Indywidualne doradztwo i opieka

 • Dostosowanie do zmieniających się potrzeb: Broker stale monitoruje sytuację swojego klienta, dostosowując ubezpieczenia do zmieniających się okoliczności życiowych czy zawodowych.
 • Długoterminowa relacja i zaufanie: Korzystanie z usług tego samego brokera przez dłuższy czas buduje relację opartą na zaufaniu i lepszym zrozumieniu potrzeb klienta.

Broker jako zawód - jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Przegląd zawodu brokera ubezpieczeniowego

Zawód brokera ubezpieczeniowego jest wyjątkowo ważny w branży finansowej. Brokerzy są specjalistami w pośrednictwie ubezpieczeniowym, którzy pomagają klientom w wyborze najlepszych ubezpieczeń, reprezentują ich interesy i świadczą wsparcie w razie szkody. Zrozumienie procesu kwalifikacji do tego zawodu jest kluczowe dla tych, którzy chcą rozwijać swoją karierę w sektorze ubezpieczeniowym.

Regulacje prawne i wymogi zawodowe

 • Prawne aspekty zawodu: Zawód brokera ubezpieczeniowego jest regulowany prawnie, co zapewnia wysoki standard usług jak i ochronę klientów.
 • Znaczenie licencji: Aby legalnie wykonywać zawód brokera, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, co jest gwarancją kompetencji i wiarygodności w branży.

Wymagania edukacyjne

 1. Wykształcenie podstawowe:
  • Zazwyczaj wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.
  • Ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz prawnej.
 2. Specjalistyczne kursy i szkolenia:
  • Ukończenie kursów dotyczących rynku ubezpieczeń jest kluczowe. Obejmują one zazwyczaj tematykę polis ubezpieczeniowych, zarządzania ryzykiem oraz aspektów prawnych.
  • Szkolenia te pomagają zrozumieć złożoność branży i przygotowują do efektywnej obsługi klienta.

Proces uzyskiwania zezwolenia

 1. Zgłoszenie do odpowiedniego organu nadzoru finansowego:
  • Kandydat na brokera musi złożyć wniosek o wydanie licencji w odpowiednim organie nadzoru finansowego.
  • Wymagana jest dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 2. Egzamin zawodowy:
  • Egzamin testuje wiedzę z zakresu ubezpieczeń, prawa i zarządzania ryzykiem
  • Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych jest niezbędne do uzyskania licencji i wpisaniu na listę brokerów
 3. Staż lub praktyka zawodowa:
  • Często wymagane jest odbycie praktyk zawodowych lub stażu w firmie ubezpieczeniowej, co pozwala na zdobycie praktycznego doświadczenia.

Broker ubezpieczeniowy

Wpis na listę brokerów ubezpieczeniowych

Proces Wpisu na listę brokerów ubezpieczeniowych

Aby móc legalnie podejmować czynności brokerskie, osoba lub firma musi zostać wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Jest to proces regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, który wymaga spełnienia określonych warunków.

Wymagania i dokumenty

 1. Wniosek o zezwolenie na działalność brokerską:
  Kandydaci muszą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
 2. Informacje o przebiegu pracy zawodowej:
  Potrzebne są dowody na doświadczenie zawodowe zdobyte w branży ubezpieczeniowej, np. świadectwa pracy lub umowy agencyjne.
 3. Wykształcenie i zaświadczenie o niekaralności:
  Wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższego stopnia edukacji oraz zaświadczenie o niekaralności.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i polisa OC:
  Osoba ubiegająca się o wpis musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać polisę OC.

Znaczenie wpisu na listę

Wpis na listę brokerów ubezpieczeniowych stanowi potwierdzenie legalności i wiarygodności brokera w branży ubezpieczeniowej, umożliwiając mu świadczenie usług na wysokim profesjonalnym poziomie. Jest to istotny element budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

Kontynuacja rozwoju zawodowego

 • Stałe kształcenie: Broker musi być na bieżąco z aktualnymi trendami i zmianami w prawie ubezpieczeniowym, co często wymaga ciągłego dokształcania się i uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach.
 • Budowanie doświadczenia: Doświadczenie zawodowe i praktyczna znajomość rynku są kluczowe dla skutecznego i profesjonalnego doradztwa.

Rola brokera w świecie ubezpieczeń

Most między klientem a ubezpieczycielem

Broker ubezpieczeniowy odgrywa fundamentalną rolę w branży ubezpieczeniowej, działając jako kluczowe połączenie między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego praca często decyduje o warunkach polisy i ochronie, jaką otrzymuje klient.

 • Dopasowanie ofert do potrzeb klienta: Broker analizuje potrzeby i oczekiwania klienta, aby znaleźć najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
 • Negocjacje warunków polis: Dzięki doświadczeniu i wiedzy, broker jest w stanie negocjować lepsze warunki ubezpieczenia, co często przekłada się na korzystniejsze ceny i większy zakres ochrony.

Broker vs Agent ubezpieczeniowy

Różnica między brokerem a agentem ubezpieczeniowym jest istotna i warto ją rozumieć, aby móc świadomie wybierać swojego przedstawiciela w branży ubezpieczeniowej.

Niepodległość i reprezentacja interesów klienta:

 • Broker jest niezależny i nie jest związany z żadną konkretną firmą ubezpieczeniową. Jego głównym celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla klienta.
 • Agent ubezpieczeniowy zazwyczaj reprezentuje interesy określonej firmy ubezpieczeniowej, co może ograniczać jego zdolność do oferowania różnorodnych opcji ubezpieczeniowych.

Znaczenie doradztwa brokerskiego

Doradztwo brokerskie jest nieocenione w sektorze ubezpieczeń ze względu na jego kompleksowość i znaczący wpływ na finansową stabilność klientów.

 • Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej: Broker, dzięki głębokiej wiedzy o rynku, jest w stanie optymalizować polisę ubezpieczeniową tak, aby zapewniała najszerszą możliwą ochronę.
 • Oszczędności finansowe: Dobrze dopasowane ubezpieczenie często oznacza lepsze warunki finansowe, zarówno w kwestii składek, jak i potencjalnych odszkodowań.
 • Wsparcie w likwidacji szkód: W przypadku wystąpienia szkody, broker pomaga w całym procesie likwidacji, od zgłoszenia szkody po finalizację wypłaty odszkodowania.

Specjalizacje wśród firm brokerskich

Istnieje wiele specjalizacji wśród brokerów, np. broker zajmujący się wyłącznie ubezpieczeniami majątkowymi, odpowiedzialnością cywilną, zdrowotną czy życiową. Każda z nich wymaga odmiennych umiejętności oraz wiedzy.

Opieka medyczna dla firm

Definicja i znaczenie opieki medycznej dla firm

 • Opieka medyczna dla firm: Jest to rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego zaprojektowanego specjalnie dla pracowników firm. Obejmuje ono szeroki zakres usług medycznych, od wizyt u lekarza po specjalistyczne zabiegi i opiekę szpitalną.
 • Zalety dla pracodawców: Ubezpieczenie to stanowi istotny element pakietu socjalnego, który firmy oferują swoim pracownikom. Jest to narzędzie przyciągania i zatrzymywania wartościowych pracowników, a także poprawy ich satysfakcji i lojalności.

Korzyści ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników i firm

 • Dostęp do szerokiej opieki medycznej: Pracownicy korzystają z łatwego dostępu do usług zdrowotnych, co przekłada się na ich lepsze samopoczucie i zdrowie.
 • Zmniejszenie absencji chorobowej: Regularne korzystanie z opieki medycznej może prowadzić do zmniejszenia absencji chorobowej, co jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
 • Wzrost produktywności: Lepsze zdrowie pracowników często wiąże się z wyższą efektywnością w pracy.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Kompleksowa ochrona zatrudnionych

Ubezpieczenie grupowe pracowników to kluczowy element w strategii zarządzania kadrami, zapewniający pracownikom ochronę w różnych obszarach życia.

 1. Wszechstronna Ochrona: Pakiety te często obejmują szeroki zakres ubezpieczeń, od zdrowia po życie i ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Zabezpieczają one pracowników w najbardziej krytycznych momentach ich życia, zapewniając wsparcie finansowe i dostęp do niezbędnych usług.

 2. Zabezpieczenie Pracodawcy: Oferowanie ubezpieczenia grupowego może również chronić firmę przed finansowymi konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń dotykających jej pracowników, takich jak długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby.

Ubezpieczenia budowlane

Zabezpieczenie przed ryzykiem zawodowym w branży budowlanej

Brokerzy ubezpieczeniowi, specjalizując się w ubezpieczeniach OC dla branży budowlanej, skupiają się na ochronie przed ryzykiem zawodowym, które jest nieodłącznym elementem pracy projektantów, inżynierów oraz firm budowlanych.

 1. Ochrona zawodowa projektantów i inżynierów:
  • Brokerzy działają w imieniu lub na rzecz profesjonalistów w branży budowlanej, zapewniając ubezpieczenia OC, które chronią przed ryzykiem związanym z potencjalnymi błędami projektowymi lub doradczymi.
  • Specjalizacja ta obejmuje analizę ryzyka zawodowego i negocjowanie umów ubezpieczeniowych, które skutecznie minimalizują finansowe skutki ewentualnych roszczeń.
 2. Ubezpieczenia dla firm budowlanych:
  • Brokerzy pomagają firmom budowlanym w zabezpieczeniu się przed finansowymi konsekwencjami wad wykonawczych lub innych problemów technicznych, które mogą wystąpić podczas realizacji projektów.
  • Oferują ubezpieczenia dostosowane do specyficznych projektów budowlanych, z uwzględnieniem ich wielkości, rodzaju i potencjalnych ryzyk.

Pokrycie szkód: ochrona finansowa

Ochrona przed konsekwencjami błędów projektowych i wad wykonawczych:

 • Ubezpieczenia te gwarantują pokrycie finansowych konsekwencji wynikających z błędów w projektowaniu lub realizacji prac budowlanych.
 • Zapewniają one odszkodowania, które mogą być wymagane do prawidłowego prowadzenia sprawy lub naprawienia szkód, chroniąc tym samym stabilność finansową firm.

Ubezpieczenia od Katastrof Naturalnych

 • Ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami: Brokerzy oferują polisy chroniące przed skutkami katastrof naturalnych, jak powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany.
 • Indywidualne dopasowanie: Ubezpieczenia te są dostosowywane do lokalizacji i specyficznych potrzeb klienta.

Ubezpieczenia OC

Specjalizacja w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC) jest kluczową dziedziną działalności brokera ubezpieczeniowego. Działa on na rzecz swoich klientów, koncentruje się na obszarach, które często podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, analizując i reprezentując interesy ubezpieczeniowe klienta. Jego rolą jest negocjowanie i zawarcie umów ubezpieczeniowych, które najlepiej odpowiadają specyfice prowadzonej przez klienta działalności zawodowej.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności

 • Zakres ubezpieczenia OC: Specjalizacja w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje oferowanie ochrony zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym przed ryzykiem związanym z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami finansowymi roszczeń trzecich stron za szkody wyrządzone w ramach prowadzonej działalności zawodowej.
 • Działanie na rzecz klienta: Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy swojego klienta (osoba fizyczna lub prawna), działając na jego rzecz w zakresie wyboru i negocjowania warunków ubezpieczenia OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Sektorowe wymogi ubezpieczeniowe: W niektórych branżach obowiązkowe ubezpieczenie OC jest wymagane prawnie. Broker pomaga w zrozumieniu i spełnieniu tych wymogów, zapewniając, że działalność klienta jest zgodna z przepisami.
 • Ochrona Przed Skutkami Prawnymi: Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami roszczeń, które mogą wynikać z zawodowych zobowiązań lub działań.

Gwarancje ubezpieczeniowe<

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe: niezbędne zabezpieczenie w transakcjach biznesowych

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią kluczowy element w zarządzaniu ryzykiem w biznesie, szczególnie w sektorach takich jak budownictwo i handel. Oferowanie tego rodzaju ubezpieczeń wymaga od brokerów szczegółowej wiedzy na temat specyfiki danego sektora oraz potrzeb klientów.

Rola w budownictwie i handlu:

 • W branży budowlanej, gwarancje ubezpieczeniowe chronią przed ryzykiem niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
 • W handlu, gwarancje te zapewniają bezpieczeństwo transakcji, zabezpieczając zwrot zaliczek i gwarantując terminową realizację zobowiązań.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 • Gwarancje wykonania umowy: Zapewniają, że wykonawca wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.
 • Gwarancje zwrotu zaliczek: Chronią inwestora w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się z umowy.
 • Gwarancje jakości wykonanych prac: Zabezpieczają inwestora przed niedociągnięciami lub wadami w wykonanych pracach.

Kompleksowa ochrona oferowana przez brokerów

Brokerzy ubezpieczeniowi specjalizujący się w gwarancjach ubezpieczeniowych oferują kompleksowe rozwiązania, które chronią zarówno inwestorów, jak i wykonawców przed różnymi ryzykami związanymi z realizacją projektów.

 1. Ochrona finansowa: Gwarancje te zapewniają ochronę przed potencjalnymi stratami finansowymi, które mogą wyniknąć z niewykonania umowy lub niewłaściwego wykonania zleconych prac.
 2. Zwiększenie wiarygodności biznesowej: Posiadanie gwarancji ubezpieczeniowych przez firmy budowlane i handlowe zwiększa ich wiarygodność i atrakcyjność w oczach potencjalnych partnerów biznesowych.

Rola pośrednika ubezpieczeniowego

Rola brokera ubezpieczeniowego jako pośrednika jest wielowymiarowa i obejmuje doradztwo, negocjacje z zakładami ubezpieczeń, a także zarządzanie umowami ubezpieczenia. Posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej i wpis do rejestru brokerów są niezbędne do legalnego wykonywania zawodu. Brokerzy, działając na podstawie pełnomocnictwa od klientów, są w stanie skutecznie reprezentować ich interesy i zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Broker jako doradca

Pomoc w wyborze i zarządzaniu umowami ubezpieczenia:

 • Broker działa jako doradca, wspierając klientów w wyborze najlepszych opcji ubezpieczeniowych.
 • Jego zadaniem jest analiza rynku i dopasowanie oferty ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, takich jak ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

Zrozumienie przepisów i obowiązków:

Broker musi być na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z ustawą o działalności brokerskiej, aby zapewnić zgodność zawieranych umów z prawem.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

 • Zapewnienie najlepszych opcji ubezpieczeniowych:
  • Broker współpracuje z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, aby zapewnić klientom dostęp do szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych.
  • Ta współpraca pozwala na znalezienie optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klienta.

Przywileje i obowiązki brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Pełnomocnictwo od klientów:

Brokerzy działają na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez klientów, co uprawnia ich do reprezentowania ich interesów wobec zakładów ubezpieczeń.

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej:

 • Aby legalnie wykonywać działalność brokerską, brokerzy muszą uzyskać zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Wpis do rejestru brokerów jest potwierdzeniem uprawnień do wykonywania czynności brokerskich.

Sprawdź zakres obowiązków brokera

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

Brokerzy często zajmują się ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, co jest kluczowe w wielu branżach.

Działalność brokerska i czynności brokerskie:

Brokerzy wykonują szereg czynności brokerskich, takich jak analiza ryzyka, negocjowanie warunków umów ubezpieczeniowych i zarządzanie polisami na rzecz klientów.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: