Biała lista podatników VAT - co to jest?

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27  |  Średni czas czytania: 03:46
Biała lista podatników VAT to istotne narzędzie w walce z oszustwami podatkowymi oraz w zapewnieniu transparentności i wiarygodności transakcji handlowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie jest biała lista podatników VAT, jakie cele spełnia oraz w jaki sposób może być wykorzystywana jako narzędzie do sprawdzania kontrahentów w celu minimalizacji ryzyka transakcyjnego.
Biała lista podatników VAT - co to jest?

Biała lista podatników VAT - co to jest?

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów, zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy VAT, które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, lub są niezarejstrowane, a także tych którzy są wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. W wykazie uwzględniono także podmioty, które korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Biała lista podatników VAT funkcjonuje od 1 września 2019 i została stworzona przez resort Ministerstwa Finansów, aby umożliwić:

 • sprawdzenie statusu kontrahenta jako podatnika VAT,
 • weryfikację jego rachunku bankowego,
 • sprawdzenie informacji, dlaczego naszemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, lub wykreślono go, bądź też przywrócono go do rejestru,
 • ujawnienie informacji o terminach wykreślenia podatników VAT z rejestru lub terminach ich przywrócenia.

Rejestr jest dostępny w wersji online i umożliwia błyskawiczne oraz wygodne weryfikowanie informacji o kontrahencie przed zawarciem transakcji. Może to znacząco przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w handlu oraz zmniejszenia ryzyka związanego z ewentualnymi oszustwami podatkowymi.

Biała lista podatników VAT - co zawiera?

Biała lista podatników VAT zawiera najważniejsze i kompleksowe informacje o podatnikach. Dzięki nim możesz nie tylko sprawdzić numer rachunku bankowego, na który planujesz przelać pieniądze, ale także zweryfikować wiarygodność firmy, z którą podjąłeś współpracę.

W wykazie znajdziesz podstawowe informacje, takie jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, a także zarejestrowanego podmiotu jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • numer identyfikacyjny REGON oraz numer KRS
 • adres siedziby, jeśli podmiot nie jest osobą fizyczną
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery NIP
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy wspólnika oraz jego numer NIP
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Jak znaleźć się na białej liście?

Aby znaleźć się na białej liście nie trzeba podejmować żadnych działań. Wszystkie niezbędne informacje pobierane są z dostępnych rejestrów publicznych.

Ważne, aby każdy podatnik sprawdził poprawność swoich danych na białej liście podatników VAT. Jeśli okaże się, że dane twojej firmy są błędne, możesz wystąpić z wnioskiem o ich sprostowanie.

Biała lista podatników VAT - jak korzystać z wyszukiwarki

Wyszukiwarka białej listy podatników VAT jest prosta i oparta na czterech głównych parametrach wyszukiwania.

Aby wyszukać kontrahenta i sprawdzić jego wiarygodność należy podać jedną z poniższych danych:

 • Numer firmowego konta bankowego
 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Nazwę podmiotu

Jeśli nie znamy numerów NIP i REGON naszego kontrahenta, wystarczy, że wpiszemy minimum pięć pierwszych znaków nazwy danego podmiotu, z wyłączeniem znaków specjalnych, aby wyszukać wśród podanej listy dane, które nas interesują.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT - rachunki firmowych kont bakowych

Jednym z najistotniejszych elementów dostępnych na białej liście podatników VAT są rachunki firmowych kont bankowych. Dzięki wyszukiwarce możemy sprawdzić, czy nasz nowy kontrahent podał nam wiarygodny i prawidłowy rachunek bankowy, na który mają trafić nasze pieniądze.

Numery rachunków firmowych są publikowane na białej liście wyłącznie w przypadku podatników:

 • zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT,
 • przywróconych do rejestru jako czynni podatnicy VAT.

Jeśli nie rejestrowałeś się do VAT, odmówiono ci rejestracji jako podatnika VAT lub zostałeś wykreślony z wykazu, twoje dane zostaną opublikowane, ale z pominięciem numeru rachunku bankowego.

Rachunki, które znajdują się na białej liście podatników VAT zostały pobrane automatycznie z bazy Krajowej Administracji Skarbowej. Są to numery rachunków firmowych, które przedsiębiorca zgłosił do Urzędu Skarbowego.

Jeśli twoja firma zmieniła numer firmowego konta bakowego, powinieneś tę informację niezwłocznie zgłosić do Urzędu Skrabowego, pod który podlegasz, w celu aktualizacji.

WAŻNE!

Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne składają aktualizację bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (NIP-8 i NIP-2), natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonują aktualizacji przez CEIDG.

Na białej liście podatników VAT nie są publikowane prywatne rachunki bankowe - ROR, które są często wykorzystywane w firmach. Nie są to rachunki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, zatem jeśli posiadasz taki rachunek, twój kontrahent nie będzie mógł zweryfikować go w wykazie.

Jeśli zgłosiłeś swój firmowy numer bankowy do Urzędu Skarbowego lub do CEIDG możesz mieć pewność, że jest on widoczny na białej liście.

Biała lista podatników VAT jest aktualizowana raz dziennie, zatem nie musisz składać osobnego wniosku i martwić się o aktualność twoich danych. Aktualizacja odbywa się przeważnie w godzinach nocnych od około 22:00 do 00:00.

Korzystanie z rachunków spoza białej listy - konsekwencje

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują ważne zmiany dotyczące płatności w biznesie.

Jeśli przekazujesz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę przekraczającą 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście, towarzyszy temu kilka konsekwencji:

 • Po pierwsze, nie będziesz mógł ująć tej kwoty w kosztach uzyskania przychodu.
 • Po drugie, niesie to ryzyko odpowiedzialności podatkowej, ponieważ jeśli Twój kontrahent nie uiści wymaganego podatku VAT od tej transakcji, możesz być współodpowiedzialny za oszustwo podatkowe.

Jednak istnieje sposób, aby uniknąć tych sankcji.

Jeśli zorientujesz się, że dokonałeś przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, masz 14 dni na poinformowanie odpowiedniego Urzędu Skarbowego o popełnionym błędzie.

Zawsze przed dokonaniem przelewu powinieneś sprawdzić numer rachunku swojego kontrahenta na białej liście tego samego dnia, w którym planujesz dokonać transakcji, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych kłopotów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że sankcje nie obowiązują w przypadku płatności dokonanych za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Co robić gdy kontrahenta nie ma na białej liście VAT?

Jeśli nasz kontrahent nie widnieje na białej liście VAT, możemy dokonać z nim transakcji płatniczych o ile:

 • dany podmiot nie jest czynnym płatnikiem VAT,
 • kwota transakcji nie przekracza 15 tysięcy zł.

Jeśli jednak transakcja przekracza 15 000 zł, a firma jest płatnikiem VAT, który nie znajduje się na białej liście lub prosi o przelew na rachunek niewymieniony w wykazie, wówczas powinniśmy być ostrożni.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: