6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> AGENT UBEZPIECZENIOWY

Gotowy, przykładowy biznesplan:
AGENT UBEZPIECZENIOWY

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość:  Wniosek (24 strony, ok   4800 wyrazów)
PKD główne: 66.22.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Ten wniosek pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

Informacje na temat biznesplanu:

AGENT UBEZPIECZENIOWY

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą zostać agentem ubezpieczeniowym. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.Działalność będzie polegała na sprzedaży ubezpieczeń. Będzie to praca agenta ubezpieczeniowego. Oferowane ubezpieczenia to produkty które towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie. Biuro firmy będzie mieściło się pod adresem zamieszkania, w dużym stopniu zawieranie umów będzie odbywało się w domu klienta. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (24 stron, ok   4800 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • Rodzaj planowanej działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Posiadane predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz zamierzonej działalności
 • Plan marketingowy
 • Opis produktu / usług
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • charakterystyka dostawców
 • charakterystyka konkurencji
 • w jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu?
 • czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom
 • proponowane sposoby wejścia na rynek, forma reklamy promocji
 • Plan finansowy działalności
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • analiza finansowa przychodów i kosztów działalności
 • Analiza SWOT
 • Podsumowanie
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: