6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Prawnik / Radca Prawny

Gotowy biznesplan:
Prawnik / Radca Prawny

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (38 STRON, 8 000 WYRAZÓW)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Marzysz o własnej Kancelarii Radcy Prawnego? Ten wniosek ułatwi Ci przygotowanie własnych dokumentów.  Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Co zawiera biznesplan:

PRAWNIK / RADCA PRAWNY

Jeżeli planujesz otwarcie Kancelarii Radcy Prawnego, ten dokument ułatwi ci przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o środki na rozpoczęcie własnej działalności.Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w postaci Kancelarii radcy prawnego.Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Zielonej Górze.Dokumentacja dotyczy działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych (w tym telefonicznych i online), sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Zadaniami Kancelarii jest także reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych, doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych, doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych, doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:- statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,- dokumentacji patentowej i praw autorskich,- testamentów, pełnomocnictw itp.Oferta firmy skierowana głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowanych tak jednorazową poradą prawna, jak i stałą obsługą prawną.W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- WNIOSEK (38 STRON, 8 000 WYRAZÓW)Dokumenty zawierają m.in.:1. WNIOSEK- Dane wnioskodawcy- Opis projektowanego przedsięwzięcia- Wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności- Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej- Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanego dofinansowania- Uzasadnienie do planowanych wydatków w ramach wnioskowanej kwotyWSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.