6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Dorabianie kluczy / Punkt handlowo-usługowy

Gotowy biznesplan:
Dorabianie kluczy / Punkt handlowo-usługowy

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  Program WSPARCIE W STARCIE
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (20 stron, ok   6000 wyrazów)
PKD główne: 96.09.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz prowadzić punkt handlowo-usługowy świadczący usługi dorabiania kluczy to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do programu Wsparcie W Starcie.

Co zawiera biznesplan:

DORABIANIE KLUCZY / PUNKT HANDLOWO-USŁUGOWY

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI DORABIANIA KLUCZY ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi dorabiania kluczy. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do programu Wsparcie w starcie. Działalność będzie polegała na prowadzeniu punktu  handlowo-usługowego. Będą oferowane następujące usługi: dorabianie kluczy (samochodowych, domowych), wymiana baterii w urządzeniach (zegarkach, pilotach), ksero, laminowanie, szewstwo. Sprzedawane będą następujące artykuły: zegarki, zapalniczki, baterie, drobna elektronika, gadżety itp. Nie będę prowadziła sprzedaży militariów. Usługi będą świadczone w godzinach otwarcia galerii. Ceny usługi i sprzedawanych towarów będą niskie. Będzie to maksymalnie duża oferta którą można „zmieścić” na powierzchni lokalu, siłą przedsięwzięcia będzie dochód z wielu źródeł. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (20 stron, ok   6000 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • charakterystyka pożyczki i planowanej działalności gospodarczej
 • opis przedsięwzięcia
 • cele i motywy podjęcia działalności
 • planowany kierunek rozwoju firmy
 • posiadane środki do prowadzenia działalności
 • stan przygotowań do realizacji przedsięwzięcia
 • dostawcy
 • klienci
 • reklama
 • rynek
 • analiza konkurencji
 • dystrybucja
 • lokalizacja
 • strategia cenowa
 • sezonowość
 • cele pożyczki
 • kalkulacja przychodów
 • bariery wejścia na rynek
 • analiza swot
 • opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej - planowane przychody i koszty
 • opis założeń leżących u podstaw planowanych przychodów
 • planowane koszty (miesięczne
 • opis założeń leżących u podstaw planowanych kosztów
 • szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.