6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Animacje na eventach

Gotowy biznesplan:
Animacje na eventach

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
PKD główne: 96.09.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się animacjami oraz rozrywką na różnego rodzaju eventach. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Co zawiera biznesplan:

ANIMACJE NA EVENTACH

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI ZAJMUJĄCEJ SIĘ ŚWIADCZENIEM USŁUG ANIMACYJNYCH I ROZRYWKOWYCH NA IMPREZACH RÓŻNEGO TYPU.  TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będą nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług animacyjnych i rozrywkowych na imprezach. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.Dokumentacja dotyczy działalności zajmującej się świadczeniem  usług animacyjnych i rozrywkowych na imprezach różnego tupu – przede wszystkim na weselach. W ofercie znajdą się następujące usługi: zamki dmuchane, świecące napisy love (dekoracje), foto budka, fontanna z czekolady.Wszystkie usługi będą wykonywane mobilnie u klienta. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (12 strony, ok  2 700 wyrazów)- plan przedsięwzięcia  (9 stron, ok  3 600 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
- kwota wnioskowanych środków- charakterystyka wnioskodawcy- charakterystyka planowanego przedsięwzięcia- opis planowanej działalności gospodarczej- opis planowanej działalności gospodarczej- kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania- zabezpieczenie  
 1. PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA:
a) Osobisty kwestionariusz informacyjny
 • Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • Wiek i stan cywilny
 • Wykształcenie - zawód wyuczony, zawód wykonywany
 • Zawód i miejsce zatrudnienia współmałżonka
 • Przebieg twojego zatrudnienia
 • Czy kierowałeś zespołem ludzi
 • Czy miałeś do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek
 • Jakie masz doświadczenie związane z planowanym przedsięwzięciem
 • Czy posiadasz kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej, którą zamierzasz uruchomić
 • Ile osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Jaki jest miesięczny dochód twojej rodziny, jaki posiadasz majątek
 • b) Lokalizacja przedsięwzięcia
 • Gdzie, dlaczego w danym miejscu zlokalizowane będzie przedsięwzięcie
 • Forma własności lokalu – własny, wynajęty
 • W przypadku najmu lokalu prosimy o podanie okresu na jaki jest podpisana umowa, wysokość czynszu
 • Stan techniczny lokalu (planowane remonty: przewidywane terminy i koszty)
 • Powierzchnia lokalu w metrach kw. (powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, biurowa)
 • W przypadku działalności handlowej i usługowej określić usytuowania względem głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych
 • c) Ocena rynku
 • Kto będzie dostawcą twoich surowców lub towarów
 • Kto będzie korzystał z twojej produkcji, usług, sprzedaży
 • Z jakich obszarów możesz przyciągnąć klientów
 • Struktura ludności na tych terenach (robotnicy, ludność wiejska i inne)
 • Jakie dochody powinni mieć twoi klienci
 • Liczba mieszkańców miejscowości, dzielnicy, wsi gdzie będzie zlokalizowane przedsięwzięcie
 • Czy uważasz, że twoje przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, aby było opłacalne
 • d) Konkurencja
 • Czy konkurencja na twoim rynku jest duża, wymień swoich konkurentów
 • Czy takie same lub podobne przedsięwzięcia ostatnio odeszły z rynku (zbankrutowały)
 • e) Plan wejścia na rynek
 • Jakich metod będziesz używał aby sprzedać swoje produkty, usługi, towar
 • Jak będziesz reklamował swoją działalność
 • Dlaczego uważasz, że klienci będą korzystać z twoich usług
 • Czym zamierzasz konkurować – ceną czy jakością
 • Jak zamierzasz ustalać ceny
 • Czy będziesz zatrudniał pracowników
 • f) Analiza finansowa przedsięwzięcia
 • Ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby rozpocząć działalność
 • Jak zamierzasz je zdobyć
 • Jakie będą koszty i dochody prowadzonej działalności – dołącz wypełnioną kalkulację dochodów i kosztów
 • Czy i w jakim okresie Twoja działalność będzie przynosiła zysk
 • Jak zamierzasz rozwiązać problem księgowości
 • Co już zrobiłeś aby rozpocząć działalność gospodarczą, jakie poniosłeś koszty
 • g) Ryzyko
 • Jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności i jakie działania zaradcze podejmiesz, aby te ryzyka ograniczyć lub wyeliminować
 • h) Zadania prawne
 • Jaką formę prawną będzie miała twoja działalność
 • Czy będziesz potrzebował specjalnych zezwoleń
 •    WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.