Gotowy, przykładowy biznesplan: MECHANIK SAMOCHODOWY

Gotowy, przykładowy biznesplan:
MECHANIK SAMOCHODOWY

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49,00 zł
PKD główne: 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu

Polskie społeczeństwo posiada bardzo dużo samochodów. Co najmniej jeden samochód przypada na jedną rodzinę. Bardzo dużo jeździmy samochodami np. do pracy czy na wakację. Jednakże, średnia wieku samochodów to ok 10-20 lat. Biorąc pod uwagę również ich wysoką eksploatację, często szukamy pomocy fachowych mechaników samochodowych, gdyż samochód jest naszym głównym rodzajem transportu.


Jeżeli jesteś mechanikiem samochodowym, możesz postarać się o dofinansowanie w celu realizacji firmy. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą większe jeżeli będziesz posiadał swój biznesplan, który będzie spełniał odpowiednie wymogi. Brak doświadczenia w pisaniu biznesplanu nie przeszkadza, może zwrócić się o pomoc do fachowców.

Co zawiera biznesplan:

Gotowy biznesplan zawiera dokumenty takie jak: krótka prezentację firmy, charakterystykę klientów czy działania marketingowe.

Spełniający wymogi biznesplan zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania. Dofinansowanie pozwoli na realizację założenia swojej działalności gospodarczej w branży mechaniki samochodowej. Skompletowanie dokumentów będzie prostsze, a wypełnione wnioski i biznesplan wystarczy uzupełnić i zanieść do swojego Urzędu Pracy.

Firma opisana w gotowym biznesplanie będzie zajmowała się zarówno naprawami serwisowymi, jak i serwisem samochodowym. W ofercie działalności znajdzie się serwis klimatyzacji, geometrii kół, naprawa opon, a także wymiana olejów oraz serwisowa wymiana. Wszystkie usługi będą świadczone w warsztacie znajdującym się na terenie miasta. Warsztat będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, a także w soboty i niedziele od godziny 9.00 do godziny 13.00.

Biznesplan składa się z następującej dokumentacji:

 1. Wniosek:
  • informacje o wnioskodawcy,
  • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej,
  • dane dotyczące planowanej działalności,
  • opis planowanego przedsięwzięcia,
  • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności,
  • ocena szans powodzenia przedsięwzięcia,
  • środki własne,
  • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności,
  • analiza rynku dostawców,
  • analiza rynku odbiorców,
  • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
  • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
  • załącznik 1.- oświadczenie wnioskodawcy,
  • załącznik 2.- kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
  • załącznik 3.- specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
  • załącznik 4.- przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów,
 2. Biznesplan:
  • streszczenie:
   • do kogo jest adresowany,
   • o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
   • dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa.
  • krótka prezentacja firmy:
   • nazwa i adres firmy,
   • dane osobowe właściciela,
   • rodzaj prowadzonej działalności,
   • forma prawna,
   • lokalizacja firmy,
   • profil i zakres działalności firmy,
   • misja i cele firmy.
  • charakterystyka produktów i usług:
   • czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
   • czy są łatwo sprzedawane,
   • czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.
  • rynek i marketing:
   • zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
   • charakterystyka klientów,
   • charakterystyka konkurencji,
   • charakterystyka dostawców,
   • działania marketingowe.
  • potencjał produkcyjny i personel:
   • schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
   • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
   • zaplecze techniczne,
   • wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).
  • analiza finansowa przedsięwzięcia:
   • całkowite nakłady przedsięwzięcia,
   • koszty rozpoczęcia działalności,
   • źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
   • rachunek wyników: przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku), przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).
  • analiza SWOT:
   • mocne strony,
   • słabe strony,
   • szanse,
   • zagrożenia.
  • wnioski:
   • krótkie podsumowanie.

Biznesplan został opracowany na potrzeby wniosku do Urzędu Pracy w Bytomiu. Możesz go wykorzystać na własne potrzeby i złożyć w urzędzie na terenie całej Polski.

Dokumenty przygotowaliśmy w sposób staranny, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty merytoryczne i formalne. Są one zgodne z wymaganiami urzędu i sporządzone w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Sposób i koszt dostawy

Koszt dostawy:
Dostawa jest bezpłatna. Dokumenty są wysyłane w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

Czas dostawy:
Jeżeli płatność została zrobiona za pośrednictwem systemu "przelewy24", wówczas zakupiony biznesplan jest przesyłany w ciągu 15 minut na wskazany adres e-mail, jeśli płatność wykonano tradycyjnym przelewem, wówczas dokumenty wysyłane są po zaksięgowaniu płatności.

Uwaga! Jeżeli po zamówieniu nie dotarło do Ciebie zamówienie, to sprawdź katalog SPAM lub POWIADOMIENIA na Twojej skrzynce pocztowej. W przypadku dalszego braku otrzymania zamówienia prosimy o kontakt.

Pisanie gotowych biznesplanów

Zobacz także inne biznesplany:

Przydatne linki: