6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Mobilne usługi kosmetyczne

Gotowy biznesplan:
Mobilne usługi kosmetyczne

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (22 strony, ok   4 800 wyrazów), BIZNESPLAN (18 stron, 3 500 wyrazów)
PKD główne: 96.02.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz świadczyć mobilne usługi kosmetyczne? Ten  wniosek oraz biznesplan  pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI KOSMETYCZNE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną firmę świadczącą usługi mobilnej kosmetyczki. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bytomiu.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług kosmetycznych- mobilnego studia urody. Miejscem świadczenia usług będzie lokal klienta. Kontakt z klientem będzie odbywał się poprzez telefon oraz Internet.  Klienci będą obsługiwani w własnym domu, przed przystąpieniem do wykonywania usługi zabieg będzie konsultowany z klientem. W ofercie znajdzie się szeroki zakres usług kosmetycznych takich jak: podstawowe zabiegi pielęgnacyjne na ciało oraz stylizacja paznokci – zdobienie, przedłużanie, rekonstrukcja, manicure (klasyczny, hybrydowy), pedicure, zabieg parafinowy.    W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (22 strony, ok   4 800 wyrazów)- biznesplan (18 stron, 3 500 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia
 • środki własne
 • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności
 • analiza rynku dostawców
 • analiza rynku odbiorców
 • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
 • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
 • załącznik 1. oświadczenie wnioskodawcy
 • załącznik 2. kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • załącznik 3. specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • załącznik 4. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów
  1. BIZNESPLAN
 • Streszczenie projektu przedsięwzięcia.
 • Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Cele działalności gospodarcze
 • Plan strategiczny projektu.
 • Analiza strategiczna metodą SWOT.
 • Plan techniczny
 • Opis usług - oferta
 • Analiza marketingowa
 • Prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku
 • Opis i analiza rynku zbyt
 • Plan działań marketingowych.
 • Plan organizacyjny
 • Analiza finansowo – ekonomiczna
 • Podsumowanie
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.