6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> ORGANIZACJA URODZIN I WYCIECZEK DLA DZIECI

Gotowy, przykładowy biznesplan:
ORGANIZACJA URODZIN I WYCIECZEK DLA DZIECI

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość: Wniosek (19  stron, ok   5100 wyrazów)
PKD główne: 93.29.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz zajmować się organizowaniem urodzin oraz wycieczek dla dzieci? Nasz wniosek pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Warszawie.

Informacje na temat biznesplanu:

ORGANIZACJA URODZIN I WYCIECZEK DLA DZIECI

JEŻELI PLANUJESZ ORGANIZOWAĆ URODZINY I WYCIECZKI DLA DZIECI, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą prowadzić firmę organizującą urodziny i wycieczki dla dzieci.  Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Warszawie.Planowana działalność będzie działała w zakresie organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży (wyjazdy integracyjne)oraz organizowania urodzin dla dzieci. Usługi będą świadczone w Warszawie. Usługi będą świadczone zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Główne rodzaje usług to organizacja m.in.: organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży (wyjazdy integracyjne), organizowanie urodzin dla dzieci, animacji na weselach, warsztatów plastycznych, animacji hotelowych, bali karnawałowych, wizyt Mikołaja. Szczegółowy zakres, czas trwania i objętość usługi będą ustalane z każdym klientem indywidualnie. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (19  stron, ok   5100 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • Opis projektowanego przedsięwzięcia
 • Cel i opis działalności gospodarczej
 • Należy uzasadnić potrzebę realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia.
 • Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak należy opisać jakie?
 • Opis działalności głównej i pobocznej.
 • Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu
 • Należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia
 • i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły (należy podać źródło zaczerpniętej informacji).
 • Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności - podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.
 • Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję - można przedstawić w formie tabelarycznej.
 • Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją. Konieczne jest wskazanie w czym przedsiębiorstwa istniejące na rynku mają przewagę,
 • jakie działania zostaną podjęte w celu jej zminimalizowania
 • Klient planowanego przedsięwzięcia:
 • Jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta
 • Charakterystyka potencjalnych klientów.
 • Należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów.
 • Należy wskazać sposób pozyskania klienta
 • Należy opisać metody utrzymania klientów.
 • Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 • Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą:
 • Należy opisać sposób zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Czy planowane jest zatrudnienie pracowników?
 • Należy podać dostawców surowców, materiałów, towarów, usług
 • Należy uzasadnić potrzebę współpracy z firmami zewnętrznymi.
 • ZAŁĄCZNIKI:
 • ZAŁĄCZNIK 1 - Plan działań organizacyjnych
 • ZAŁĄCZNIK 2 - Analiza SWOT
 • ZAŁĄCZNIK 3 - Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków wraz z uzasadnieniem
 • ZAŁĄCZNIK 4 - Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków
 • trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
 • związanych z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
 • ZAŁĄCZNIK 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany:

  Nasze poradniki:

  Przydatne linki: