6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

Gotowy, przykładowy biznesplan:
PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie:  URZĄD PRACY
Zawartość: Wniosek (12 stron, ok   3200 wyrazów), Biznesplan (16 stron, 4000 wyrazów) oraz Analiza SWOT
PKD główne: 32.99.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz wykonywać i sprzedawać rękodzieło? Nasz wniosek pomoże Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Chełmnie.

Informacje na temat biznesplanu:

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

JEŻELI PLANUJESZ PROWADZENIE PRACOWNI RĘKODZIEŁA, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą wykonywać i sprzedawaćrękodzieło.  Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Chełmnie.Planowaną działalnością będzie sprzedaż oraz wykonywanie artykułów dekoracyjnych, upominków, wystroju wnętrz itd. Pierwszym filarem działalności będzie własnoręczne wykonywanie sprzedawanych produktów, będzie to wykonywanie rękodzieła zgodnego z ideą DIY (zrób to sam). Dostępna będzie szeroka gama elementów wystroju wnętrz, pudełek, rzeźb oraz upominków, uzupełnieniem oferty będą obrazy. Sklep będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, oraz w soboty od 10 do 13. Drugim filarem działalności będzie standardowa sprzedaż artykułów dekoracyjnych, upominków, elementów wystroju wnętrz. Będzie możliwość zakupienia lamp, świeczników, figur, ozdób do drzwi, poduszek, ozdób stojących. Będzie oferowany wąski i specjalistyczny asortyment.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (12 stron, ok   3200 wyrazów)- Biznesplan (16 stron, 4000 wyrazów)- Analiza SWOT  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • Wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia
  1. BIZNESPLAN:
 • Informacje ogólne
 • Opis projektu
 • Krótki opis powstania idei projektu:
 • Opis przedsięwzięcia
 • Dane dotyczące produktów lub usług
 • Zapewnienie jakości produktów lub usług
 • Zakres i sposób przeprowadzonego badania rynku
 • Ocena rynku
 • Odbiorcy produktów lub usług
 • Dostawcy surowców, towarów
 • Posiadane umowy z dostawcami
 • Zasięg rynku
 • Tendencje rozwoju rynku
 • Sezonowość popytu
 • Główni konkurenci na rynku
 • Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firmę
 • Możliwość zmiany profilu działania i dostosowania się do sytuacji rynkowej
 • Organizacja działalności firmy
 • Lokalizacja
 • Technologia produkcji, świadczenia usług
 • Posiadane wyposażenie
 • Wielkość i charakterystyka zatrudnienia
 • Harmonogram działań do momentu uzyskania pierwszej sprzedaży
 • Analiza finansowa
 • Nakłady w ramach przedsięwzięcia
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
  1. ANALIZA SWOT
 • Mocne, słabe strony
 • Szanse, zagrożenia
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany:

  Nasze poradniki:

  Przydatne linki: