6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Ośrodek szkolenia kierowców

Gotowy biznesplan:
Ośrodek szkolenia kierowców

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, BIZNESPLAN
PKD główne: 85.53.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz otwarcie Ośrodka Szkolenia Kierowców to ten wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oferujemy wniosek do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

Nie wiesz jak napisać biznesplan ośrodka szkolenia kierowców?

Nie przejmuj się  -  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy. 

Biznesplan Ośrodek szkolenia kierowców -  jak go napisać i od czego zacząć?

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY2. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓW
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ WNIOSKODAWCY
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 - ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓW
 • BIZNESPLAN:1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Najważniejsze dane o firmie
 • Cele działalności gospodarczej
 • Zasoby firmy
 • 3. Plan strategiczny projektu.
 • Analiza strategiczna metodą SWOT
 • Wybór i wdrożenie strategii
 • 4. Plan techniczny
 • Opis usług - oferta
 • Kwestie techniczne
 • 5. Analiza marketingowa
 • Prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku
 • Opis i analiza rynku zbytu
 • Plan działań marketingowych
 • Analiza rynku dostawców
 • 6. Plan organizacyjny
 • Zatrudnienie pracowników i struktura organizacyjna
 • Harmonogram organizacyjny
 • 7. Analiza finansowo – ekonomiczna
 • Źródła finansowania inwestycji
 • Rachunek wyników w zł
 • 8. Podsumowanie 

  Następujące dokumenty:

 • wniosek do urzędu pracy (18 stron)
 • biznesplan (23 strony)