6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Warsztaty survivalu i ekologii

Gotowy biznesplan:
Warsztaty survivalu i ekologii

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 99 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (9 stron, ok   2 400 wyrazów) oraz biznesplan (41 stron, ok   11 000 wyrazów)
PKD główne: 85.59.B
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz prowadzić warsztaty survivalowe oraz ekologiczne dla dzieci i dorosłych to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Co zawiera biznesplan:

WARSZTATY SURVIVALU I EKOLOGII

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI PROWADZENIA WARSZTATÓW NA TEMAT SURVIVALU ORAZ EKOLOGII, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi warsztatów ekologicznych i survivalowych. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mikołowie.Działalność będzie działalnością warsztatowo-edukacyjną. Będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie: wykładów, pokazów, warsztatów, kursów, ćwiczeń i gier terenowych, biwaków kilkudniowych. Tematyka poświęcona będzie: podróżom, survivalowi, ekologii i przygodzie w naturze. Oferta firmy będzie skierowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży (zakres wiekowy: 6-19 lat). Dotyczy również organizowania zajęć dla dorosłych w różnym wieku, usługi tego typu będą miały jednak marginalny wpływ na przychody.   W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (9 stron, ok   2 400 wyrazów)- biznesplan (41 stron, ok   11 000 wyrazów  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • Kalkulacja wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją
 • Uzasadnienie celowości wydatków
  1. BIZNESPLAN:
 • dane dotyczące bezrobotnego
 • opis planowanej działalności gospodarczej
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • analiza rynku
 • dostawcy
 • klienci
 • konkurencja
 • promocja
 • strategia cenowa
 • analiza swot
 • analiza finansowa
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • sezonowość
 • rachunek zysków i strat
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.