6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Pomiar hałasu

Gotowy biznesplan:
Pomiar hałasu

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (9  stron) oraz Biznesplan (25 stron, ok   4 700 wyrazów)
PKD główne: 70.22.Z, 71.20.B, 85.59.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz świadczyć usługi pomiaru hałasu? Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Rybniku.

Co zawiera biznesplan:

POMIAR HAŁASU

 JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI POMIARU HAŁASU ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi pomiaru hałasu. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Rybniku.Działalność będzie polegała na wykonywaniu pomiarów hałasu oraz projektów akustycznych. Firma będzie funkcjonowała w sektorze usług dla przemysłu. Planowana działalność będzie polegała na wykonywaniu usług pomiarowych. Usługi będą świadczone wyłącznie u klienta. Będzie to wykonywanie pomiarów akustycznych w miejscach pracy, na stanowiskach pracy, w prywatnych domach. Będą świadczone usługi następującego typu:
 • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, w budynkach mieszkalnych, z maszyn i urządzeń,
 • pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
 • wyznaczanie „in situ” skuteczności ekranów akustycznych oraz wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas,
 • projekty akustyczne (modelowanie, prognozowanie, komputerowe wizualizacje graficzne).
 •   W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (9  stron)- Biznesplan (25 stron, ok   4 700 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
  1. WNIOSEK:
 • Dane wnioskodawcy
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków
 • Kalkulacja kosztów
  1. BIZNESPLAN:
 • dane wnioskodawcy
 • streszczenie projektu przedsięwzięcia.
 • cele działalności gospodarczej
 • zasoby firmy
 • lokalizacja
 • plan strategiczny projektu.
 • analiza strategiczna metodą swot
 • wybór i wdrożenie strategii
 • plan techniczny
 • opis produktów - oferta
 • kwestie techniczne
 • analiza marketingowa
 • uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia i utrzymania się na rynku w oparciu o dane
 • prognoza kształtowania się popytu – analiza rynku.
 • charakterystyka potencjalnych klientów.
 • plan działań marketingowych.
 • plan organizacyjny
 • zatrudnienie pracowników i struktura organizacyjna.
 • analiza finansowo – ekonomiczna
 • rachunek wyników w zł.
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.