6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Serwis ekspresów do kawy

Gotowy biznesplan:
Serwis ekspresów do kawy

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  URZĄD PRACY PROGRAM "POWER"
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (23 strony, ok   5 300 wyrazów) oraz biznesplan ( 10 stron, 2 300 wyrazów)
PKD główne: 47.54.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 95.22.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie serwisu ekspresów do kawy? Ten wniosek oraz biznesplan pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Dotyczy on naprawy ekspresów oraz dodatkowo dzierżawy ekspresów do kawy. Proponujemy wniosek do  urzędu pracy w Bytomiu do programu "POWER".

Co zawiera biznesplan:

SERWIS EKSPRESÓW DO KAWY

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SERWISU EKSPRESÓW DO KAWY ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność zajmującą się serwisowaniem ekspresów do kawy. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do projektu „power” do Urzędu Pracy w Bytomiu.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług naprawy ekspresów automatycznych do kawy. Dodatkowym źródłem dochodu będzie prowadzenie sprzedaży używanych oraz nowych ekspresów do kawy. Serwis będzie świadczony mobilnie na zasadach „door-to-door”. W przypadku drobnych napraw i serwisów usługa będzie świadczona u klienta na miejscu. Będą świadczone również usługi dzierżawy ekspresów firmom.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
 • wniosek (23 strony, ok   5 300 wyrazów)
 • biznesplan ( 10 stron, 2 300 wyrazów)
 •  Dokumenty zawierają m.in.:
  1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia:
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia.
 • analiza rynku dostawców
 • analiza rynku odbiorców
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
 • specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów
  1. BIZNESPLAN:
 • Streszczenie
 • Krótka prezentacja firmy
 • profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.
 • Charakterystyka produktów i usług
 • Rynek i marketing
 • charakterystyka klientów,
 • charakterystyka konkurencji,
 • charakterystyka dostawców,
 • działania marketingowe.
 • Potencjał produkcyjny i personel
 • schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
 • zaplecze techniczne,
 • wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).
 • Analiza finansowa przedsięwzięcia
 • Analiza SWOT
 • Wnioski
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.