6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy, przykładowy biznesplan:<br></span><span> SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE

Gotowy, przykładowy biznesplan:
SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: URZĄD PRACY
Zawartość: WNIOSEK (44 STRONY, 8 700 WYRAZÓW), BIZNESPLAN (18 STRON, 4 000 SŁÓW)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Chcesz zajmować się szyciem i projektowaniem dla dzieci? Nasz wniosek oraz biznesplan pomogą Ci w wypełnianiu dokumentacji na rozpoczęcie własnej działalności. Oferujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Informacje na temat biznesplanu:

SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan- SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE-  jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pilki pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony.W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
 • WNIOSEK ( 19 STRON, OK. 5000 SŁÓW)
 • BIZNESPLAN (18 STRON, 4 000 SŁÓW)
 • Dokumenty zawierają:
  1. WNIOSEK
  INFORMACJE O WNIOSKODAWCYDANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCIOpis planowanego przedsięwzięcia:Ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia.Analiza rynku dostawcówAnaliza rynku odbiorcówinformacja o dokonanym rozeznaniu co do przyszłych zamówień i nawiązanych kontaktach ustnych lub pisemnych z potencjalnymi odbiorcamiJak Pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?Czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samądziałalnością?KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIASPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIAPRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓW
  1. BIZNESPLAN
  Krótka prezentacja firmy:• nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,• rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,• lokalizacja firmy,• profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.Charakterystyka produktów i usług:• czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,• czy są łatwosprzedawalne,• czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.Rynek i marketing:• zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),• charakterystyka klientów,• charakterystyka konkurencji,• charakterystyka dostawców,• działania marketingowe.Potencjał produkcyjny i personel:• schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),• kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,• zaplecze techniczne,• wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).Analiza finansowa przedsięwzięcia:• całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,• źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,• rachunek wyników:- przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),- przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).Analiza SWOT:• mocne strony,• słabe strony,• szanse,• zagrożeniaWnioski:• krótkie podsumowanie.WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

  Zobacz także inne biznesplany: