6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Taxi

Gotowy biznesplan:
Taxi

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (17 stron, ok   4 000 wyrazów), BIZNESPLAN (9 stron, 2 200 wyrazów)
PKD główne: 49.32.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz  świadczyć usługi taksówkarskie? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Co zawiera biznesplan:

TAXI

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI TAKSÓWKARSKIE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną firmę świadczącą usługi taksówkarskie. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bytomiu.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług taksówki osobowej. Będą oferowane usługi przewozu osób na zamówienie. Działalność w zakresie usług taksówkarskich będzie polegała na indywidualnym transporcie osób na terenie miasta Bytom i okolicach. Usługi będą świadczone na ulicach miasta. Usługi będą świadczone od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00-23.00, od piątku do niedzieli w godzinach 16.00-4.00. Firma będzie  zrzeszona w korporacji taksówkarskiej. Usługi będą świadczone bezpośrednio.   W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (17 stron, ok   4 000 wyrazów)- biznesplan (9 stron, 2 200 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia
 • środki własne
 • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności
 • analiza rynku dostawców
 • analiza rynku odbiorców
 • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
 • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
 • załącznik 1. oświadczenie wnioskodawcy
 • załącznik 2. kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • załącznik 3. specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • załącznik 4. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów
  1. BIZNESPLAN
 • Streszczenie projektu przedsięwzięcia.
 • Działania podjęte na rzecz zamierzonej działalności
 • Plan marketingowy
 • opis produktu / usług
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • charakterystyka dostawców
 • charakterystyka konkurencji
 • w jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu?
 • Sezonowość
 • proponowane sposoby wejścia na rynek, forma reklamy promocji
 • analiza SWOT
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.