6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Tłumacz

Gotowy biznesplan:
Tłumacz

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (31 stron, ok  7 600 wyrazów)
PKD główne: 74.30.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Jeśli planujesz świadczyć usługi tłumacza to ten wniosek pomoże Ci w przygotowaniu własnych dokumentów. Proponujemy wniosek do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

Co zawiera biznesplan:

TŁUMACZ

 JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI TŁUMACZA ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własne biuro tłumaczeń. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.Dokumentacja dotyczy działalności, która będzie polegała na świadczeniu usług tłumaczeniowych. Będzie to biuro tłumaczeń. Usługi będą skierowane zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania oraz u klienta. Będą świadczone następujące usługi: tłumaczenie stron internetowych, opisy produktów, instrukcje obsługi, korespondencje, itp.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (31 stron, ok  7 600 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • działania podjęte na rzecz zamierzonej działalności
 • plan marketingowy
 • opis produktu / usług
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • charakterystyka dostawców
 • charakterystyka konkurencji
 • w jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu?
 • czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom
 • proponowane sposoby wejścia na rynek, forma reklamy promocji
 • plan finansowy działalności
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • analiza finansowa przychodów i kosztów działalności
 • analiza swot
 • podsumowanie
 •    WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.