6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi budowlane / remonty kuchni i łazienek

Gotowy biznesplan:
Usługi budowlane / remonty kuchni i łazienek

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (41 stron, ok   8500 wyrazów)
PKD główne: 43.33.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy świadczącej usługi budowlane-remonty? Ten  wniosek oraz biznesplan pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Mysłowicach.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI BUDOWLANE / REMONTY KUCHNI I ŁAZIENEK

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI BUDOWLANE- REMONTY ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi budowlane- remonty. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mysłowicach.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług budowlanych, w głównej mierze wykończeniowych. W ramach prowadzonej działalności będą wykonywane wszystkie rodzaje robót wykończeniowych. Przede wszystkim firma będzie zajmowała się remontami mieszkań, w szczególności będzie specjalizowała się w przerabianiu i remontach kuchni i łazienek. Główne rodzaje usług to m.in.: kafelkowanie, gładzie tapetowanie, montaż paneli podłogowych, trawertyn, prace murarskie, montaż mebli kuchennych, montaż instalacji. Wszystkie usługi muszą być świadczone u klienta. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (41 stron, ok   8500 wyrazów) Dokumenty zawierają m.in.:
 • WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • rozeznanie rynku
 • główni potencjalni odbiorcy produktu lub usługi
 • główni dostawcy,  usługodawcy
 • analiza rynku – konkurenci
 • charakterystyka planowanej działalności
 • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, które zamierza pan/ pani prowadzić (charakterystyka profilu działalności, specyfikacja, zakres, rodzaj usług/towarów, cennik usług/towarów)
 • cel i motywy planowanego założenia działalności
 • w jaki sposób działalność gospodarcza będzie konkurencyjna w stosunku do już istniejących
 • planowany kierunek rozwoju działalności (co zamierzamy osiągnąć, opisać cele najbliższe, krótkoterminowe (do 5 lat), oraz długoterminowe (cel, na który pracuje się przez wiele lat)
 • opis działań marketingowych
 • sezonowość
 • analiza swot
 • kalkulacja wydatków uruchomienia działalności gospodarczejw ramach środków własnych
 • szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z europejskiego funduszu społecznego/ funduszu pracy
 • charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia
 •   WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.