6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Usługi budowlane wykończeniowe

Gotowy biznesplan:
Usługi budowlane wykończeniowe

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: PROJEKT  „BIELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER”
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: BIZNESPLAN (19 stron, 4000 wyrazów)
PKD główne: 43.39.Z
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Planujesz otwarcie firmy budowlanej zajmującej się usługami wykończeniowymi? Ten biznesplan pozwoli Ci z łatwością skompletować dokumenty na otworzenie Twojej działalności gospodarczej. Proponujemy dokumenty do projektu „projekt bielska przedsiębiorczość bez barier”.

Co zawiera biznesplan:

USŁUGI BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCIBiznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi remontowo-wykończeniowe. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów Oferujemy kompletną dokumentację do projektu „projekt bielska przedsiębiorczość bez barier”. Działalność będzie polegała na świadczeniu usług remontowo-wykończeniowych. W głównej mierze będą to remonty mieszkań, łazienek, poddasza, montaże podłóg, tynkowanie pomieszczeń. W ramach prowadzonej działalności będą wykonywane wszystkie rodzaje robót wykończeniowych. Usługi będą świadczone w głównej mierze osobom fizycznym, podmioty gospodarcze będą stanowiły dodatkowych klienów – ok. 30% całości. Główne rodzaje świadczonych usług to m.in. tynkowanie tradycyjne, tynkowanie ozdobne, uzupełnianie tynków, obróbka otworów okiennych, obróbka otworów drzwiowych, montaż drzwi zewnętrznych, kafelkowanie. Wspólnie z klientem będzie ustalany projekt oraz harmonogram prac, dokonam wyceny, przygotuję listę potrzebnych materiałów a następnie wykonam zlecenie. Usługi będą wykonywane głównie na materiale dostarczanym przez klienta, zapewni to większą transparentność świadczonych usług.  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- biznesplan (19 strony, ok   4 000 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. Biznesplan:
 • dane wnioskodawcy
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • plan marketingowy
 • opis produktu / usług
 • główni, potencjalni odbiorcy produktu lub
 • charakterystyka konkurencji (
 • w jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu
 • proszę wskazać zalety produktu / usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów /usług.
 • charakterystyka rynku
 • analiza swot
 • dystrybucja i promocja
 • prognoza przychodów z planowanej działalności
 • analiza przewidywanych efektów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.