6krokow.pl - Biznesplany

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy

<span>Gotowy biznesplan:<br></span><span> Wykańczanie domów i mieszkań

Gotowy biznesplan:
Wykańczanie domów i mieszkań

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Przeznaczenie: PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
Zawartość: ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (32 strony, ok   9000 wyrazów)
Warianty:
Standard Premium
Biznesplan w formacie Adobe (.pdf) Biznesplan w formacie Adobe (.pdf)
Brak edytowalnych plików biznesplanu w Word (.doc i .docx) Edytowalne pliki biznesplanu w Word (.doc i .docx)
Brak edytowalnych tabel zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx) Edytowalne tabele zestawień finansowych w Excel (.xls i .xlsx)
- Jednorazowe Konsultacje mailowe dotyczące aplikowania o środki

Oferujemy wniosek na otwarcie działalności gospodarczej zajmującej się wykończeniami domów i mieszkań. Te dokumenty pomogą Ci w stworzeniu własnego wniosku aplikacyjnego o środki na rozpoczęcie własnej działalności. Proponujemy dokumenty do Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Co zawiera biznesplan:

WYKAŃCZANIE DOMÓW I MIESZKAŃ

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI WYKAŃCZANIA DOMÓW I MIESZKAŃ ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI. Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi wykończeniowe. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów. Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój.Działalność będzie polegała na świadczeniu usług remontowo-budowlanych. Firma będzie specjalizować się w robotach wykończeniowych prowadzonych wewnątrz budynków. Przede wszystkim będą wykonywane tynki, kafle, montaż sufitów podwieszanych, montaże ścian G-K. Usługi będą świadczone w głównej mierze osobom fizycznym, podmioty gospodarcze będą stanowiły ok. 30% wszystkich klientów. Przede wszystkim firma będzie zajmować się prowadzeniem usług budowlanych, w szczególności będzie specjalizowała się pracach związanych z wykańczaniem domów i mieszkań.   W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:- Wniosek (32 strony, ok   9000 wyrazów)  Dokumenty zawierają m.in.:
 1. WNIOSEK:
 • dane wnioskodawcy
 • informacje dotyczące planowanej działalności
 • działania podjęte na rzecz działalności:
 • opis zamierzonego przedsięwzięcia
 • analiza rynku odbiorców i konkurencji, czyli otoczenia w którym firma zamierza działać
 • klienci
 • konkurencja
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
 • uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków w odniesieniu do każdej pozycji
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • cennik towarów / produktów / usług
 • analiza finansowa przychodów i kosztów działalności –obejmująca pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności
 • uzasadnienie analizy finansowej
 • analiza swot
 • podsumowanie
 •  WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.