6krokow.pl - Biznesplany
Twoje pierwsze kroki w biznesie
Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy
Gotowy, przykładowy biznesplan: USŁUGI BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE

Gotowy, przykładowy biznesplan:
USŁUGI BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE

Gotowe biznesplany - partner
Cena: 49 zł
Warianty:
Standard Premium
Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx) Edytowalne pliki zgodne z opisem produktu (w popularnych formatach: .doc / .docx / .pdf / .xlsx)
- Kurs internetowy: Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy / Przygotowywanie Biznesplanu (Więcej o kursie znajdziesz tutaj)

Informacje na temat biznesplanu:

Usługi budowlano-wykończeniowe to branża, w której bardziej niż certyfikaty liczy się profesjonalizm i solidne wykonanie pracy, dlatego z roku na rok wzrasta popyt na fachowców zajmujących się wykończeniami. Konkurencja nie jest przeszkodą w powstawaniu nowych firm, zwłaszcza że zauważa się coraz większą ilość inwestycji budowlanych w Polsce.


Jeśli chcesz otworzyć własną działalność świadczącą usługi budowlano-remontowe, gotowy biznesplan pomoże Ci przygotować odpowiednią dokumentacją aplikacyjną o środki na rozpoczęcie planowanego biznesu.

Co zawiera biznesplan

W ramach biznesplanu otrzymasz szczegółowo sporządzone dokumenty, w tym m.in. opis formy reklamowania działalności, dokładną kalkulację kosztów, a także przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma opisana w przykładowym biznesplanie będzie zajmowała się przede wszystkim pracami remontowymi wewnątrz budynku, wykończeniami oraz montażem. Firma będzie świadczyła usługi związane z kafelkowaniem, malowaniem wnętrz, tapetowaniem, zabudową G-K, montażem paneli podłogowych i instalacji, a także pracami murarskimi.

Biznesplan składa się z następującej dokumentacji:

 1. Wniosek:
  • informacje o wnioskodawcy,
  • dane dotyczące planowanej działalności,
  • opis planowanego przedsięwzięcia,
  • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia,
  • analiza rynku dostawców,
  • analiza rynku odbiorców,
  • forma reklamowania działalności
  • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością,
  • kalkulacja kosztów,
  • specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów,
 2. Biznesplan:
  • streszczenie:
   • do kogo jest adresowany,
   • jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
   • dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa,
  • krótka prezentacja firmy:
   • nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,
   • rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,
   • lokalizacja firmy,
   • profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy,
  • charakterystyka produktów i usług:
   • czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
   • czy są łatwo sprzedawalne,
   • czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane,
  • rynek i marketing:
   • zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
   • charakterystyka klientów,
   • charakterystyka konkurencji,
   • charakterystyka dostawców,
   • działania marketingowe,
  • potencjał produkcyjny i personel:
   • schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
   • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
   • zaplecze techniczne,
   • wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu),
  • analiza finansowa przedsięwzięcia:
   • całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,
   • źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
   • rachunek wyników:
   • przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),
   • przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),
  • analiza SWOT:
   • mocne strony,
   • słabe strony,
   • szanse,
   • zagrożenia,
  • wnioski - krótkie podsumowanie.

Biznesplan został opracowany na potrzeby wniosku do Urzędu Pracy w Bytomiu. Możesz go wykorzystać na własne potrzeby i złożyć w urzędzie na terenie całej Polski.

Dokumenty przygotowaliśmy w sposób staranny, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty merytoryczne i formalne. Są one zgodne z wymaganiami urzędu i sporządzone w taki sposób, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Pisanie gotowych biznesplanów

Zobacz także inne biznesplany:

Przydatne linki: