Co oznacza rejestracja spółki w KRS i kiedy jest wymagana?

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-15  |  Średni czas czytania: 01:50
Artykuł reklamowy
Rejestracja spółki w KRS to temat, którym chcąc nie chcąc muszą zainteresować się wszystkie osoby, które mają w planach utworzyć tego typu podmiot — z jednym kluczowym wyjątkiem. Wszystko wyjaśniamy poniżej!
Co oznacza rejestracja spółki w KRS i kiedy jest wymagana?

Czy wszystkie spółki muszą być zarejestrowane w KRS?

Z KRS większości osób kojarzy się przede wszystkim rejestracja spółek z o.o. https://ksiegowosc-dla-spolek.pl/rejestracja-spolek, natomiast w rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Wszystkie spółki prawa handlowego, czyli de facto wszystkie spółki skonstruowane przez polskie prawo poza jedną, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co więcej, wpis ten ma charakter konstytutywny, co oznacza, że to właśnie za jego pomocą dochodzi do utworzenia spółki (charakter deklaratoryjny oznaczałby jedynie potwierdzenie jakiegoś istniejącego wcześniej faktu).

Wspomnianym wyjątkiem od reguły jest spółka cywilna, która, jak sama nazwa wskazuje, jest regulowana przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego. Zasadniczo jest to spółka tylko z nazwy, jako że nie ma zdolności ani osobowości prawnej (posiada ją jedynie w szczątkowym stopniu na gruncie prawa publicznego, jako że jest jej nadawany NIP, natomiast na gruncie prawa prywatnego — wcale). Nie może posiadać majątku, zaciągać zobowiązań w swoim imieniu, nie ma też zdolności sądowej (nie może pozywać i być pozywana). Nie jest przedsiębiorcą, natomiast przedsiębiorcami są jej wspólnicy, którzy zaciągają wspólnie zobowiązania w swoim własnym imieniu.

Spółki prawa handlowego, a więc spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna i prosta spółka akcyjna, mają zdolność i osobowość prawną, a także zdolność sądową. Jeśli więc np. zatrudniają pracownika lub biorą pożyczkę, robi to firma XYZ jako osobny podmiot, a nie razem jej wspólnicy X i Y.

Co oznacza wpis do KRS w praktyce?

Po pierwsze wpis do KRS (a właściwie do rejestru przedsiębiorców w KRS — jest tam też prowadzony osobny rejestr fundacji i stowarzyszeń oraz rejestr dłużników niewypłacalnych) jest równoznaczny z utworzeniem spółki, z uwagi na wspomniany już konstytutywny charakter. Wpis wiąże się także z nadaniem numeru KRS, którym spółka może i powinna identyfikować się w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

Numer KRS ma znaczenie w sferze stosunków publicznoprawnych, ale też prywatnoprawnych, jako że rejestr jest jawny (a do tego obecnie prowadzony w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia jego przeglądanie). W związku z tym na przykład każdy potencjalny kontrahent może wyszukać dany podmiot w rejestrze, aby znaleźć szereg informacji na jego temat, w tym:

  • strukturę udziałowców i zarządu,

  • dane o prokurentach,

  • datę założenia spółki,

  • obszar działalności (kody PKD).

Ponadto w KRS znajdziemy informacje o ewentualnym wykreśleniu z rejestru (wykreślenie nie oznacza usunięcia — w rejestrze można bez problemu znaleźć dane historyczne o spółkach wykreślonych z niego nawet lata wcześniej) lub zawieszeniu działalności.

Warto wskazać, że obecnie rejestracja w KRS możliwa jest jedynie w formie elektronicznej. Nie ma opcji dokonania jej w formie tradycyjnej, nawet w przypadku spółek założonych właśnie w taki sposób.

Jest jednak pewna istotna różnica, w zależności od przyjętej formy spółki: podmiot, którego umowę zawarto w ramach systemu S24 (co jest obecnie możliwe jedynie dla spółek jawnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością), składa wniosek o rejestrację w KRS również poprzez ten system. Jeśli zaś chodzi o spółkę partnerską, komandytowo-akcyjną czy akcyjną, należy skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: