Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-20  |  Średni czas czytania: 01:27
Artykuł reklamowy
Broker ubezpieczeniowy jest osobą fizyczną lub prawną pełniącą rolę pośrednika ubezpieczeniowego. Reprezentuje interesy klientów, głównie firm, szukając w ich imieniu najlepszej ochrony ubezpieczeniowej. Podkreślmy, że pozostaje niezależny, co odróżnia go od agenta ubezpieczeniowego. Oznacza to, że działa jedynie na zlecenie klienta, od którego otrzymał pełnomocnictwo.
Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Broker a rynek ubezpieczeniowy

Na rynku ubezpieczeń działa wiele konkurujących ze sobą towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują możliwość ulokowania u nich ryzyka. Broker jest świetnie zorientowany w ich ofertach, a także zna tajniki tego rynku, dlatego warto zwrócić się do niego o wsparcie w przypadku chęci skorzystania z usługi ubezpieczeniowej.

Zawód brokera a wymogi prawne

Broker jest osobą prawną lub fizyczną działającą na mocy pełnomocnictwa w cudzym imieniu – w interesie i na korzyść klienta. Zawód brokera ubezpieczeniowego reguluje w Polsce ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Do prowadzenia tej działalności wymagane jest tzw. zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, czyli zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Broker a agent ubezpieczeniowy

Najważniejszą rolą brokera ubezpieczeniowego jest prowadzenie na zlecenie i w imieniu klienta szeregu czynności, których efektem jest znalezienie najlepszej dla niego oferty i podpisanie umowy, tj. zawarcie ochrony ubezpieczeniowej. Musi ona spełniać określone warunki, tj. być dopasowana do potrzeb i oczekiwań klienta, a także jego możliwości finansowych. Broker swoje usługi świadczy głównie dla firm.

Broker reprezentuje wyłącznie interesy klienta, co oznacza, że nie jest powiązany z towarzystwami ubezpieczeniowymi – to podstawowa różnica między nim a agentem ubezpieczeniowym, który działa w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Broker w swojej pracy powinien wykazywać się obiektywizmem i dbać przede wszystkim o dobro i interesy klienta, rzeczowo analizując poszczególne oferty i służąc radą na temat doboru rodzaju ubezpieczeń. Po przeprowadzeniu analizy ofert otrzymanych od różnych towarzystw ubezpieczeniowych, broker rekomenduje klientowi wybrane z nich, które według niego zapewnią mu najlepszą ochronę. To jednak klient dokonuje ostatecznego wyboru konkretnego ubezpieczyciela i proponowanego przez niego wariantu.

Podstawowe zadania brokera

Broker przede wszystkim opracowuje najlepszą koncepcję ubezpieczenia, dopasowując ją indywidulanie do potrzeb i oczekiwań każdego klienta, sprawdza i negocjuje oferty z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń, prowadzi szczegółowe uzgodnienia z wybranym ubezpieczycielem, przekazuje klientowi informacje o czynnościach przez niego podejmowanych, a także pośredniczy podczas zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

Poza przygotowywaniem rekomendacji dla konkretnych ofert, brokerzy ubezpieczeniowi sprawują nadzór nad realizacją wybranych i wykupionych przez ich klientów polis ubezpieczeniowych, reprezentują ubezpieczonych przy likwidacji szkód itp. Zapewniają kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń, opracowując dla każdego klienta indywidualny program ubezpieczeniowy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: adlerbrokers.com.pl

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki:

}