Dług w banku - jak rozmawiać o spłacie zadłużenia?

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-14  |  Średni czas czytania: 01:34
Artykuł reklamowy
Wylicza się, że co drugi Polak posiada jakiś kredyt w banku. Okazuje się również, że ponad 2 miliony z nas nie radzi sobie z regularną spłatą zaciągniętych zobowiązań. Na szczęście instytucje bankowe starają się wspierać dłużników i oferują coraz korzystniejsze warunki spłaty takich należności. Sprawdź już teraz, jak rozmawiać z przedstawicielami banku, by uzyskać pomoc w długach.
Dług w banku - jak rozmawiać o spłacie zadłużenia?

Interesy obu stron

Ważne jest przede wszystkim przedstawienie interesów obu stron powstałego zobowiązania. Bankowi zależy na tym, by odzyskać swoją wierzytelność. To dlatego w wielu przypadkach jest skłonny pójść na ustępstwa.

Z drugiej strony pozostaje kredytobiorca, który nie radzi sobie z regulaminową spłatą zaciągniętego świadczenia. Jemu z kolei zależeć powinno na jak najszybszym uregulowaniu należności. Priorytetem jest odwaga i nieuciekanie od problemów. Warto rozmawiać z bankiem i uzyskać w ten sposób pomoc w długach.

Negocjacje w sprawie zadłużenia

Sztuka negocjacji jest czynnikiem koniecznym, który występuje praktycznie zawsze, jeśli pod uwagę weźmiemy dochodzenie do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Już samo przyznanie chęci spłaty powstałego zadłużenia sprawia, że wierzyciel jest w stanie pójść na kompromis. Chodzi przecież o odzyskanie należności.

Negocjacje otwarte są konieczne, by sprawa nie zakończyła się egzekucja komorniczą. Dzięki rozmowie dłużnik uzyska pomoc w długach i naprawdę korzystne warunki spłaty. Banki zgadzają się bardzo często na rozłożenie długu na dłuższy czas i niższe raty, dzięki czemu dłużnik zachowuje płynność finansową. Zdarza się również, że jest skłonny zaprzestać naliczania karnych odsetek bądź umarza te, które już zostały naliczone.

Współpraca, dzięki której można uzyskać pomoc w długach

Do najgorszej sytuacji dochodzi wtedy, gdy dłużnik ucieka od odpowiedzialności. Niestety, spisana umowa z bankiem jest dokumentem poświadczających zaciągnięcie określonego zobowiązania. Nie ma więc możliwości, by spłata została anulowana. Brak współpracy pomiędzy bankiem a dłużnikiem przyczyni się jedynie do przekazania sprawy do działu windykacji, a w późniejszym czasie do poddania jej egzekucji komorniczej.

Dłużnik musi wykazać dobrą wolę w spłacie zadłużenia. Dzięki temu będzie miał szanse przedstawienia własnych warunków wyjścia z długów.

Sposoby, dzięki którym spłata zadłużenia będzie łatwiejsza

Negocjacje to tylko jeden ze sposobów uzyskania korzystnych warunków spłaty zadłużenia. Popularną metodą, dzięki której zobowiązanie zostanie uregulowane, jest konsolidacja kredytowych produktów banku. W praktyce z takiej opcji korzystają przede wszystkim dłużnicy, którzy posiadają więcej niż jedno zobowiązanie kredytowe w tym samym albo w różnych instytucjach bankowych.

Konsolidacja kredytów to połączenie wszystkich zobowiązań w jedno. Dzięki temu może wydłużyć się okres trwania umowy, a tym samym skrócić wysokość miesięcznych rat. Bank, który przeprowadza konsolidację, może też zaproponować korzystniejsze oprocentowanie czy opłaty około kredytowe o niższej wysokości. Pamiętaj, że chcąc skorzystać z tej formy regulowania zobowiązań, zawsze masz też możliwość negocjacji i ustalania indywidualnych warunków takiej współpracy z bankiem.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: