Faktury JPK - jak wystawiać i dostarczać do urzędu?

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22  |  Średni czas czytania: 01:39
Artykuł reklamowy
Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy i wysokość jej przychodów, ma obowiązek wystawiania jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i jego przekazywania do Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby prowadzącej...
Faktury JPK - jak wystawiać i dostarczać do urzędu?

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy i wysokość jej przychodów, ma obowiązek wystawiania jednolitego pliku kontrolnego (JPK) i jego przekazywania do Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a jego zaniechanie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w wysokości od 200 do nawet 40 000 zł.

Czym są faktury JPK i jak je prawidłowo wystawiać?

Faktury JPK - kto musi je wystawiać?

Obowiązek sporządzenia oraz przekazania Ministerstwu Finansów faktury JPK ciąży na każdym przedsiębiorcy. Przed styczniem 2018 r. dotyczył on wyłącznie dużych firm, których obroty przekraczały 2 mln zł rocznie i które zatrudniały w swoich szeregach więcej niż 10 pracowników. Od 1 stycznia 2018 r. faktury JPK musi wystawiać każdy polski przedsiębiorca, bez względu na wysokość obrotów firmy oraz liczbę zatrudnianych pracowników.

Jednolity plik kontrolny to dokument księgowy, który zawiera miesięczne zestawienie faktur sprzedażowych i kosztowych. Jest to dokument generowany elektronicznie, który musi spełniać określone przez ministerstwo kryteria dotyczące jego układu, formatu oraz struktury. Do jego wygenerowania co miesiąc jest zobowiązany sam przedsiębiorca (o ile nie współpracuje on z księgowym) lub księgowość firmy. Faktury JPK są sporządzane w formacie elektronicznym xml i mogą być przesłane drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu, co skraca czas oraz wydatki związane z dopełnieniem tego obowiązku.

Termin złożenia faktury JPK

JPK musi zostać przekazany do urzędu każdego miesiąca w terminie do 25. jego dnia. Niedopełnienie tego obowiązku może nieść za sobą bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy. Brak terminowego złożenia faktury JPK może bowiem skutkować nałożeniem na firmę kary pieniężnej, której wysokość wynosić może od 200 do nawet 40 000 zł. Warto więc zadbać nie tylko o terminowe przygotowanie wymaganego przez ministerstwo pliku JPK, ale także o jego wysyłkę we właściwym czasie.

JPK

Ci przedsiębiorcy, którzy samodzielnie zajmują się kwestiami księgowymi w swojej firmie i nie korzystają z profesjonalnej pomocy biura rachunkowego lub księgowego, mogą w bardzo prosty sposób zadbać o wygenerowanie oraz przekazanie JPK bezpośrednio do urzędu. Temu zadaniu służą programy do faktur online, za pomocą których kilkoma kliknięciami wygenerujemy plik JPK zawierający wszystkie potrzebne dane oraz układ i format wymagany przez Ministerstwo Finansów.

Jak dostarczać do urzędu faktury JPK?

Przekazanie pliku xml JPK może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest jego zapisanie na pendrive lub innym nośniku danych i osobiste przekazanie do urzędu. Drugą, znacznie wygodniejszą i szybszą opcją, jest założenie profilu zaufanego na stronie Ministerstwa Finansów i za jego pośrednictwem przesłanie wygenerowanej wcześniej faktury JPK na aFaktury.pl. Ten drugi sposób jest szybszy oraz daje nam pewność, że dokument zostanie dostarczony w terminie wymaganym przez ustawodawcę.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: