Inteligentne planowanie to podstawa. Poznaj skuteczne narzędzie!

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-07  |  Średni czas czytania: 01:12
Artykuł reklamowy
Metody planowania, podejmowania decyzji i osiągania celów pozwalają na skuteczne zaplanowanie sposobu działania. Zobacz poniżej, która metoda, jak żadna inna, sprzyja samorealizacji, poprawia umiejętności rozwoju i planowania strategicznego – a przede wszystkim pomaga skutecznie osiągać założone cele!
Inteligentne planowanie to podstawa. Poznaj skuteczne narzędzie!

5 kryteriów, jakie muszą spełniać postawione cele 

Jedną z najstarszych i wciąż najpopularniejszych technik osiągania celów jest analiza SMART. Nie tylko wykonanie, lecz sam sposób określania zadań i obowiązków wpływa bardzo mocno na prawdopodobieństwo skutecznej ich realizacji. Zgodnie z tą metodyką każdy cel, który sobie stawiamy, powinien spełniać 5 wymogów. Od pierwszych liter ich nazw stworzona została nazwa całej koncepcji. Stawiane sobie cele powinny więc być możliwie jak najbardziej:

  • precyzyjne (ang. specific) – każdy cel musi być jasno określony, aby ograniczyć możliwość nadinterpretacji i zapewnić sobie jasną ścieżkę do jego osiągnięcia. 
  • mierzalne (ang. measurable) – mierzalne cele to założenia, które osadzone są na konkretnej skali (np. liczba podpisanych umów, procent ukończonej pracy dyplomowej), co pozwala na jednoznaczne i obiektywne realizowanie założeń. 
  • atrakcyjne (ang. attractive) – cele nie mogą być wymuszone, gdyż ich osiągnięcie się nie uda. Powinny więc odpowiadać nie tylko naszym zapotrzebowaniom, ale także preferencjom.
  • realistyczne (ang. realistic) – zbyt ambitne cele są wrogiem każdego dobrego planowania.
  • określone w czasie (ang. time-based) – założenie, które sprzyja dążeniu, jak i osiągnięciu danego celu. Bez określenia ram czasowych trudniej o motywację i determinację. 

Czy ta metoda faktycznie działa?

Z pięcioelementowego zespołu kryteriów określających sposób stawiania sobie nowych celów korzystać może każdy. Metoda ta pomaga w skutecznym planowaniu swojej kariery, życia prywatnego, ale także wypełnianiu bardziej krótkoterminowych obowiązkowych. Wszystkie kryteria służące do precyzyjnej operacjonalizacji celów rzeczywiście zwiększają szanse na to, że te ostatnie faktycznie uda się osiągnąć


Analiza SMART jest jednym ze starszych narzędzi i z czasem zyskała duże grono zwolenników, jak i przeciwników. Warto dodać, że została ona także rozszerzona o dwa kolejne kryteriakontroli (ang. controllable) i pozytywności (ang. positive). Cele nie mogą znajdować się poza naszą kontrolą, ale jednocześnie muszą skupiać się na pozytywnych aspektach. Dobrym przykładem może być skoncentrowanie na spożywaniu zdrowej żywności zamiast ograniczaniu pożywienia wysokokalorycznego.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: