Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – o warto o nim wiedzieć?

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-06  |  Średni czas czytania: 01:31
Artykuł reklamowy
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do zgodnego z prawem przebywania na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące oraz wykonywania pracy zawodowej. Jego uzyskanie zwalnia obcokrajowca od ubiegania się o wydanie osobnego zezwolenia o pracę, gdyż jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę reguluje tę kwestię. Dokument jest wydawany na okres maksymalnie 3 lat, a wniosek o jego wydanie musi złożyć cudzoziemiec osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski.
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – o warto o nim wiedzieć?

Do czego uprawnia jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę łączy w jednym dokumencie prawa zawarte w zezwoleniu na pracę oraz prawo do legalnego przebywania na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec będący w posiadaniu takiego dokumentu nie musi już ubiegać się o wydanie osobnego zezwolenia i pracę – do podjęcia zatrudnienia w Polsce wystarczy mu bowiem posiadanie jednolitego zezwolenia o pobyt czasowy i pracę.

Istotną różnicą pomiędzy jednolitym zezwoleniem a zezwoleniem na pracę jest fakt, że o wydanie tego pierwszego wnioskuje nie pracodawca, ale sam cudzoziemiec. Różnica ta wynika bowiem z charakteru dokumentu – jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest jednym z wariantów zezwolenia na pobyt czasowy, o którego przyznanie ubiega się zawsze sama osoba zainteresowana jego uzyskaniem. Wniosek należy złożyć osobiście pamiętając o zachowaniu terminów, czyli najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi spełnić kilka istotnych warunków. Oprócz przebywania w Polsce w celu wykonywania pracy, obywatel innego kraju musi dysponować ubezpieczeniem zdrowotnym, posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny, dysponować miejscem zamieszkania w Polsce, pracodawca zatrudniający cudzoziemca nie mieć możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, a warunki pracy i wysokość wynagrodzenia być porównywalne do tych obowiązujących dla pracowników na podobnym stanowisku, pracujących w zbliżonym wymiarze godzin.

Aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec musi osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów wraz z załącznikami. Należą do nich: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (w 3 egzemplarzach), 4 fotografie o określonych parametrach, kserokopia ważnego dokumentu podróży, informacja starosty właściwego dla miejsca wykonywania pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przy jego składaniu cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych, uiścić opłatę skarbową oraz dołączyć potwierdzenie jej opłacenia.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: