Kiedy zdecydować się na upadłość konsumencką?

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-05  |  Średni czas czytania: 02:04
Artykuł reklamowy
O upadłości konsumenckiej mówi się coraz częściej - to temat pojawiający się w mediach, ale również w prywatnych rozmowach Polaków. Niestety wiele osób wpada w pułapkę zadłużenia. Rozwiązaniem może być wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kto może go złożyć? Na czym polega upadłość konsumencka i kiedy jest słusznym wyborem? Podpowiadamy.
Kiedy zdecydować się na upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową skierowana do osób, które są niewypłacalne. W praktyce oznacza to "wyczyszczenie" długów i możliwość rozpoczęcia od nowa, choć nie zwalnia całkowicie od spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest możliwe tylko wtedy, gdy nie jest ona w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Postępowanie upadłościowe pozwala uzyskać umorzenie długów (w całości lub częściowo). Procedura musi być jednak prowadzona tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Dlatego zajmowany jest majątek dłużnika. Procedura wiąże się zazwyczaj z ustaleniem (przez sąd) planu spłaty wierzycieli, a rzetelne wykonywanie związanych z tym obowiązków jest warunkiem umorzenia pozostałych długów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko osoba fizyczna, która jest niewypłacalna wobec swoich wierzycieli. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką. Co ważne, w 2020 roku przepisy prawa upadłościowego zostały znowelizowane. Obecnie są bardziej liberalne, co otwiera drogę do upadłości konsumenckiej większej liczbie dłużników.

Najważniejsze zmiany związane są z przyczyną niewypłacalności. Wcześniej wnioski konsumentów, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, były automatycznie odrzucane. Obecnie prawo upadłościowe nie pozwala jednak na oddalanie tego typu wniosków. Oznacza to, że bankructwo osoby fizycznej mogą ogłosić również ci, którzy w sposób niefrasobliwy korzystali z kredytów, pożyczek i tym podobnych produktów. Ponadto obecnie wnioski mogą składać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Co ważne, o wszczęcie postępowania upadłościowego może wnioskować nie tylko dłużnik, ale również jego wierzyciel.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - jakie warunki trzeba spełnić?

Upadłość osoby fizycznej to specyficzna procedura przeznaczona tylko dla określonej grupy osób. Do złożenia wniosku uprawniają zaległości w spłacie wierzycieli obejmujące okres co najmniej 3 miesięcy. Na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub umorzenie postępowania upadłościowego są natomiast narażeni dłużnicy, którzy:

  • są akcjonariuszami lub komandytariuszami odpowiadającymi za długi spółki,
  • w ciągu ostatnich 10 lat dokonali czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • w ciągu ostatnich 10 lat ogłosili już upadłość konsumencką, a część lub całość zobowiązań została umorzona.

Ponadto jeśli w toku postępowania upadłościowego sąd uzna, że do niewypłacalności doprowadziły celowe działania dłużnika, może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a więc także ogłoszenia upadłości.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką - podsumowanie eksperta MKKL

Upadłość konsumencka często stanowi jedyny sposób na rozwiązanie problemów z niewypłacalnością. Jego niewątpliwym atutem jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych. Złożenie wniosku powinno być jednak poprzedzone solidnymi przemyśleniami, ponieważ konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmują między innymi:

  • ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidację majątku - w toku postępowania dochodzi do zajęcia majątku dłużnika, w tym środków na koncie, wynagrodzenia oraz mienia (np. mieszkania, samochodu);
  • ryzyko utraty mieszkania - jeśli zaspokojenie wierzycieli tego wymaga, może dojść do zlicytowania mieszkania dłużnika i zmuszenia go do wyprowadzki;
  • brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem oraz zaciągnięcia kredytu w czasie, w którym prowadzone jest postępowanie upadłościowe,
  • publikację informacji o sytuacji finansowej dłużnika.

Pomocna dla osób zastanawiających się, czy warto złożyć wniosek o upadłość, może być profesjonalna porada prawna. Ze wsparcia prawnika warto korzystać także przy składaniu wniosku w trakcie postępowania upadłościowego. MKKL Kancelaria Radców Prawnych ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych postępowań upadłościowych i zajmuje się kompleksową obsługą tego typu procedur. Skontaktuj się, jeśli jesteś zainteresowany fachowym wsparciem.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: