PPK - co to takiego i jakie dopłaty możesz otrzymać?

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-26  |  Średni czas czytania: 02:10
Artykuł reklamowy
Wielu Polaków i wiele Polek chciałoby otrzymywać wyższe emerytury. Czasem kwota świadczenia nie jest wystarczająca, aby zapewnić w pełni komfortowe warunki życia. Jednym z rozwiązań, które ma odmienić tę sytuację, jest wprowadzenie PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Na czym to polega i jak działa? Jakie są zasady PPK?
PPK - co to takiego i jakie dopłaty możesz otrzymać?

PPK – od kiedy?

Ustawa o PPK z 4 października 2018 roku reguluje kwestie związane z tym programem. Głównym jego celem jest wspieranie osób zatrudnionych w gromadzeniu oszczędności. Pracownicze plany kapitałowe były wdrażane do polskich firm stopniowo – w kilku etapach:

  • Od 1 lipca 2019 roku – w firmach, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników.
  • Od 1 stycznia 2020 roku – w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników.
  • Od 1 lipca 2020 roku – w firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.
  • Od 1 stycznia 2021 roku – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Pracodawca powinien zgłosić do PPK osoby, które pracują na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, z której wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. PPK jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale to pracodawca zawiera umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w imieniu i dla zatrudnionego, przy czym osoba ta powinna pracować od co najmniej 90 dni.

Wpłaty środków do PPK finansowane są z 3 źródeł, mianowicie:

  • ze środków pracodawcy – w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto (+ dobrowolnie dodatkowo do 2,5 proc.),
  • z pensji zatrudnionego – w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto (+ dobrowolnie dodatkowo do 2 proc.),
  • przez Państwo – 250 zł na start, a do tego 240 zł dopłaty rocznej.

Automatycznemu zgłoszeniu do PPK nie podlegają osoby, które ukończyły 55 lat, natomiast ci, którzy mają ponad 70 lat, nie mogą dołączyć do pracowniczych planów kapitałowych. Korzyść dla pracodawców stanowi w tym przypadku ulga w ZUS‑ie i ulga w podatku. Wydatki związane z PPK mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ważnym krokiem jest wybór instytucji finansowej, która będzie gromadziła środki i je inwestowała. Warto przy tym zwrócić uwagę na jej doświadczenie, a także koszty takiej współpracy. Pracownik może wskazać instytucję, ale pracodawca nie musi być z nią związany na zawsze – może on zdecydować o zmianie. Takich uprawnień nie ma natomiast zatrudniony. Modyfikacji może on dokonać wówczas, gdy rozpocznie pracę w innej firmie. Z daną instytucją należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a następnie o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Następnie obowiązkiem pracodawcy jest terminowe odprowadzanie wpłat, a także archiwizacja dokumentacji. Wiemy już co to jest PPK – którą instytucją odpowiedzialną za środki warto podpisać umowę?

PPK – wybór instytucji

Ważne, aby środki w ramach pracowniczych planów kapitałowych były powierzone firmie, której jesteśmy w stanie zaufać. Warto wziąć pod uwagę PPK w Aviva Investors, czyli w doświadczonej firmie zarządzającej inwestycjami. Za ofertą tej instytucji przemawiają:

  • Niskie opłaty – koszt zarządzania funduszami w ramach PPK wynosi nie więcej niż 0,4 proc.
  • Doświadczenie – instytucja ta zajmuje się inwestowaniem od 2001 roku i od lat prowadzi programy emerytalne dla przedsiębiorców.
  • Kompetencje – Aviva uczestniczyła w tworzeniu reformy emerytalnej w Wielkiej Brytanii.

Środki zgromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. W zależności od wieku pracownika, fundusze te charakteryzują się odmiennym poziomem ryzyka. Im bliżej 60. roku życia, tym oszczędności są lokowane bardziej bezpiecznie.

Jaki wydatek poniesie uczestnik? Maksymalna opłata nie może przekroczyć 0,6 proc. wszystkich środków zgromadzonych na danym rachunku – w skali roku. Natomiast zarządzanie subfunduszami, jak zostało wspomniane, nie może kosztować więcej niż 0,4 proc. Ze szczegółami dotyczącymi zasad współpracy z Aviva Investors można się zapoznać na stronie, na której opisuje swoją ofertę PPK. Warto pamiętać, że kontrolę nad działaniem funduszy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która czuwa m.in. nad przestrzeganiem obowiązków informacyjnych.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: