Uznanie długu jako element procesu skutecznej windykacji

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-24  |  Średni czas czytania: 01:47
Proces windykacji bywa bardzo złożony i skomplikowany, jednak istnieją sposoby, by go znacznie ułatwić. Jednym z nich jest zadbanie o uznanie długu przed dłużnika. Tym sposobem znacznie zwiększysz swoje szanse na odzyskanie długu.
Uznanie długu jako element procesu skutecznej windykacji

Uznanie długu przez dłużnika znacznie upraszcza proces windykacji. Na podstawie uznania dokonanego na piśmie możesz wystąpić o wydanie wyroku przed e-Sądem, jak również w trybie nakazowym i upominawczym. Sąd, mając do dyspozycji taki dowód, wystawi nakaz zapłaty, a sprzeciw dłużnika prawdopodobnie nie przyniesie skutków i łatwiej odzyskasz dług.

Sposoby uznania długu

Doktryna prawnicza wyróżnia dwa sposoby uznania długu:
  • uznanie długu właściwe;
  • uznanie długu niewłaściwe.

Przy czym pierwsze ma postać umowy, w której dłużnik potwierdza istnienie długu, jego wysokość i termin wymagalności. Niewłaściwe uznanie długu wcale nie oznacza, że jest to wadliwy sposób uznania długu pod względem prawnym. Jest to po prostu oświadczenie wiedzy dłużnika o istniejącym, wymagalnym długu, a czasami również wyrażenie chęci zapłaty należności, tak by wierzyciel dług odzyskał. Takie oświadczenie o uznaniu długu dłużnik wystosowuje często, nie mając świadomości skutków prawnych, jakim jest między innymi przerwanie biegu przedawnienia długu. Co do zasady oświadczenie o uznaniu długu nie może być przez dłużnika cofnięte, nawet jeśli po fakcie uświadomił on sobie konsekwencje swojego działania. Uznać dług może dłużnik, jak również inne osoby przez niego umocowane. Przyjmuje się, że uznanie może wyjść także od innych osób, działających za zgodą i wiedzą dłużnika. Wierzyciel może odzyskać dług także od osoby, która dług uznała.

Niewłaściwym uznaniem długu może być np.:
  • prośba dłużnika o zwolnienie go z długu
  • prośba o rozłożenie płatności na raty
  • prośba o odroczenie terminu płatności
  • prośba o zwolnienie z zapłaty odsetek
  • spłata części długu
  • spłata odsetek
  • udzielenie zabezpieczenia długu.

Uznanie długu - nie ważne jakim sposobem - może być dokonane w dowolnej formie, to znaczy, że może być przyznane przez dłużnika np. w rozmowie z wierzycielem. Pamiętaj jednak, że łatwiej będzie przeprowadzić dowód na okoliczność uznania, jeśli zostało ono dokonane w formie pisemnej. Pamiętaj o tym by zminimalizować problemy z odzyskaniem długu w przyszłości i przyśpieszyć cały proces windykacji.

Uznanie długu, przez częściową spłatę odzyskiwanego długu

Częściowe spłacenie długu może zostać potraktowane jako niewłaściwe uznanie długu pod warunkiem, że z okoliczności sprawy wynika, że dłużnik jest świadomy obowiązku zapłaty pozostałej sumy. Jednak jeżeli dłużnik kwestionuje istnienie lub wymagalność długu w kwocie ponad tą, którą spłacił, kwota ponad zapłaconą sumę nie jest objęta uznaniem.

Uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

Skutkiem uznania długu, zarówno właściwego jak i niewłaściwego, jest przerwanie biegu przedawnienia, co powoduje liczenie okresu przedawnienia od początku (pamiętaj, że przedawnienie możesz przerywać wielokrotnie, poprzez dokonywanie różnych czynności – więcej informacji możesz znaleźć w poradniku 6krokow.pl pod linkiem Skuteczna windykacja - sądowa windykacja należności). Istnieje pogląd, że uznanie długu już przedawnionego nie przerywa przedawnienia, ponieważ dłużnik musi zrzec się tego zarzutu w sposób wyraźny, a niedorozumiany. Nie zgodził się z tym sąd apelacyjny w Krakowie (wyrok z dnia 13.02.2013 r. I ACa 1409/12), który stwierdził, że uznanie przedawnionego długu można traktować jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przez dłużnika. To oznacza, że mimo przedawnienia obowiązku spłaty długu, obowiązek ten powstaje na nowo i dłużnik musi zapłacić nam uznany przez niego dług.

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: