Unia Europejska inwestuje w tysiące projektów w Polsce, aby promować innowacje - sprawdź co pokazują badania

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-06  |  Średni czas czytania: 01:29
Artykuł reklamowy
Każdego roku w Polsce realizowanych jest tysiące różnorodnych projektów unijnych. Dzięki środkom unijnym finansowane są badania naukowe, rozwój technologiczny, innowacje oraz wiele innych przedsięwzięć. W poniższym artykule sprawdzamy, co na temat unijnych projektów sądzą Polacy. Zapraszamy do lektury.
Unia Europejska inwestuje w tysiące projektów w Polsce, aby promować innowacje - sprawdź co pokazują badania

Projekty unijne - definicja pojęcia

Projekty unijne to określenie dla inicjatyw realizowanych przy wsparciu finansowym ze strony Unii Europejskiej. Mają one przede wszystkim za zadanie osiąganie celów określonych w priorytetach Unii Europejskiej. Projekty mogą być finansowane w formie dotacji, grantów lub pożyczek. Unia Europejska każdego roku przeznacza ogromne kwoty na rozmaite programy i inicjatywy w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju różnych gałęzi gospodarki.

Warto też wskazać, iż projekty unijne są realizowane w różnych obszarach tematycznych - mogą dotyczyć edukacji, szkolenia zawodowego, badań naukowych, innowacji, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz wielu, wielu innych.

Projekty unijne w Polsce - korzyści

Realizacja projektów unijnych niesie za sobą szereg korzyści. Mianowicie:

  • poprawa sytuacji gospodarczej,
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • wzrost innowacyjności,
  • poprawa kompetencji i umiejętności przedsiębiorców oraz ich pracowników,
  • rozwój infrastruktury.

Jak Polacy postrzegają unijne projekty?

W 2018 roku na zlecenie Komisji Europejskiej pracownia SW Research przeprowadziła badanie "Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce - znajomość funduszy oraz korzyści i bariery w ich pozyskiwaniu", które zorganizowano na grupie 1016 respondentów z wykorzystaniem metody wywiadów online.

Z badania wynikło, że ponad 80 procent respondentów pozytywnie ocenia efekty działania funduszy unijnych w naszym kraju. Dodatkowo, według 83 procent ankietowanych Polaków realizacja inwestycji finansowanych z wykorzystaniem środków europejskich nie powoduje żadnych negatywnych skutków.

Polaków w badaniu zapytano także, które obszary są najczęściej finansowane przez Unię europejską. Odpowiedzi były następujące:

  • ochrona środowiska - 62,5 procent wskazań,
  • nauka i edukacja - 52 procent wskazań,
  • rozwój działalności gospodarczej - 48,7 procent wskazań.

Dodatkowo, dotacje unijne wpływające na poprawę infrastruktury i jakości dróg według ankietowanych mają największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia - tak uznało 62,5 procent badanych. Badanie dowiodło też, że najczęściej wybieranym źródłem informacji na temat funduszy europejskich są media tradycyjne - wskazało na nie 62 procent uczestników badania.

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła na realizację projektów w Polsce aż 82,5 mld euro. Dane te są dowodem na to, iż dzięki realizacji unijnych projektów poprawia się sytuacja gospodarcza w Polsce. Dostrzegają to również Polacy, o czym świadczą wyniki omówionego badania sondażowego.

Każdy przedsiębiorca myślący o złożeniu wniosku powinien odwiedzić stronę rozliczanie.com - rozliczanie dofinansowań - może tam znaleźć szereg wytycznych na temat prawidłowej realizacji i rozliczania unijnych projektów.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: