Usługi doradcze - wsparcie w zarządzaniu Twoim biznesem

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-25  |  Średni czas czytania: 02:31
Artykuł reklamowy
Zarządzanie biznesem to twarda gra. Prowadzenie firmy nie oznacza bowiem tylko zaprojektowania, wytworzenia i sprzedania produktu. To również kontakty z interesariuszami zewnętrznymi, które muszą być realizowane wg ściśle określonych reguł, przepisów i zasad, oraz organizacja procesów biznesowych, które przebiegać muszą w sposób gwarantujący rentowność przedsiębiorstwa. Wiemy, że każdy przedsiębiorca jest absolutnym specjalistą w obszarze swojego wyrobu lub usługi, ale w wielu sprawach innych niż techniczne często przydaje mu się zewnętrzne wsparcie. Skorzystanie z doświadczenia firmy świadczącej usługi doradcze może być dla niego nieocenioną pomocą.
Usługi doradcze - wsparcie w zarządzaniu Twoim biznesem

Współtwórca firmowego "planu lotu"

Przyjęło się uważać, że schemat działalności każdego przedsiębiorstwa opiera się na cyklu zwanym "kołem Deminga". Poszczególne jego etapy to planowanie, realizacja, sprawdzenie i korekta. Tym właśnie kołem toczą się czasami płynnie, a czasami z zacięciami procesy biznesowe. Firma konsultingowa fim.pl to partner, który pomoże prowadzącemu "obracać" tym kołem - wesprze we wdrażaniu i optymalizacji działań w każdym obszarze i na każdym etapie działalności. Niezależnie, czy chodzi o produkcję, logistykę, sprzedaż czy finanse, nasze doradztwo konsultingowe pomoże poprawić wykorzystanie zasobów, zapewnić zgodność z przepisami prawa i wymaganiami klientów, usprawnić przepływy oraz zwiększyć efektywność i rentowność. Wartością dodaną, jaką oferuje w tych działaniach FIM jest innowacyjność i elastyczność w działaniu. Dzięki naszemu wsparciu polskie firmy dostarczają określone rezultaty, uzyskując przy tym oczekiwane korzyści. Uważamy, że sukces naszego klienta, jest naszym sukcesem. 

Przedmiot działania firmy konsultingowej FIM

Aby uzyskać określony cel, najpierw trzeba go sformułować i zakomunikować w sposób zrozumiały dla wszystkich, którzy mają go zrealizować. Trzeba również sprawić, aby był mierzalny i realny do osiągnięcia w założonym czasie. Już na tym etapie przyda się wsparcie naszej firmy konsultingowej, która pomoże określić strategiczne cele danego biznesu.

Samo określenie jednak nie wystarczy - cele należy zaimplementować w sposób jak najmniej kolizyjny z bieżącą działalnością, aby płynnie przyjęte zostały przez organizację do realizacji. Firma świadcząca doradztwo konsultingowe nie zrobi tego za przedsiębiorcę, ale jest w stanie wesprzeć kluczowych pracowników firmy w stworzeniu planu implementacji wraz z określeniem kamieniami milowych w jego realizacji i oczekiwanych efektów każdego etapu. Będzie ich również  swoją ekspercką wiedzą i fachowym doświadczeniem wspomagać we wdrażaniu wspólnie zaproponowanych zmian.

Jak każdy projekt, również transformację firmy należy "rozliczyć". Czasami trudno to wykonać bez bieżącego monitoringu postępu działań i osiągania założonych wskaźników. Na tym etapie firma FIM również nie pozostawia swoich klientów bez wsparcia, oferując autorskie metody i narzędzia kontrolno - pomiarowe, oraz służące do identyfikacji ryzyka i zarządzania nim.

A co jeśli przedsiębiorca nie korzysta z usług doradczych przed uruchomieniem działalności, lub zaraz na jej początku? Wówczas współpraca z naszą firmą konsultingową rozpoczynają się diagnozą aktualnej sytuacji biznesowej, wykonaną na drodze audytów i analiz poprowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły doradców. W takim wypadku ich fachowa wiedza kompetencje twarde i miękkie, doświadczenie w zarządzaniu (również w międzynarodowych korporacjach) i nieszablonowe myślenie są w stanie nakierować przedsiębiorstwo na kurs prowadzący do sukcesu poprzez podniesienie wskaźników procesów organizacyjnych, produkcyjnych i sprzedażowych na zadowalający poziom.

Kurs na jakość

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że kompleksowe zarządzanie jakością poprzez zorientowanie na klienta umożliwi im poprawę jakości dostarczanych towarów i usług. Ale równie wielu zastanawia się, jak mogłoby je wdrożyć w swojej organizacji, aby spełnić albo nawet wyprzedzić oczekiwania klienta. W tym obszarze firma FIM jest w stanie zaoferować wsparcie we wdrożeniu metody na kompleksowe zarządzanie jakością, zwanej TQM. Dzięki niej przedsiębiorca zapewni ciągłe doskonalenie i zaangażowanie wszystkich uczestników procesu w podnoszenie jakości produktu / usługi, przez co wyróżniać się one będą na rynku ponadprzeciętną jakością. Nauczy też siebie i swoich pracowników podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o fakty i wskaźniki wydajności. Będzie również umiał monitorować postępy w osiąganiu zakładanej jakości oraz rozwijać komunikację na wszystkich etapach działania i we wszystkich obszarach firmy tak, aby wyeliminować ryzyko powstania produktu nie spełniającego wymagań jakościowych.

Dofinansowanie na doradztwo

Często przedsiębiorcy niepotrzebnie martwią się tym, że usługa doradcza, to luksus na który ich nie stać. Istnieje jednak szereg źródeł, takich jak fundusze europejskie czy środki publiczne na doradztwo biznesowe i szkolenia, a firma FIM jest w stanie pomóc swoim klientom w ich pozyskaniu. Dzięki temu polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskać mogą do 80% dofinansowania na skorzystanie z tej możliwości rozwoju swojej działalności. Dzięki temu wspólnie uruchomić będziemy mogli projekt, który pomoże zdiagnozować słabe punkty przedsiębiorstwa i zamienić je, na jego mocne strony. 

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: