Wprowadzenie nowego produktu na rynek - rejestracja suplementów diety

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-26  |  Średni czas czytania: 01:55
Artykuł reklamowy
Suplementy diety to produkty, po które sięgamy każdego dnia. Dostępne są w aptekach, marketach oraz wielu punktach detalicznych w formie tabletek, proszku czy kapsułek. Aby dopuścić suplement do sprzedaży, należy go najpierw zarejestrować. Na proces rejestracji składa się nie tylko wypełnienie odpowiedniego formularza, lecz również właściwe oznakowanie produktu. Jak wygląda taka procedura i jakie wymogi należy spełnić, by produkt mógł trafić do sprzedaży?
Wprowadzenie nowego produktu na rynek - rejestracja suplementów diety

Zdrowie w skoncentrowanej formie

Za suplementy diety uznaje się środki spożywcze, które zawierają określoną ilość witamin lub składników mineralnych, jak również innych substancji niezbędnych dla zdrowia. Ich zadaniem jest oddziaływanie na organizm człowieka w określony sposób, dlatego też każdy produkt przed wprowadzeniem do obrotu musi być zgłoszony do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Już na tym etapie wielu producentów suplementów ma trudności z odpowiednią kwalifikacją swoich produktów. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplementy diety uznawane są za środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie oraz zbilansowanie codziennej diety. Drugą kategorią (często na pograniczu z suplementami diety) są produkty lecznicze, których stosowanie ma na celu zapobieganie lub leczenie chorób. Tego typu środki farmakologiczne wymagają uzyskania zezwolenia ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Błędna kwalifikacja produktu może skutkować nałożeniem kary, a także ograniczeniem lub nawet pozbawieniem wolności (w przypadku wprowadzania produktu leczniczego bez zezwolenia). Gdzie zatem tkwi granica? Czytając powyższe, można stwierdzić, że wprowadzanie do obrotu suplementów diety to procedura wymagająca wsparcia ze strony specjalistów.

Wprowadzenie nowego suplementu diety do obrotu - jak wygląda cały proces?

Sam proces rejestracji suplementu diety, określany również mianem notyfikacji, nie jest skomplikowany. O wiele większe trudności sprawia producentom prawidłowe oznakowanie swojego produktu. W wyniku nadużyć już na etapie nazewnictwa wprowadzono szereg wymogów, które definiują produkt w kategorii suplementu diety. Na opakowaniu powinna znaleźć się informacja o dziennej zalecanej porcji do spożycia, jak również ostrzeżenie o przechowywaniu produktu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Obowiązkowe jest też umieszczenie określenia „suplement diety” na opakowaniu. Nie może zabraknąć także wzmianki o tym, że suplement nie może stanowić substytutu zróżnicowanej diety.

Prawidłowe oznakowanie produktu gwarantuje pozytywny wynik kontroli ze strony inspekcji. Suplement diety to produkt, który dostarcza organizmowi witamin, składników mineralnych lub innych składników odżywczych, zatem nie należy stosować opisu sugerującego jego właściwości lecznicze. Skład produktu nie powinien obejmować substancji zabronionych, a producent zobligowany jest wymienić nazwy kategorii składników odżywczych.

Badania laboratoryjne

Producenci suplementów diety muszą bezwzględnie pamiętać o tym, że powiadomienie produktu oznacza przestrzeganie wielu ustawowych obowiązków. Państwowa Inspekcja Sanitarna kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo suplementów diety, co wiąże się z obowiązkiem poddania takich środków spożywczych badaniom laboratoryjnym. Producenci muszą mieć na uwadze, że wyniki te mają na celu wykluczenie w preparatach np. obecności metali ciężkich czy zanieczyszczeń.

Notyfikacja w GIS

Główny Inspektor Sanitarny to organ administracyjny, który należy powiadomić o zamiarze wprowadzeniu do obrotu suplementu diety po raz pierwszy na terytorium RP. Sama procedura opiera się na wypełnianiu formularza przygotowanego przez GIS. W powiadomieniu należy określić, jaka jest nazwa produktu oraz jego skład, a także wskazać postać, w jakiej finalnie produkt trafi do sprzedaży. Każdy podmiot chcący wprowadzić do obrotu suplement diety, jest zobligowany do założenia konta w Elektronicznym Systemie Powiadomień (ESP), za pośrednictwem którego dokona notyfikacji.

Partnerem artykułu jest kancelaria FoodMedLaw zajmująca się doradztwem w procedurach notyfikacji i wprowadzania do obrotu suplementów diety.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: