Zalety i wady podatku liniowego

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-21  |  Średni czas czytania: 01:37
Artykuł reklamowy
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30c oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, mówi o specjalnym rodzaju podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej (pozarolniczej) lub działów specjalnych produkcji rolnej - jest to tak zwany podatek liniowy i wynosi on 19% (stan na 2020 r.) podstawy obliczenia podatku. Jak skorzystać z tej formy opodatkowania? Jak ją rozliczyć? Jakie ma wady i zalety?
Zalety i wady podatku liniowego

Wady i zalety podatku liniowego

Podatek liniowy i zgłoszenie do niego, a następnie rozliczenie PIT-36L, ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Aby ocenić czy dla danego przedsiębiorcy podatek liniowy będzie opłacalny, należy skupić się na analizie jego finansów – a dokładniej wielkości przychodów oraz dochodów i potencjalnej możliwości przejścia w wyższy - drugi próg podatkowy, w przypadku rozliczenia na zasadach skali. Nie da się jednak obliczyć tego jednoznacznie, ponieważ najczęściej istnieje konieczność operowania na danych prognozowanych (przyszłych).

Do najważniejszych zalet skorzystania z podatku liniowego podatnicy zaliczają:

  • możliwość skorzystania ze stałej stawki 19% (stan na 2020 r.) podatku, która jest niezależna od uzyskanego dochodu (podatnikowi nie grozi 32% podatek w przypadku osiągnięcia drugiego progu podatkowego);
  • prostsze rozliczenia, bez wskazywania odliczeń czy pomocy takiej jak ulga podatkowa;
  • brak konieczności pamiętania o obliczeniach zgodnych ze skalą podatkową.

Wśród najważniejszych wad wylicza się natomiast:

  • brak możliwości skorzystania z wielu ulg takich jak: ulga na internet, dzieci, rehabilitacyjna;
  • brak możliwości skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek;
  • wyższa niż stawka podatku w porównaniu z pierwszym progiem skali podatkowej;
  • brak możliwości rozliczenia z małżonkiem.

Rozliczenie

Podatnicy określeni w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinni rozliczać się na formularzu PIT-36L. Jest to deklaracja przeznaczona dla osób fizycznych, a w przypadku podatników będących przedsiębiorstwem w spadku - od PIT 2019 będzie to PIT 36-LS. Obowiązującym terminem do złożenia zeznania za rok 2019 jest 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku osób nieposiadających miejsca zamieszkania w Polsce i planujących wyjazd przed tym terminem, przy jednoczesnym obowiązku złożenia druku podatkowego, wskazywane są obowiązki złożenia zeznania wcześniej (przed opuszczeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

PIT-36L złożyć można na trzy podstawowe sposoby:

  1. Bezpośrednio w urzędzie skarbowym (data złożenia);<
  2. Przesłać za pomocą listu poleconego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. (data stempla pocztowego);
  3. Elektronicznie za pomocą tak zwanych e-deklaracji (data zgodna z datą na UPO - urzędowym poświadczeniu odbioru).

Podsumowanie i rekomendacje

Sezon podatkowy już się rozpoczął, podatnicy mają więc możliwość składania pierwszych deklaracji podatkowych. W przypadku jeżeli wybrali rozliczenie na zasadach podatku liniowego, powinni przeanalizować konieczność czy nie powinni złożyć deklaracji PIT-36L. Warto jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których ta jedna deklaracja może nie być wystarczająca. Tak może stać się na przykład jeżeli dany podatnik będzie uzyskiwać przychody zarówno z działalności gospodarczej jak i z umowy o pracę. W wyborze odpowiednich druków mogą pomóc specjalne, profesjonalne programy do wypełniania PIT 2019.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: